• Hälsningar (1–4)

  • Beröm till Gajus (5–8)

  • Den ärelystne Diotrefes (9, 10)

  • Demetrios goda rykte (11, 12)

  • Planer på ett besök och hälsningar (13, 14)