Andra Korinthierbrevet 8:1–24

8  Bröder, vi vill gärna berätta för er om den generösa omtanke som Gud har visat församlingarna i Makedonien.+  De har drabbats av stora prövningar och svårigheter. Men tack vare sin överflödande glädje har de visat stor generositet, trots sin djupa fattigdom.  De gav vad de kunde,+ ja, jag kan försäkra er att de faktiskt gav mer än så.+  De kom självmant och tiggde och bad om att få förmånen att lämna ett bidrag och vara med och ge nödhjälp till de heliga.+  Men de gjorde inte bara det vi hade hoppats på, nej, genom Guds vilja gav de först och främst ut av sig själva åt Herren och åt oss.  Så vi har uppmuntrat Titus+ att slutföra arbetet som han satte i gång hos er, att samla in det ni så villigt har bidragit med.  Ni har ju rikligt av allt: av tro och tal, av kunskap och uppriktighet och av den kärlek vi visar er, och vi hoppas att detta ska motivera er att också bidra rikligt till denna omtänksamma gåva.+  Ta inte det jag säger som en befallning. Jag vill bara att ni ska vara medvetna om hur givmilda andra har varit, och jag vill pröva uppriktigheten i er kärlek.  Ni vet ju hur stor vår Herre Jesus Kristus generösa omtanke är. Trots att han var rik blev han fattig för er skull,+ så att ni kunde bli rika genom hans fattigdom. 10  Och här är min syn på saken:+ Detta är ju till ert eget bästa, eftersom ni redan för ett år sedan inte bara satte i gång arbetet, utan också visade att ni ville genomföra det. 11  Slutför därför detta arbete lika villigt som ni påbörjade det, beroende på vad ni har möjlighet att ge. 12  För om villigheten finns där så uppskattas den efter vad man har,+ inte efter vad man inte har. 13  Jag vill ju inte underlätta för andra och göra det svårt för er. 14  Jag vill att det ska bli en utjämning, så att ert nuvarande överflöd kan fylla deras behov och att deras överflöd kan fylla ert behov en annan gång. Då får alla det de behöver.* 15  Det står ju: ”Den som hade mycket hade inte för mycket, och den som hade lite hade inte för lite.”+ 16  Vi tackar Gud för att han har gett Titus lika varma känslor för er som vi har.+ 17  Han tog verkligen till sig av vår uppmuntran, och ivrig som han är reser han till er på eget initiativ. 18  Och tillsammans med honom sänder vi nu en annan broder, en broder som får beröm av alla församlingar för sitt arbete med de goda nyheterna. 19  Inte bara det, församlingarna har också förordnat honom att följa med oss på resan när vi ska överlämna denna omtänksamma gåva, som blir till ära för Herren och visar att vi är villiga att hjälpa till. 20  På så vis kommer ingen att kunna kritisera oss för vårt sätt att handskas med detta generösa bidrag.+ 21  För vi ”är noga med att göra allt på ett ärligt sätt, både inför Jehova* och inför människor”.+ 22  Tillsammans med dem sänder vi ytterligare en broder, en som alltid har ansträngt sig för att utföra de uppgifter vi gett honom. Men nu kommer han att anstränga sig ännu mer på grund av det stora förtroende han har för er. 23  Om det skulle uppstå tvivel angående Titus, så är han min medhjälpare* och en medarbetare som ger ut av sig själv för er skull. Och om det uppstår tvivel angående de andra bröderna, så är de församlingarnas sändebud* och en ära för Kristus. 24  Visa därför att ni älskar dem,+ och låt församlingarna få se varför vi är så stolta över er.

Fotnoter

Eller ”Då kan det ske en utjämning”.
Eller ”en som har gemenskap med mig”.
Ordagrant ”apostlar”.

Studienoter

Media