Andra Krönikeboken 4:1–22

4  Sedan gjorde han kopparaltaret,+ 20 alnar långt, 20 alnar brett och 10 alnar högt.  Han gjorde havet*+ i gjuten metall. Det var cirkelrunt och mätte 10 alnar från den ena kanten till den andra, och det var 5 alnar högt. Det krävdes ett mätsnöre på 30 alnar för att nå runt det.+  Och ett ornament av frukter*+ löpte under kanten runt om, tio på varje aln. Frukterna var i två rader och gjutna i samma stycke som havet.  Det stod på 12 tjurar.+ Tre var vända mot norr, tre mot väster, tre mot söder och tre mot öster. Havet vilade ovanpå dem, och alla tjurar var placerade med bakdelen in mot mitten.  Havets tjocklek var en handsbredd,* och kanten var som kanten på en bägare, som en utslagen lilja. Det kunde rymma* 3 000 bat.*  Han gjorde också tio tvättkar och ställde fem till höger om huset och fem till vänster.+ Där skulle man skölja det som användes till brännoffret,+ men prästerna skulle använda havet när de tvättade sig.+  Sedan gjorde han tio lampställ av guld+ enligt anvisningarna+ och ställde dem i templet, fem till höger och fem till vänster.+  Han tillverkade också tio bord och placerade dem i templet, fem till höger och fem till vänster.+ Och han gjorde 100 guldskålar.  Sedan gjorde han prästernas förgård+ och den stora förgården*+ med tillhörande dörrar, som han klädde med koppar. 10  Och han ställde havet på högra sidan om huset, åt sydost.+ 11  Hiram gjorde också hinkarna, skovlarna och skålarna.+ Han slutförde arbetet som kung Salomo hade bett honom göra i den sanne Gudens hus:+ 12  de två pelarna+ och de rundade kapitälen ovanpå dem, de båda näten av flätade kedjor+ som omgav de rundade kapitälen ovanpå pelarna, 13  de 400 granatäpplena+ till de båda näten – två rader granatäpplen till varje nät som omgav de båda rundade kapitälen ovanpå pelarna+ 14  de tio vagnarna* och de tio karen till vagnarna,+ 15  havet och de 12 tjurarna under det+ 16  och hinkarna, skovlarna, gafflarna+ och alla redskapen. Allt detta gjorde Hiram-Abiv+ av polerad koppar åt kung Salomo till Jehovas hus. 17  Kungen göt dem i den kompakta leran på Jordanslätten,* mellan Sukkot+ och Serẹda. 18  Salomo gjorde sådana mängder redskap att vikten på all koppar aldrig fastställdes.+ 19  Salomo gjorde alla föremålen+ till den sanne Gudens hus: altaret av guld,+ borden+ för skådebröden,+ 20  lampställen med lamporna av rent guld+ som skulle brinna framför det innersta rummet enligt det som var föreskrivet, 21  blommorna, lamporna och veksaxarna* av guld, av renaste guld. 22  Och han gjorde ljussläckarna, skålarna, bägarna och fyrfaten av rent guld och husets ingång, dess inre dörrar till det allra heligaste+ och dörrarna till det heliga* av guld.+

Fotnoter

Eller ”bassängen”.
Eller ”kurbitsar”.
Ca 7,4 cm. Se Tillägg B14.
Eller ”hade en volym på”.
66 000 l. En bat motsvarade 22 l. Se Tillägg B14.
Eller ”inhägnaden”.
Eller ”karvagnarna”, ”vagnarna för vattnet”.
Dvs. den nedre delen av Jordandalen.
Ordagrant ”templets hus”.

Studienoter

Media