Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Välj språk Svenska
Nya världens översättning av Bibeln (Studiebibeln)

Andra Krönikeboken 30:1–27

30  Hiskia sände bud till hela Israel+ och Juda, och han skrev också brev till Efraim och Manasse,+ och han uppmanade dem att komma till Jehovas hus i Jerusalem för att fira Jehovas, Israels Guds, påsk.+  Kungen, hans furstar och alla som hade församlats i Jerusalem bestämde sig för att fira påsken i andra månaden.+  De hade nämligen inte kunnat fira den vid rätt tidpunkt,+ eftersom det inte var tillräckligt många präster som hade renat* sig+ och folket inte hade samlats i Jerusalem.  Både kungen och alla de församlade ansåg att det var ett bra beslut.  Alltså bestämde de sig för att låta en kungörelse gå ut i hela Israel, från Beershẹba till Dan,+ om att folket skulle komma och fira Jehovas, Israels Guds, påsk i Jerusalem, för som grupp hade de inte firat den, som det var föreskrivet.+  Då drog kurirer* i väg genom hela Israel och Juda med breven från kungen och hans furstar, som kungen hade befallt, och sa: ”Israels folk, vänd tillbaka till Jehova, Abrahams, Isaks och Israels Gud, så att han vänder tillbaka till dem som har undkommit Assyriens kungar.+  Var inte som era förfäder och era bröder som svek Jehova, sina förfäders Gud, så att han gjorde dem till något man ryggar tillbaka för, som ni själva kan se.+  Var nu inte upproriska som era förfäder.+ Underordna er Jehova och kom till hans helgedom,+ som han har helgat för evigt, och tjäna Jehova, er Gud, så att han inte längre riktar sin brinnande vrede mot er.+  För när ni vänder tillbaka till Jehova kommer de som håller era bröder och era söner fångna att visa dem barmhärtighet+ och låta dem återvända till detta land,+ för Jehova, er Gud, är medkännande* och barmhärtig,+ och han ska inte vända bort sitt ansikte från er om ni vänder tillbaka till honom.”+ 10  Kurirerna* fortsatte från stad till stad genom Efraim och Manasse,+ ända till Sẹbulon, men folket gjorde sig lustiga över dem och drev med dem.+ 11  Men några enstaka från Aser, Manasse och Sẹbulon ödmjukade sig och kom till Jerusalem.+ 12  Den sanne Gudens hand var också med Juda och förenade dem* så att de kunde genomföra det som kungen och furstarna hade sagt på Jehovas befallning. 13  Många samlades i Jerusalem för att fira det osyrade brödets högtid+ i andra månaden.+ Det var en mycket stor folksamling. 14  De började med att avlägsna altarna som var i Jerusalem+ samt alla rökelsealtarna,+ och de kastade dem i Kidrondalen. 15  Och på 14:e dagen i andra månaden slaktade de påskoffret. Prästerna och leviterna kände sig skamsna, så de renade* sig och kom med brännoffer till Jehovas hus. 16  De intog sina bestämda platser enligt Moses lag, han som var den sanne Gudens man. Sedan stänkte prästerna blodet+ som de hade tagit emot av leviterna. 17  Det var många av de församlade som inte hade renat* sig. Därför tog leviterna hand om slaktningen av påskoffren för alla som inte var rena,+ för att helga dem åt Jehova. 18  Åtskilliga av folket, särskilt från Efraim, Manasse,+ Isạskar och Sẹbulon, hade nämligen inte renat sig men åt ändå påskmåltiden, tvärtemot det som står skrivet. Men Hiskia bad för dem och sa: ”Må Jehova, som är god,+ ha överseende med 19  alla som har beslutat sig för att söka den sanne Guden,+ Jehova, sina förfäders Gud, men som inte har renat sig enligt kraven för helighet.”+ 20  Och Jehova lyssnade till Hiskia och förlät* folket. 21  Så israeliterna som befann sig i Jerusalem firade det osyrade brödets högtid+ i sju dagar med stor glädje.+ Och leviterna och prästerna lovprisade Jehova dag efter dag och spelade med liv och lust på sina instrument till Jehovas ära.+ 22  Vidare vände sig Hiskia till alla leviter som tjänade Jehova med insikt och uppmuntrade* dem. Och under högtidens sju dagar åt de,+ offrade gemenskapsoffer+ och tackade Jehova, sina förfäders Gud. 23  Alla som var där bestämde sig sedan för att fira högtiden i ytterligare sju dagar. Så de firade den med glädje i sju dagar till.+ 24  Och Hiskia, Judas kung, bidrog med 1 000 tjurar och 7 000 får till de församlade, och furstarna bidrog med 1 000 tjurar och 10 000 får till de församlade.+ Och ett stort antal präster renade* sig.+ 25  Hela Judas församling gladde sig, liksom prästerna, leviterna, hela församlingen från Israel+ samt invandrarna+ som kom från Israel och de som bodde i Juda. 26  Och glädjen var stor i Jerusalem, för något liknande hade inte skett i Jerusalem sedan Salomo,+ Davids son, regerade över Israel. 27  Till sist reste sig de levitiska prästerna och välsignade folket,+ och Gud hörde deras röst, och deras bön nådde himlen, hans heliga boning.

Fotnoter

Ordagrant ”helgat”.
Ordagrant ”löpare”.
Eller ”nådig”.
Ordagrant ”Löparna”.
Ordagrant ”gav dem ett hjärta”.
Ordagrant ”helgade”.
Ordagrant ”helgat”.
Ordagrant ”läkte”.
Ordagrant ”talade till hjärtat hos”.
Ordagrant ”helgade”.

Studienoter

Media