Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Välj språk Svenska
Nya världens översättning av Bibeln (Studiebibeln)

Översikt

 • 1

  • Från Adam till Abraham (1–27)

  • Abrahams avkomlingar (28–37)

  • Edoméerna och deras kungar och schejker (38–54)

 • 2

  • Israels 12 söner (1, 2)

  • Judas avkomlingar (3–55)

 • 3

  • Davids avkomlingar (1–9)

  • Davids kungliga släktlinje (10–24)

 • 4

  • Fler avkomlingar till Juda (1–23)

   • Jabes och hans bön (9, 10)

  • Simeons avkomlingar (24–43)

 • 5

 • 6

 • 7

 • 8

 • 9

  • Släktregister efter återkomsten från landsflykten (1–34)

  • Sauls släktlinje upprepas (35–44)

 • 10

  • Saul och hans söner dödas (1–14)

 • 11

  • David blir smord till kung av hela Israel (1–3)

  • David intar Sion (4–9)

  • Davids mäktiga krigare (10–47)

 • 12

  • Männen på Davids sida (1–40)

 • 13

  • Arken förs till Kirjat-Jearim (1–14)

 • 14

  • Davids kungadöme befästs (1, 2)

  • Davids familj (3–7)

  • Filistéerna besegras (8–17)

 • 15

  • Leviterna för arken till Jerusalem (1–29)

   • Mikal föraktar David (29)

 • 16

  • Arken ställs i ett tält (1–6)

  • Davids tacksamhetssång (7–36)

   • ”Jehova har blivit kung!” (31)

  • Tjänst inför arken (37–43)

 • 17

  • David får inte bygga templet (1–6)

  • Förbundet med David om ett rike (7–15)

  • Davids tacksamhetsbön (16–27)

 • 18

 • 19

  • Ammoniterna förödmjukar Davids budbärare (1–5)

  • Seger över Ammon och Aram (6–19)

 • 20

  • Rabba erövras (1–3)

  • Filisteiska jättar dödas (4–8)

 • 21

  • Davids orätta folkräkning (1–6)

  • Jehovas straff (7–17)

  • David bygger ett altare (18–30)

 • 22

  • Davids förberedelser för templet (1–5)

  • David ger anvisningar till Salomo (6–16)

  • Furstarna uppmanas att hjälpa Salomo (17–19)

 • 23

  • David organiserar leviterna (1–32)

   • Aron och hans söner avskildes (13)

 • 24

  • David organiserar prästerna i 24 avdelningar (1–19)

  • Fler leviter får uppdrag (20–31)

 • 25

  • Musiker och sångare vid Guds hus (1–31)

 • 26

  • Portvaktarnas avdelningar (1–19)

  • Olika tillsyningsmän (20–32)

 • 27

  • Förmän i kungens tjänst (1–34)

 • 28

  • Davids tal om tempelbygget (1–8)

  • Anvisningar till Salomo, byggnadsplanen (9–21)

 • 29