Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Välj språk Svenska
Nya världens översättning av Bibeln (Studiebibeln)

Första Korinthierbrevet 7:1–40

7  När det gäller det ni skrev om, så är det bäst för en man att inte röra* en kvinna.  Men på grund av att den sexuella omoralen* är så utbredd ska varje man leva med sin egen hustru+ och varje kvinna med sin egen man.+  Mannen ska ge sin hustru det hon har rätt till,* och hustrun ska göra detsamma mot sin man.+  Hustrun bestämmer inte över sin egen kropp, utan det gör hennes man. På samma sätt bestämmer inte mannen över sin kropp, utan det gör hans hustru.  Ta inte ifrån varandra detta, om ni inte har kommit överens om det och det gäller en begränsad period för att få tid till bön och sedan kunna vara tillsammans igen. Annars kommer Satan att utnyttja er brist på självbehärskning och fortsätta fresta er.  Det jag har sagt är en möjlighet, inte en befallning.  Jag skulle önska att alla människor var som jag. Men var och en har sin egen gåva+ från Gud, den ene på ett sätt, den andre på ett annat.  Till dem som är ogifta och till dem som är änkor säger jag att det bästa för dem är att de fortsätter vara som jag.+  Men om de saknar självbehärskning kan de gifta sig, för det är bättre att gifta sig än att brinna av begär.+ 10  Till dem som är gifta ger jag följande vägledning, men egentligen inte jag, utan Herren: En hustru ska inte lämna sin man.+ 11  Om hon ändå skulle lämna honom ska hon fortsätta vara ensam eller också försonas med sin man. Och en man ska inte lämna sin hustru.+ 12  Men till de andra säger jag – ja, jag, inte Herren:+ Om en broder har en hustru som inte är troende och hon är villig att leva med honom, så ska han inte lämna henne. 13  Och om en kvinna har en man som inte är troende och han är villig att leva tillsammans med henne, så ska hon inte lämna honom. 14  Mannen som inte är troende helgas nämligen genom sin hustru, och hustrun som inte är troende helgas genom sin man. Annars skulle ju deras barn vara orena, men nu är de heliga. 15  Men om den som inte är troende väljer att gå ifrån sin partner,* så låt honom göra det. En broder eller en syster är inte bunden under sådana omständigheter. Gud har ju kallat er till att leva i frid.+ 16  För vem vet, kanske du som hustru kan rädda din man?+ Och du som man kanske kan rädda din hustru? 17  Men i övrigt ska var och en leva enligt de omständigheter som Jehova* har gett honom och som han hade när Gud kallade honom.+ Denna vägledning ger jag alla församlingar. 18  Var någon omskuren när han blev kallad?+ Då ska han inte försöka ändra på det. Och var någon oomskuren när han blev kallad? Då ska han inte låta omskära sig.+ 19  Det har ingen betydelse om man är omskuren eller oomskuren,+ utan det som betyder något är att man håller Guds bud.+ 20  Var och en ska förbli vad han var när han blev kallad.+ 21  Var du slav när du blev kallad? I så fall ska du inte låta det bekymra dig.+ Men om du kan bli fri, så ta tillfället. 22  För en lärjunge till Herren som blev kallad medan han var slav är Herrens frigivne.+ Och den som blev kallad när han var fri är Kristus slav. 23  Ni har blivit köpta och priset är betalt,+ så var inte längre människors slavar. 24  Bröder, var och en ska förbli vad han var inför Gud när han blev kallad. 25  När det gäller dem som aldrig varit gifta* har jag ingen befallning att ge från Herren. Men jag framför min åsikt+ i egenskap av en som Herren har visat barmhärtighet och som därför är trovärdig. 26  Det är min mening att det är bäst för en man att fortsätta leva som han gör med tanke på den svåra tiden som är nu. 27  Är du bunden till en hustru? Sluta försöka bli fri.+ Är du inte bunden? Sluta leta efter en hustru. 28  Men om du ändå gifter dig syndar du inte. Och om en ogift kvinna* gifter sig syndar hon inte. Men de som gifter sig kommer att uppleva svårigheter i livet, och detta vill jag gärna bespara er. 29  Dessutom säger jag detta, bröder: Tiden som återstår är kort.+ Från och med nu ska de som har en hustru vara som om de inte hade någon. 30  De som gråter ska vara som om de inte gråter, de som är glada ska vara som om de inte är glada, de som köper ska vara som om de inte äger något, 31  de som utnyttjar världen ska vara som om de inte utnyttjar den fullt ut. För världsscenen förändras, 32  och jag vill verkligen att ni ska slippa bekymmer. Den ogifte mannen är upptagen av det som har med Herren att göra, hur han ska vara Herren till lags. 33  Men den gifte mannen är upptagen av det som har med världen att göra,+ hur han ska vara sin hustru till lags, 34  och han är delad. En kvinna som är ogift eller oskuld är upptagen av det som har med Herren att göra,+ att vara helig till både kropp och själ.* Men den gifta kvinnan är upptagen av det som har med världen att göra, hur hon ska vara sin man till lags. 35  Jag säger detta för ert eget bästa och inte för att begränsa er frihet.* I stället vill jag motivera er att göra det som är rätt och att ständigt tjäna Herren helhjärtat utan att vara distraherade. 36  Men om någon tycker att han gör fel om han fortsätter att vara ogift* och han inte är för ung,* så finns det inga invändningar. Låt honom gifta sig, om det är det han vill. Han syndar inte.+ 37  Men om någon är fast besluten och inte känner något tvingande behov, utan kan styra* sin egen vilja och har bestämt sig för att vara ogift,* så har han gjort ett bra val.+ 38  Alltså: Den som gifter sig* gör ett bra val, men den som inte gifter sig gör ett bättre val.+ 39  En hustru är bunden till sin man så länge han lever.+ Men om mannen skulle somna in i döden är hon fri att gifta sig med vem hon vill, bara det är med någon som tjänar Herren.*+ 40  Men enligt mig är hon lyckligare om hon inte gifter om sig, och jag är övertygad om att jag har Guds ande.

Fotnoter

Dvs. ha en sexuell relation med.
Plural av grekiska porneia. Se Ordförklaringar.
Dvs. när det gäller de sexuella behoven.
Eller ”väljer att separera”.
Ordagrant ”som är jungfrur”.
Ordagrant ”jungfru”.
Ordagrant ”ande”.
Ordagrant ”kasta en snara över er”.
Eller ”att han handlar opassande mot sin jungfrulighet”.
Ordagrant ”han är förbi den högsta punkten”. Syftar här på den period då sexualdriften är som starkast.
Eller ”har myndighet över”.
Eller ”bevara sin oskuld”.
Eller ”ger bort sin oskuld i äktenskap”.
Ordagrant ”bara det sker i Herren”.

Studienoter

Media