Första Krönikeboken 27:1–34

27  Bland israeliterna fanns avdelningar med släktöverhuvuden, ledare för grupper på tusen och grupper på hundra+ och förmän som bistod kungen+ i allt som rörde avdelningarna. Varje avdelning var i tjänst* en månad åt gången under året och bestod av 24 000 man.  Över den första avdelningen, som tjänstgjorde den första månaden, hade Jasọbeam,+ Sạbdiels son, befälet, och 24 000 tillhörde hans avdelning.  Han var avkomling till Peres+ och var befäl över alla föreståndare för grupperna som tjänstgjorde den första månaden.  Över den andra månadens avdelning hade ahohiten+ Dodaj+ befälet, och Miklot var ledaren, och 24 000 tillhörde hans avdelning.  Befälet över den tredje gruppen, som tjänstgjorde den tredje månaden, var Benạja,+ den främste prästen Jehojạdas+ son, och 24 000 tillhörde hans avdelning.  Denne Benạja var en mäktig krigare bland de 30 och över de 30, och hans son Ammisạbad var ansvarig för hans avdelning.  Det fjärde befälet, under den fjärde månaden, var Ạsael,+ Joabs bror,+ och efter honom hans son Sebạdja, och 24 000 tillhörde hans avdelning.  Det femte befälet, under den femte månaden, var jisrahiten Samhut, och 24 000 tillhörde hans avdelning.  Det sjätte, under den sjätte månaden, var Ira,+ son till tekoiten+ Ikkes, och 24 000 tillhörde hans avdelning. 10  Det sjunde, under den sjunde månaden, var peloniten Heles,+ av efraimiterna, och 24 000 tillhörde hans avdelning. 11  Det åttonde, under den åttonde månaden, var husatiten Sịbbekaj,+ av seraiterna,+ och 24 000 tillhörde hans avdelning. 12  Det nionde, under den nionde månaden, var anatotiten+ Abiẹser,+ av benjaminiterna, och 24 000 tillhörde hans avdelning. 13  Det tionde, under den tionde månaden, var netofatiten Mahraj,+ av seraiterna,+ och 24 000 tillhörde hans avdelning. 14  Det elfte, under den elfte månaden, var pirgatoniten Benạja,+ av efraimiterna, och 24 000 tillhörde hans avdelning. 15  Det tolfte, under den tolfte månaden, var netofatiten Heldaj, en avkomling till Ọtniel, och 24 000 tillhörde hans avdelning. 16  Detta var ledarna över Israels stammar: Av rubeniterna var Eliẹser, Sikris son, ledare; av simeoniterna Sefạtja, Maạkas son; 17  av Levi Hasạbja, Kẹmuels son; av Aron Sadok; 18  av Juda Ẹlihu,+ en av Davids bröder; av Isạskar Omri, Mikaels son; 19  av Sẹbulon Jismạja, Obạdjas son; av Nạftali Jẹrimot, Ạzriels son; 20  av efraimiterna Hosea, Asạsjas son; av halva Manasses stam Joel, Pedạjas son; 21  av halva Manasses stam i Gilead Iddo, Sakarjas son; av Benjamin Jaạsiel, Abners+ son; 22  av Dan Ạzarel, Jẹrohams son. Detta var furstarna över Israels stammar. 23  David räknade inte dem som var 20 år eller yngre, för Jehova hade lovat att göra israeliterna lika många som himlens stjärnor.+ 24  Joab, Serụjas son, hade påbörjat räkningen av dem, men han avslutade den inte. På grund av räkningen drabbades Israel av Guds vrede,*+ och antalet togs inte upp i skildringen av kung Davids historia. 25  Ạsmavet, Ạdiels son, var ansvarig för kungens skattkamrar.+ Jonatan, Ussịas son, var ansvarig för förrådshusen* på fälten, i städerna, i byarna och i tornen. 26  Esri, Kelubs son, var ansvarig för jordbruksarbetarna på fälten. 27  Ramatiten Sịmei var ansvarig för vingårdarna och sifmiten Sabdi för vinförråden. 28  Gederiten Baal-Hanan var ansvarig för olivlundarna och sykomorträden+ i Shefẹla,+ och Joas var ansvarig för oljeförråden. 29  Saroniten Sitraj var ansvarig för nötboskapen som betade i Saron,+ och Adlajs son Safat var ansvarig för nötboskapen på dalslätterna. 30  Ismaeliten Obil var ansvarig för kamelerna och meronotiten Jehdẹja för åsnorna.* 31  Hagriten Jasis var ansvarig för småboskapen. Alla dessa var uppsyningsmän över kung Davids egendom. 32  Jonatan,+ Davids brorson, var rådgivare och sekreterare och en klok man. Jẹhiel, Hạkmonis son, tog hand om kungens söner.+ 33  Ahitọfel+ var rådgivare till kungen, och arkiten Husaj+ var kungens vän.* 34  Efter Ahitọfel kom Jehojạda, Benạjas+ son, och Ẹbjatar.+ Och Joab+ var befälhavare över kungens armé.

Fotnoter

Ordagrant ”kom och gick”.
Ordagrant ”kom vrede över Israel”.
Eller ”skattkamrarna”.
Ordagrant ”åsnestona”.
Eller ”rådgivare”.

Studienoter

Media