Första Krönikeboken 25:1–31

25  David och föreståndarna för grupperna som tjänstgjorde vid templet avskilde sedan några av sönerna till Asaf, Heman och Jẹdutun+ för uppgiften att lovprisa Gud och profetera med lyror, harpor+ och cymbaler.+ Och detta är förteckningen över de män som skulle utföra denna tjänst.  Av Asafs söner: Sakkur, Josef, Netạnja och Asarẹla, Asafs söner, under ledning av Asaf, som profeterade under kungens ledning.  Av Jẹdutun,+ Jẹdutuns söner: Gedạlja, Seri, Jeshạja, Sịmei, Hasạbja och Mattịtja,+ alltså sex, under ledning av sin far Jẹdutun, som profeterade med lyra för att tacka och lovprisa Jehova.+  Av Heman,+ Hemans söner: Bukkịa, Mattạnja, Ụssiel, Sẹbuel, Jẹrimot, Hananja, Hạnani, Eliạta, Giddạlti, Romạmti-Ẹser, Josbekạsa, Mạlloti, Hotir och Mahasịot.  Alla dessa var söner till Heman, som förmedlade syner till kungen från den sanne Guden, till hans ära.* Och den sanne Guden gav Heman 14 söner och 3 döttrar.  Alla dessa stod under sin fars ledning för att sjunga i Jehovas hus till cymbaler, harpor och lyror.+ Detta var deras tjänst vid den sanne Gudens hus. Asaf, Jẹdutun och Heman stod under kungens ledning.  Tillsammans med sina bröder var de sammanlagt 288 duktiga sångare, övade i sång till Jehova.  Så de kastade lott+ om sina plikter, den minst ansedde såväl som den mest ansedde, den erfarne såväl som nybörjaren.  Den första lotten gällde Asaf och föll på Josef;+ den andra föll på Gedạlja+ (han och hans bröder och hans söner var 12); 10  den tredje på Sakkur,+ hans söner och hans bröder, 12; 11  den fjärde på Jisri, hans söner och hans bröder, 12; 12  den femte på Netạnja,+ hans söner och hans bröder, 12; 13  den sjätte på Bukkịa, hans söner och hans bröder, 12; 14  den sjunde på Jesarẹla, hans söner och hans bröder, 12; 15  den åttonde på Jeshạja, hans söner och hans bröder, 12; 16  den nionde på Mattạnja, hans söner och hans bröder, 12; 17  den tionde på Sịmei, hans söner och hans bröder, 12; 18  den 11:e på Ạzarel, hans söner och hans bröder, 12; 19  den 12:e på Hasạbja, hans söner och hans bröder, 12; 20  den 13:e på Sụbael,+ hans söner och hans bröder, 12; 21  den 14:e på Mattịtja, hans söner och hans bröder, 12; 22  den 15:e på Jẹremot, hans söner och hans bröder, 12; 23  den 16:e på Hananja, hans söner och hans bröder, 12; 24  den 17:e på Josbekạsa, hans söner och hans bröder, 12; 25  den 18:e på Hạnani, hans söner och hans bröder, 12; 26  den 19:e på Mạlloti, hans söner och hans bröder, 12; 27  den 20:e på Eliạta, hans söner och hans bröder, 12; 28  den 21:a på Hotir, hans söner och hans bröder, 12; 29  den 22:a på Giddạlti,+ hans söner och hans bröder, 12; 30  den 23:e på Mahasịot,+ hans söner och hans bröder, 12; 31  den 24:e på Romạmti-Ẹser,+ hans söner och hans bröder, 12.

Fotnoter

Ordagrant ”till att höja hans horn”.

Studienoter

Media