Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Välj språk Svenska
Nya världens översättning av Bibeln (Studiebibeln)

Första Krönikeboken 24:1–31

24  Arons avkomlingar hade följande avdelningar: Arons söner var Nadab, Ạbihu,+ Eleạsar och Ịtamar.+  Men Nadab och Ạbihu dog före sin far,+ och de hade inga söner. Eleạsar+ och Ịtamar fortsatte däremot att tjäna som präster.  David och Sadok,+ av Eleạsars söner, och Ahimẹlek, av Ịtamars söner, delade in dem i avdelningar efter den tjänst de skulle utföra.  Eftersom Eleạsars söner hade fler överhuvuden än Ịtamars söner gjorde man följande uppdelning: släktöverhuvudena för Eleạsars söner fick ansvar för 16 avdelningar, och släktöverhuvudena för Ịtamars söner fick ansvar för 8.  Indelningen av dem skedde genom lottkastning,+ den ena gruppen tillsammans med den andra, eftersom det både bland Eleạsars och Ịtamars söner fanns föreståndare för den heliga platsen och för tjänsten åt den sanne Guden.  Semạja, Nẹtanels son, leviternas sekreterare, skrev sedan ner deras namn inför kungen, furstarna, prästen Sadok+ och Ahimẹlek,+ Ẹbjatars+ son, samt överhuvudena för prästernas och leviternas släkter. Eleạsars och Ịtamars släkter valdes ut växelvis.  Den första lotten föll på Jehojạrib, den andra på Jedạja,  den tredje på Harim, den fjärde på Sẹorim,  den femte på Malkịa, den sjätte på Mịjamin, 10  den sjunde på Hakkos, den åttonde på Abịa,+ 11  den nionde på Jesụa, den tionde på Sekạnja, 12  den 11:e på Ẹljasib, den 12:e på Jakim, 13  den 13:e på Huppa, den 14:e på Jẹsebab, 14  den 15:e på Bilga, den 16:e på Immer, 15  den 17:e på Hesir, den 18:e på Happịsses, 16  den 19:e på Petạhja, den 20:e på Jehẹskel, 17  den 21:a på Jakin, den 22:a på Gamul, 18  den 23:e på Delạja och den 24:e på Maạsja. 19  I denna ordning skulle de komma in och utföra tjänst+ i Jehovas hus, enligt deras förfader Arons tillvägagångssätt, som Jehova, Israels Gud, hade gett honom anvisningar om. 20  Och de övriga av leviterna: av Amrams+ söner var det Sụbael;+ av Sụbaels söner Jehdẹja; 21  av Rehạbja,+ alltså Rehạbjas söner, Jissịja, överhuvudet; 22  av jishariterna Sẹlomot;+ av Sẹlomots söner Jahat; 23  av Hebrons söner Jerịa,+ överhuvudet, Amarja, den andre, Jahạsiel, den tredje, Jekạmeam, den fjärde; 24  av Ụssiels söner Mika; av Mikas söner Samir. 25  Mikas bror var Jissịja; av Jissịjas söner Sakarja. 26  Mẹraris+ söner var Mahli och Musi; av Jaasịas söner Beno. 27  Mẹraris söner: av Jaasịa var det Beno, Soham, Sakkur och Ibri; 28  av Mahli var det Eleạsar, som inte fick några söner;+ 29  av Kis, alltså Kis söner, var det Jerạhmeel. 30  Och Musis söner var Mahli, Eder och Jẹrimot. Detta var leviternas söner, efter deras släkter. 31  Dessa kastade lott+ inför kung David, Sadok, Ahimẹlek och överhuvudena för prästernas och leviternas släkter, precis som deras bröder, Arons söner, hade gjort. Alla släktöverhuvuden behandlades på samma sätt, oavsett hur framstående de var.*

Fotnoter

Eller ”oavsett ålder”.

Studienoter

Media