FUNDERA PÅ DE HÄR FRÅGORNA NÄR DU LÄSER BIBELN:

Vad säger det här om Jehova Gud?

Hur hänger det ihop med Bibelns tema?

Hur kan jag använda det i mitt liv?

Hur kan jag använda det för att hjälpa någon annan?

”Ditt ord är en lampa för min fot och ett ljus på min stig.”

Psalm 119:105