• 1

  • Rapport från Jerusalem (1–3)

  • Nehemjas bön (4–11)

 • 2

  • Nehemja skickas till Jerusalem (1–10)

  • Nehemja inspekterar stadsmuren (11–20)

 • 3

  • Reparationerna påbörjas (1–32)

 • 4

  • Arbetet fortsätter trots motstånd (1–14)

  • Byggare arbetar med vapen i hand (15–23)

 • 5

  • Nehemja förbjuder lån mot ränta (1–13)

  • Nehemjas osjälviskhet (14–19)

 • 6

  • Motståndet mot bygget fortsätter (1–14)

  • Muren färdigställs på 52 dagar (15–19)

 • 7

  • Stadsportarna och portvaktarna (1–4)

  • Förteckning över dem som återvände (5–69)

  • Bidrag till projektet (70–73)

 • 8

  • Man läser och förklarar lagen för folket (1–12)

  • Lövhyddohögtiden firas (13–18)

 • 9

  • Folket bekänner sina synder (1–38)

   • Jehova är förlåtande (17)

 • 10

  • Folket lovar att följa lagen (1–39)

   • ”Vi ska inte försumma vår Guds hus” (39)

 • 11

  • Jerusalem befolkas igen (1–36)

 • 12

  • Prästerna och leviterna (1–26)

  • Muren invigs (27–43)

  • Understöd till tempeltjänsten (44–47)

 • 13

  • Nehemja genomför fler reformer (1–31)

   • Tiondet ska föras in (10–13)

   • Sabbaten får inte vanhelgas (15–22)

   • Äktenskap med andra folk fördöms (23–28)