Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Välj språk Svenska

Matteusevangeliet 5:1–48

ÖVERSIKT

5  När Jesus såg folkskarorna gick han upp på berget. Han satte sig ner, och hans lärjungar kom fram till honom.  Sedan började han undervisa dem och sa:  ”Lyckliga är de som längtar efter att fylla sitt andliga behov,*+ för himmelriket tillhör dem.  Lyckliga är de som sörjer, för de ska bli tröstade.+  Lyckliga är de ödmjuka,*+ för de ska ärva jorden.+  Lyckliga är de som hungrar och törstar+ efter det som är rätt,* för de ska få det de längtar efter.*+  Lyckliga är de barmhärtiga,*+ för de ska behandlas barmhärtigt.  Lyckliga är de som har ett rent hjärta,+ för de ska se Gud.  Lyckliga är de som skapar frid,*+ för de ska kallas Guds barn.* 10  Lyckliga är de som har blivit förföljda för att de gör det som är rätt,+ för himmelriket tillhör dem. 11  Lyckliga är ni när man hånar+ och förföljer er,+ när man förtalar er och ljuger om er för min skull.+ 12  Var glada och sprudla av glädje,+ för ni har en stor lön+ i himlen. På samma sätt förföljde man ju profeterna förr i tiden.+ 13  Ni är jordens salt.+ Men om saltet förlorar sin sälta, kan det då få tillbaka sin kraft? Nej, det duger inte till annat än att kastas ut+ och trampas ner i marken. 14  Ni är världens ljus.+ Man kan inte dölja en stad som ligger på ett berg. 15  Och när man tänder en oljelampa ställer man den inte under en korg,* utan man sätter den på lampstället så att den lyser på alla i huset.+ 16  Låt alltså ert ljus lysa för människor,+ så att de kan se era goda gärningar+ och ära er Far i himlen.+ 17  Tro inte att jag har kommit för att upphäva lagen och profeterna.* Jag har inte kommit för att upphäva utan för att uppfylla.+ 18  Jag säger er: Det är troligare att himmel och jord försvinner än att minsta bokstav eller del av en bokstav faller bort ur lagen innan allt har uppfyllts.+ 19  Så den som bryter mot ett av de mindre buden och lär andra att göra det, han kommer att anses ovärdig himmelriket.* Men den som håller buden och lär andra att göra det, han kommer att anses värdig himmelriket.* 20  För jag säger er att om ni inte är mer rättfärdiga än de skriftlärda och fariséerna+ ska ni inte under några omständigheter komma in i himmelriket.+ 21  Ni har hört att det sades till våra förfäder: ’Du ska inte mörda,+ och den som begår ett mord ska stå till svars inför domstolen.’+ 22  Men jag säger er att den som bär på vrede+ mot sin broder ska stå till svars inför domstolen, och den som grovt förolämpar sin broder ska stå till svars inför Högsta domstolen, men den som säger: ’Din värdelösa dåre!’* riskerar att kastas i det brinnande Gehẹnna.*+ 23  Så om du kommer till altaret för att offra+ och kommer på att din broder har något emot dig, 24  måste du lämna offergåvan framför altaret och genast gå i väg och försonas med honom. Sedan kan du gå tillbaka och bära fram din offergåva.+ 25  Om någon drar dig inför rätta, se då till att komma överens med honom redan när ni är på väg till domstolen. Annars kanske han överlämnar dig till domaren, och domaren överlämnar dig till vakten och du hamnar i fängelse.+ 26  Jag säger dig att du inte lär komma ut igen förrän du har betalat vartenda öre* av din skuld. 27  Ni har hört att det sades: ’Du ska inte begå äktenskapsbrott.’*+ 28  Men jag säger er: Den som tittar på en kvinna+ så att han får begär till henne har redan varit otrogen med henne i sitt hjärta.+ 29  Om ditt högra öga får dig att synda,* så riv ut det och kasta bort det.+ Det är ju bättre att en kroppsdel går förlorad än att hela kroppen slängs i Gehẹnna.*+ 30  Och om din högra hand får dig att synda,* så hugg av den och kasta bort den.+ Det är ju bättre att en kroppsdel går förlorad än att hela kroppen hamnar i Gehẹnna.*+ 31  Det sades också: ’Den som vill skilja sig från sin hustru ska ge henne ett skilsmässointyg.’+ 32  Men jag säger er att en man som skiljer sig från sin hustru av något annat skäl än sexuell omoral* utsätter henne för risken att begå äktenskapsbrott, och om en man gifter sig med en sådan frånskild kvinna begår han äktenskapsbrott.+ 33  Ni har också hört att det sades till våra förfäder: ’Om du svär en ed får du inte bryta den,+ utan du ska hålla det du har lovat inför Jehova.’*+ 34  Men jag säger er: Svär inte någon ed över huvud taget,+ varken vid himlen, för den är Guds tron, 35  eller vid jorden, för den är hans fotpall,+ eller vid Jerusalem, för det är den store kungens stad.+ 36  Du ska inte heller svära en ed vid ditt eget huvud,* för du kan inte göra ett enda hårstrå svart eller vitt. 37  Låt bara ert ’ja’ betyda ja och ert ’nej’ betyda nej.+ Allt annat är från den onde.+ 38  Ni har hört att det sades: ’Öga för öga och tand för tand.’+ 39  Men jag säger er: Ta inte strid med den som är ond. Om någon ger dig en örfil på högra kinden, så vänd också den andra kinden mot honom.+ 40  Och om någon vill dra dig inför rätta och ta ifrån dig ditt innerplagg, så ge honom ditt ytterplagg också.+ 41  Och om en myndighetsperson tvingar dig att gå* en mil,* så följ med honom två mil. 42  Ge åt den som ber dig om något, och vänd inte ryggen åt den som vill låna* av dig.+ 43  Ni har hört att det sades: ’Du ska älska din medmänniska*+ och hata din fiende.’ 44  Men jag säger er: Älska era fiender+ och be för dem som förföljer er.+ 45  Då visar ni att ni är barn* till er Far i himlen.+ Han låter ju sin sol gå upp över både onda och goda och låter det regna över både rättfärdiga och orättfärdiga.+ 46  För om ni älskar dem som älskar er, förtjänar ni då att få någon lön?+ Det gör väl till och med skatteindrivarna? 47  Och vad är det för märkvärdigt med att bara hälsa på sina vänner?* Det gör väl alla människor?* 48  Ni ska alltså vara fullkomliga,* precis som er himmelske Far är fullkomlig.+

Fotnoter

Eller ”de som tigger om anden”, ”de som förstår att de behöver Gud”.
Eller ”milda”.
Eller ”rättfärdighet”, ”rättvisa”.
Eller ”ska bli mätta”.
Eller ”omtänksamma”, ”medkännande”.
Eller ”de som är fridsamma”.
Ordagrant ”söner”.
Eller ”ett sädesmått”.
Uttrycket ”lagen och profeterna” användes om de hebreiska skrifterna, dvs. Gamla testamentet.
Eller ”kallas minst i förhållande till himmelriket”.
Eller ”kallas stor i förhållande till himmelriket”.
Det grekiska uttrycket avsåg en människa utan moral, någon som gör uppror mot Gud.
En plats utanför Jerusalem där man brände avfall. Se Ordförklaringar.
Ordagrant ”den sista quadrans”. Se Tillägg B14.
Eller ”inte vara otrogen mot din äktenskapspartner”.
Eller ”blir ett hinder för din tro”.
Eller ”blir ett hinder för din tro”.
Eller ”än att hon har varit otrogen mot honom”. Grekiska: porneia. Se Ordförklaringar.
Eller ”liv”.
Eller ”tjänstgöra som bärare”.
Dvs. låna utan ränta.
Eller ”nästa”.
Ordagrant ”söner”.
Ordagrant ”bröder”.
Dvs. även de som inte tillber Gud.
Eller ”fullständiga”, ”utan brist”.