Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Välj språk Svenska

Josua 12:1–24

ÖVERSIKT

  • Besegrade kungar öster om Jordan (1–6)

  • Besegrade kungar väster om Jordan (7–24)

12  Det här är de kungar som israeliterna besegrade och vilkas land de intog på östra sidan Jordan, från Arnons dal*+ upp till berget Hermon+ och hela östra Ạraba:+  Amoréerkungen Sihon,+ som bodde i Hesbon och härskade över Ạroer,+ som ligger vid kanten av Arnons dal.+ Hela området från mitten av Arnons dal till Jabboks dal,* halva Gilead, tillhörde honom. Jabboks dal utgjorde även gränsen mot ammoniterna.  Hans rike omfattade också östra Ạraba mellan Kịnneretsjön*+ och Ạrabahavet, Salthavet,* och sträckte sig österut i riktning mot Bet-Jẹsimot och söderut nedanför Pisgas+ sluttningar.  De intog också det område som tillhörde Og,+ kungen i Basan, som var en av de sista rafaéerna+ och som bodde i Ạshtarot och Ẹdrei  och härskade över berget Hermon, över Salka och över hela Basan,+ ända till gränsen mot gesuréerna och maakatiterna,+ och över halva Gilead, fram till det område som tillhörde Sihon, kungen i Hesbon.+  Jehovas tjänare Mose och israeliterna besegrade dem,+ och sedan gav Jehovas tjänare Mose deras land som egendom åt rubeniterna, gaditerna och halva Manasses stam.+  Det här är de kungar i landet som Josua och israeliterna besegrade på västra sidan Jordan, från Baal-Gad+ i Libanondalen+ ända till berget Halak,+ som vetter mot Seir,+ och Josua fördelade landet mellan Israels stammar. Varje stam fick sin andel,+  i bergstrakten, i Shefẹla, i Ạraba, på sluttningarna, i vildmarken och i Negev+ – hettiternas, amoréernas,+ kanaanéernas, perisséernas, hivéernas och jebuséernas land.+ Kungarna var:   Kungen i Jeriko;+ kungen i Aj,+ som ligger nära Betel; 10  kungen i Jerusalem; kungen i Hebron;+ 11  kungen i Jarmut; kungen i Lakis; 12  kungen i Eglon; kungen i Geser;+ 13  kungen i Debir;+ kungen i Geder; 14  kungen i Horma; kungen i Arad; 15  kungen i Libna;+ kungen i Adụllam; 16  kungen i Makkẹda;+ kungen i Betel;+ 17  kungen i Tappụa; kungen i Hefer; 18  kungen i Afek; kungen i Lạssaron; 19  kungen i Madon; kungen i Hasor;+ 20  kungen i Simron-Meron; kungen i Aksaf; 21  kungen i Tạanak; kungen i Megiddo; 22  kungen i Kedes; kungen i Jọkneam,+ vid Karmel; 23  kungen i Dor, i Dors högland;+ kungen i Gojim, i Gilgal; 24  kungen i Tirsa; sammanlagt 31 kungar.

Fotnoter

Eller ”Wadi Arnon”.
Eller ”Wadi Jabbok”.
Dvs. Gennesaretsjön (Galileiska sjön).
Dvs. Döda havet.