• 1

  • Gud talar genom sin son (1–4)

  • Sonen är överlägsen änglarna (5–14)

 • 2

  • Var extra uppmärksamma (1–4)

  • Allt har blivit lagt under Jesus (5–9)

  • Jesus och hans bröder (10–18)

   • Den främste förmedlaren av räddning (10)

   • En barmhärtig överstepräst (17)

 • 3

  • Jesus större än Mose (1–6)

   • Den som har byggt allt är Gud (4)

  • Varning för brist på tro (7–19)

   • ”Om ni ändå ville lyssna till hans röst i dag” (7, 15)

 • 4

  • Risken att gå miste om Guds vila (1–10)

  • Uppmaning att komma in i Guds vila (11–13)

   • Guds ord är levande (12)

  • Jesus är den store översteprästen (14–16)

 • 5

  • Jesus överlägsen överstepräster på jorden (1–10)

   • På Melkisedeks sätt (6, 10)

   • Lärde sig lydnad av sitt lidande (8)

   • Ansvarig för evig räddning (9)

  • Varning för omogenhet (11–14)

 • 6

  • Gå framåt mot mogenhet (1–3)

  • De som avfaller hänger åter Sonen på pålen (4–8)

  • Gör hoppet fast (9–12)

  • Guds löfte är säkert (13–20)

   • Guds oföränderliga löfte och ed (17, 18)

 • 7

  • Melkisedek, en unik kung och präst (1–10)

  • Kristus överlägsen som överstepräst (11–28)

   • Kristus kan rädda fullständigt (25)

 • 8

  • Tälthelgedomen har en himmelsk innebörd (1–6)

  • Gamla och nya förbundet jämförs (7–13)

 • 9

  • Helig tjänst i den jordiska helgedomen (1–10)

  • Kristus gick in i himlen med sitt blod (11–28)

   • Medlare för ett nytt förbund (15)

 • 10

  • Djuroffer verkningslösa (1–4)

   • Lagen ger en skugga (1)

  • Kristus offer gavs en gång för alla (5–18)

  • En ny och levande väg (19–25)

   • Utebli inte från möten (24, 25)

  • Varning mot att synda avsiktligt (26–31)

  • Frimodighet och tro för att hålla ut (32–39)

 • 11

  • Definition av tro (1, 2)

  • Exempel på tro (3–40)

   • Omöjligt att bli godkänd av Gud utan tro (6)

 • 12

  • Jesus är fullkomnaren av vår tro (1–3)

   • Ett stort moln av vittnen (1)

  • Se inte ner på Jehovas fostran (4–11)

  • Låt fötterna gå rakt fram (12–17)

  • Ett himmelskt Jerusalem (18–29)

 • 13

  • Avslutande förmaningar och hälsningar (1–25)

   • Glöm inte att vara gästfria (2)

   • Äktenskapet ska hållas i ära (4)

   • Lyd dem som har ledningen (7, 17)

   • Frambär lovprisningens offer (15, 16)