Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Välj språk Svenska

Fjärde Moseboken 28:1–31

ÖVERSIKT

28  Sedan sa Jehova till Mose:  ”Ge israeliterna följande befallning: ’Var noga med att frambära mina offergåvor åt mig, mitt bröd. Ni ska frambära mina eldsoffer, som är en välbehaglig* doft för mig, vid de bestämda tiderna.’+  Och säg till dem: ’Det här eldsoffret ska ni frambära åt Jehova: två felfria årsgamla bagglamm som ett brännoffer varje dag.+  Det ena bagglammet ska ni offra på morgonen, och det andra bagglammet ska ni offra i skymningen,*+  och tillsammans med det ska ni offra en tiondels efa* fint mjöl blandat med en fjärdedels hin* olja av stötta oliver som sädesoffer.+  Det är ett dagligt brännoffer,+ ett eldsoffer åt Jehova som infördes vid berget Sinai, en välbehaglig doft för honom.  Det tillhörande dryckesoffret ska bestå av en fjärdedels hin till varje bagglamm.+ Häll ut den starka* drycken på den heliga platsen som dryckesoffer åt Jehova.  Det andra bagglammet ska ni offra i skymningen* som ett eldsoffer, en välbehaglig doft för Jehova. Ni ska frambära det med samma slags sädesoffer och dryckesoffer som på morgonen.+  På sabbatsdagen+ ska ni dessutom offra två felfria årsgamla baggar och som sädesoffer två tiondels efa* fint mjöl blandat med olja och dryckesoffret som hör till. 10  Detta är brännoffret på sabbaten, utöver det dagliga brännoffret med tillhörande dryckesoffer.+ 11  I början av varje månad* ska ni som brännoffer åt Jehova frambära två ungtjurar, en bagge och sju felfria årsgamla bagglamm,+ 12  tre tiondels efa* fint mjöl blandat med olja som sädesoffer+ till varje tjur, två tiondels efa* fint mjöl blandat med olja som sädesoffer till baggen+ 13  och en tiondels efa* fint mjöl blandat med olja som sädesoffer till varje bagglamm. Det är ett brännoffer, ett eldsoffer åt Jehova, en välbehaglig doft för honom.+ 14  De tillhörande dryckesoffren ska bestå av en halv hin* vin till varje tjur,+ en tredjedels hin* till baggen+ och en fjärdedels hin* till varje bagglamm.+ Det här är det brännoffer som ska offras varje månad året om. 15  Dessutom ska ni offra en getkilling som syndoffer åt Jehova utöver det dagliga brännoffret med tillhörande dryckesoffer. 16  Den 14:e dagen i första månaden är det Jehovas påsk.+ 17  Och den 15:e dagen i samma månad infaller en högtid, och i sju dagar ska ni äta osyrat bröd.+ 18  Den första dagen ska det hållas en helig sammankomst. Ni får inte utföra något hårt arbete. 19  Och ni ska frambära två ungtjurar, en bagge och sju årsgamla bagglamm som ett brännoffer, ett eldsoffer åt Jehova. Offerdjuren ska vara felfria.+ 20  Ni ska offra dem tillsammans med sädesoffren av fint mjöl blandat med olja,+ tre tiondels efa* till varje tjur, två tiondels efa* till baggen 21  och en tiondels efa* till vart och ett av de sju bagglammen. 22  Ni ska också offra en bock som syndoffer för att åstadkomma försoning för er. 23  Detta ska ni frambära förutom morgonens brännoffer, som ingår i det dagliga brännoffret. 24  På detta sätt ska ni frambära offer varje dag under de sju dagarna, som mat,* ett eldsoffer med en välbehaglig doft för Jehova. Det ska frambäras tillsammans med det dagliga brännoffret med tillhörande dryckesoffer. 25  Den sjunde dagen ska ni hålla en helig sammankomst.+ Ni får inte utföra något hårt arbete.+ 26  På dagen för den första mogna grödan,+ under veckohögtiden, när ni bär fram ett offer åt Jehova av den nya säden,+ då ska ni hålla en helig sammankomst.+ Ni får inte utföra något hårt arbete.+ 27  Ni ska som ett brännoffer, som en välbehaglig doft för Jehova, frambära två ungtjurar, en bagge och sju årsgamla bagglamm,+ 28  och som tillhörande sädesoffer ska ni frambära fint mjöl blandat med olja, tre tiondels efa* till varje tjur, två tiondels efa* till baggen 29  och en tiondels efa* till vart och ett av de sju bagglammen. 30  Dessutom ska ni frambära en getkilling för att åstadkomma försoning för er.+ 31  Ni ska offra dem med tillhörande dryckesoffer, utöver det dagliga brännoffret och sädesoffret. Offerdjuren ska vara felfria.+

Fotnoter

Eller ”lugnande”. Ordagrant ”rogivande”.
Ordagrant ”mellan de två kvällarna”.
En tiondels efa motsvarade 2,2 l. Se Tillägg B14.
Ca 0,9 l. En hin motsvarade 3,67 l. Se Tillägg B14.
Eller ”alkoholhaltiga”.
Ordagrant ”mellan de två kvällarna”.
Dvs. 4,4 l.
Ordagrant ”av era månader”.
Dvs. 6,6 l.
Dvs. 4,4 l.
Dvs. 2,2 l.
Dvs. ca 1,8 l.
Dvs. ca 1,2 l.
Dvs. ca 0,9 l.
Dvs. 6,6 l.
Dvs. 4,4 l.
Dvs. 2,2 l.
Ordagrant ”bröd”.
Dvs. 6,6 l.
Dvs. 4,4 l.
Dvs. 2,2 l.