Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Välj språk Svenska

Fjärde Moseboken 1:1–54

ÖVERSIKT

  • Mönstring av vapenföra män (1–46)

  • Leviterna frikallade från militärtjänst (47–51)

  • Lägret välorganiserat (52–54)

1  Och Jehova talade till Mose i Sinais vildmark,+ i mötestältet,+ på första dagen i andra månaden i det andra året efter att de hade kommit ut ur Egypten.+ Han sa:  ”Räkna+ hela Israels folk,* släkt för släkt och stam* för stam, och skriv upp namnen på alla män, individ för individ.*  Du och Aron ska mönstra alla från 20 års ålder och uppåt+ som kan tjänstgöra i Israels armé, grupp för grupp.*  Ta med er en man från varje stam. Var och en ska vara överhuvud för sin stam.+  Detta är namnen på de män som ska hjälpa er: från Rubens stam: Ẹlisur,+ Sẹdeurs son;  från Simeons stam: Selụmiel,+ Surisạddajs son;  från Judas stam: Nahson,+ Amminạdabs son;  från Isạskars stam: Nẹtanel,+ Suars son;  från Sẹbulons stam: Ẹliab,+ Helons son; 10  av Josefs söner: från Efraims+ stam: Elisạma, Ạmmihuds son; från Manasses stam: Gamạliel, Pẹdasurs son; 11  från Benjamins stam: Ạbidan,+ Gideọnis son; 12  från Dans stam: Ahiẹser,+ Ammisạddajs son; 13  från Asers stam: Pạgiel,+ Okrans son; 14  från Gads stam: Ẹljasaf,+ Dẹguels son; 15  från Nạftalis stam: Ahịra,+ Enans son. 16  Detta är de män som valdes ut från folket. De är hövdingar+ för sina stammar, överhuvuden för Israels klaner.”*+ 17  Så Mose och Aron tog med sig dessa namngivna män. 18  De samlade hela folket på första dagen i andra månaden, så att alla som var 20 år eller äldre+ kunde registreras efter namn, släkt och stam, 19  precis som Jehova hade befallt Mose. Han mönstrade dem alltså i Sinais vildmark.+ 20  Rubens söner, Israels förstföddes avkomlingar,+ registrerades efter namn, släkt och stam. Alla vapenföra män som var 20 år eller äldre räknades, 21  och antalet mönstrade i Rubens stam var 46 500. 22  Simeons avkomlingar+ registrerades efter namn, släkt och stam. Alla vapenföra män som var 20 år eller äldre räknades, 23  och antalet mönstrade i Simeons stam var 59 300. 24  Gads avkomlingar+ registrerades efter namn, släkt och stam. Alla vapenföra män som var 20 år eller äldre räknades, 25  och antalet mönstrade i Gads stam var 45 650. 26  Judas avkomlingar+ registrerades efter namn, släkt och stam. Alla vapenföra män som var 20 år eller äldre räknades, 27  och antalet mönstrade i Judas stam var 74 600. 28  Isạskars avkomlingar+ registrerades efter namn, släkt och stam. Alla vapenföra män som var 20 år eller äldre räknades, 29  och antalet mönstrade i Isạskars stam var 54 400. 30  Sẹbulons avkomlingar+ registrerades efter namn, släkt och stam. Alla vapenföra män som var 20 år eller äldre räknades, 31  och antalet mönstrade i Sẹbulons stam var 57 400. 32  Josefs avkomlingar genom Efraim+ registrerades efter namn, släkt och stam. Alla vapenföra män som var 20 år eller äldre räknades, 33  och antalet mönstrade i Efraims stam var 40 500. 34  Manasses avkomlingar+ registrerades efter namn, släkt och stam. Alla vapenföra män som var 20 år eller äldre räknades, 35  och antalet mönstrade i Manasses stam var 32 200. 36  Benjamins avkomlingar+ registrerades efter namn, släkt och stam. Alla vapenföra män som var 20 år eller äldre räknades, 37  och antalet mönstrade i Benjamins stam var 35 400. 38  Dans avkomlingar+ registrerades efter namn, släkt och stam. Alla vapenföra män som var 20 år eller äldre räknades, 39  och antalet mönstrade i Dans stam var 62 700. 40  Asers avkomlingar+ registrerades efter namn, släkt och stam. Alla vapenföra män som var 20 år eller äldre räknades, 41  och antalet mönstrade i Asers stam var 41 500. 42  Nạftalis avkomlingar+ registrerades efter namn, släkt och stam. Alla vapenföra män som var 20 år eller äldre räknades, 43  och antalet mönstrade i Nạftalis stam var 53 400. 44  Dessa mönstrades av Mose och Aron och Israels 12 hövdingar, som var och en representerade sin stam. 45  Alla vapenföra israeliter som var 20 år eller äldre mönstrades stam för stam, 46  och det totala antalet mönstrade var 603 550.+ 47  Men leviterna+ mönstrades inte med de andra stammarna.+ 48  Jehova sa till Mose: 49  ”Det är bara Levis stam du inte ska mönstra, och du ska inte räkna dem tillsammans med de andra israeliterna.+ 50  Du ska ge leviterna ansvaret över Vittnesbördets+ tälthelgedom och över alla redskap och allt annat som hör till den.+ De ska bära tälthelgedomen och alla redskapen,+ och de ska tjänstgöra vid den+ och ha sitt läger runt den.+ 51  När tälthelgedomen ska flyttas är det leviterna som ska ta ner den,+ och när tälthelgedomen ska resas igen är det leviterna som ska göra det. Om någon obehörig* närmar sig den ska han straffas med döden.+ 52  Varje israelit ska slå upp sitt tält på sin tilldelade plats, i sin trestamsavdelning,*+ grupp för grupp.* 53  Och leviterna ska slå läger runt Vittnesbördets tälthelgedom, så att min vrede inte drabbar Israels folk.+ Och det är leviternas ansvar att ta hand om* Vittnesbördets tälthelgedom.”+ 54  Israels folk gjorde så, de gjorde precis som Jehova hade befallt Mose.

Fotnoter

Ordagrant ”Israels söner”.
Ordagrant ”fädernehus”.
Eller ”huvud för huvud”.
Ordagrant ”enligt deras arméer”.
Eller ”tusenden”.
Ordagrant ”främling”, dvs. en icke-levit.
Eller ”vid sin fana”.
Ordagrant ”enligt sina arméer”.
Eller ”vakta”, ”utföra tjänst vid”.