• 1

  • Mönstring av vapenföra män (1–46)

  • Leviterna frikallade från militärtjänst (47–51)

  • Lägret välorganiserat (52–54)

 • 2

  • Lägret organiseras i trestamsavdelningar (1–34)

   • Judas avdelning i öster (3–9)

   • Rubens avdelning i söder (10–16)

   • Leviternas läger i mitten (17)

   • Efraims avdelning i väster (18–24)

   • Dans avdelning i norr (25–31)

   • Totala antalet mönstrade män (32–34)

 • 3

  • Arons söner (1–4)

  • Leviterna utväljs till tjänst (5–39)

  • De förstfödda friköps (40–51)

 • 4

  • Kehatiternas tjänst (1–20)

  • Gersoniternas tjänst (21–28)

  • Merariternas tjänst (29–33)

  • Resultatet av registreringen (34–49)

 • 5

  • Karantän för orena (1–4)

  • Bekännelse och ersättning (5–10)

  • Vattentestet vid misstanke om otrohet (11–31)

 • 6

 • 7

  • Offer vid tälthelgedomens invigning (1–89)

 • 8

  • Aron tänder de sju lamporna (1–4)

  • Leviterna renas och börjar sin tjänst (5–22)

  • Åldersgränser för leviternas tjänst (23–26)

 • 9

  • Försenat påskfirande (1–14)

  • Moln och eld över tälthelgedomen (15–23)

 • 10

  • Silvertrumpeterna (1–10)

  • Uppbrott från Sinai (11–13)

  • Ordning vid avfärd (14–28)

  • Hobab tillfrågas om att visa vägen (29–34)

  • Moses bön när lägret flyttas (35, 36)

 • 11

  • Eld från Gud när folket klagar (1–3)

  • Folket kräver kött (4–9)

  • Mose känner sig otillräcklig (10–15)

  • Jehova ger ande till 70 äldste (16–25)

  • Eldad och Medad; Josua blir svartsjuk för Moses skull (26–30)

  • Vaktlar; folket straffas för sin girighet (31–35)

 • 12

  • Mirjam och Aron kritiserar Mose (1–3)

   • Mose är ödmjukast av alla (3)

  • Jehova försvarar Mose (4–8)

  • Mirjam får spetälska (9–16)

 • 13

  • 12 män skickas till Kanaan (1–24)

  • Negativ rapport från 10 av männen (25–33)

 • 14

  • Folket vill återvända till Egypten (1–10)

   • Josuas och Kalebs positiva rapport (6–9)

  • Jehova blir vred, Mose vädjar för folket (11–19)

  • Straffet: 40 år i vildmarken (20–38)

  • Israel besegras av amalekiterna (39–45)

 • 15

  • Lagar om offer (1–21)

   • Samma lag för infödda och invandrare (15, 16)

  • Offer för ouppsåtliga synder (22–29)

  • Straff för avsiktliga synder (30, 31)

  • En sabbatsbrytare straffas med döden (32–36)

  • Kläder ska ha fransar (37–41)

 • 16

  • Koras, Datans och Abirams uppror (1–19)

  • Upprorsmakarna straffas (20–50)

 • 17

  • Arons stav blommar (1–13)

 • 18

  • Prästernas och leviternas plikter (1–7)

  • Prästernas tilldelning (8–19)

   • Saltförbund (19)

  • Leviterna ska få och själva ge tionde (20–32)

 • 19

  • Den röda kon och reningsvattnet (1–22)

 • 20

  • Mirjam dör i Kades (1)

  • Mose slår på klippan och syndar (2–13)

  • Edom vägrar låta Israel passera (14–21)

  • Arons död (22–29)

 • 21

  • Kungen i Arad besegras (1–3)

  • Kopparormen (4–9)

  • Israel tar vägen runt Moab (10–20)

  • Amoréerkungen Sihon besegras (21–30)

  • Amoréerkungen Og besegras (31–35)

 •  22

 • 23

  • Bileams 1:a poetiska budskap (1–12)

  • Bileams 2:a poetiska budskap (13–30)

 • 24

  • Bileams 3:e poetiska budskap (1–11)

  • Bileams 4:e poetiska budskap (12–25)

 • 25

  • Israeliternas synd med moabitiska kvinnor (1–5)

  • Pinehas ingriper (6–18)

 • 26

  • Andra folkräkningen av Israel (1–65)

 • 27

  • Selofhads döttrar (1–11)

  • Josua får uppdraget att efterträda Mose (12–23)

 • 28

 • 29

  • Anvisningar om olika offer (1–40)

   • Trumpetblåsningens dag (1–6)

   • Försoningsdagen (7–11)

   • Lövhyddohögtiden (12–38)

 • 30

  • En mans löfte (1, 2)

  • En kvinnas eller en dotters löfte (3–16)

 • 31

  • Hämnd på Midjan (1–12)

   • Bileam dödas (8)

  • Anvisningar om krigsbytet (13–54)

 • 32

  • Bosättningar öster om Jordan (1–42)

 • 33

  • Israeliternas lägerplatser i vildmarken (1–49)

  • Anvisningar om hur Kanaan ska intas (50–56)

 • 34

  • Kanaans gränser (1–15)

  • De som ska fördela landet utses (16–29)

 • 35

 • 36

  • Lag gällande kvinnliga arvtagare (1–13)