Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Välj språk Svenska

Första Korinthierbrevet 11:1–34

ÖVERSIKT

  • ”Efterlikna mig” (1)

  • Ledarskap och huvudbonad (2–16)

  • Herrens kvällsmåltid (17–34)

11  Efterlikna mig, precis som jag efterliknar Kristus.+  Ni ska ha beröm för att ni kommer ihåg mig i alla situationer och håller fast vid allt* som jag har fört vidare till er.  Men jag vill att ni ska veta att Kristus är varje mans huvud,+ att mannen är kvinnans huvud+ och att Gud är Kristus huvud.+  En man som ber eller profeterar med något på huvudet drar skam över sitt huvud,  men en kvinna drar skam över sitt huvud om hon ber eller profeterar+ utan att ha huvudet täckt, för det är samma sak som om hon hade rakat sitt huvud.  För om en kvinna inte täcker sitt huvud kan hon lika gärna klippa av sig håret. Men det är till skam för en kvinna att vara klippt eller rakad, och därför bör hon täcka sitt huvud.  En man behöver inte ha huvudet täckt, eftersom han är Guds avbild+ och är till hans ära. Men kvinnan är till mannens ära.  Mannen kom nämligen inte från kvinnan, utan kvinnan från mannen.+  Och dessutom skapades inte mannen för kvinnans skull, utan kvinnan för mannens.+ 10  Av den anledningen, samt för änglarnas skull,+ ska kvinnan ha något på huvudet som ett tecken på att hon underordnar sig. 11  Och ändå, bland Herrens lärjungar* är varken kvinnan oberoende av mannen eller mannen oberoende av kvinnan. 12  För liksom kvinnan skapades från mannen,+ så är mannen född av kvinnan, men allting kommer från Gud.+ 13  Döm själva: Är det passande för en kvinna att be till Gud utan att täcka huvudet? 14  Är det inte bara naturligt att det är till vanära för en man att ha långt hår, 15  medan en kvinnas långa hår är till ära för henne? Hon har ju fått sitt långa hår i stället för en huvudbonad. 16  Någon kanske opponerar sig mot detta, men vi följer ingen annan ordning, och det gör inte heller Guds församlingar. 17  Men när jag ger er de här föreskrifterna kan jag inte komma med beröm, för era möten är snarare till er skada än till er nytta. 18  Jag har nämligen hört att ni är oeniga när ni kommer tillsammans som församling, och jag tror det ligger något i det. 19  Det kommer helt klart att uppstå sekter* bland er,+ så att det blir tydligt vilka av er som Gud godkänner. 20  När ni samlas är det egentligen inte för att äta Herrens kvällsmåltid.+ 21  För när ni äter den har var och en redan ätit sin egen kvällsmåltid, så den ene är hungrig medan den andre är berusad. 22  Har ni inga egna hem, så att ni kan sitta och äta och dricka där? Eller föraktar ni Guds församling, och vill ni förödmjuka dem som inte har något? Vad ska jag säga till er? Ska jag ge er beröm? Nej, jag kan inte berömma er för detta. 23  Det jag har tagit emot från Herren är det jag har förmedlat till er: Den natt+ som Herren Jesus skulle bli förrådd tog han ett bröd, 24  tackade Gud, bröt det och sa: ”Detta representerar min kropp,+ som ges för er skull. Fortsätt göra detta till minne av mig.”+ 25  På samma sätt tog han också bägaren+ efter kvällsmåltiden och sa: ”Den här bägaren representerar det nya förbundet,+ som blir giltigt genom mitt blod.+ Fortsätt göra detta, och varje gång ni dricker den ska ni göra det till minne av mig.”+ 26  För varje gång ni äter detta bröd och dricker denna bägare förkunnar ni Herrens död, till dess han kommer. 27  Alla som äter brödet eller dricker Herrens bägare på ett ovärdigt sätt visar därför bristande respekt för* Herrens kropp och blod. 28  Först när man godkänt sig själv efter noggrann självrannsakan+ kan man äta brödet och dricka bägaren. 29  Den som äter och dricker utan att tänka på vad kroppen* representerar, han äter och dricker nämligen en dom över sig. 30  Det är därför som många är svaga och sjuka bland er och rätt många rentav sover i döden.*+ 31  Om vi däremot granskade oss själva skulle vi inte bli dömda. 32  Men när vi döms fostras vi av Jehova,*+ så att vi inte behöver bli fördömda tillsammans med världen.+ 33  Därför, mina bröder, när ni samlas för att äta denna måltid, vänta då tills alla har kommit. 34  Om någon är hungrig ska han äta hemma, så att ni inte drar dom över er när ni samlas.+ Men allt det andra ska jag ordna upp när jag kommer.

Fotnoter

Ordagrant ”traditionerna”.
Eller ”i förbindelse med Herren”.
Eller ”grupperingar”.
Ordagrant ”är skyldiga beträffande”.
Dvs. Herrens kropp.
Syftar tydligtvis på andlig död.