Uppenbarelseboken 15:1–8

15  Och jag såg ett annat tecken+ i himlen, stort och underbart: sju änglar+ med sju hemsökelser.+ Dessa är de sista, därför att genom dem är Guds förbittring+ fullbordad.+  Och jag såg vad som tycktes vara ett glashav+ blandat med eld, och jag såg dem som kommer segerrika+ ifrån vilddjuret och ifrån dess bild+ och ifrån dess namns tal+ stå vid* glashavet+ med Guds harpor.+  Och de sjunger Moses,+ Guds slavs, sång+ och Lammets+ sång+ och säger: ”Stora och underbara är dina gärningar,+ Jehova* Gud, den Allsmäktige.+ Rättfärdiga och sanna är dina vägar,+ evighetens* Kung.+  Vem skulle väl inte frukta dig,+ Jehova,*+ och ära ditt namn?+ Ty du ensam är lojal.+ Ja, alla nationerna skall komma och tillbe inför dig,+ ty dina rättfärdiga förordningar har uppenbarats.”+  Och efter detta såg jag, och vittnesbördstältets*+ helgedom öppnades i himlen,+  och de sju änglarna+ med de sju hemsökelserna+ kom ut från helgedomen, klädda i rent, glänsande linne*+ och med bälten av guld spända kring bröstet.  Och en av de fyra levande skapelserna+ gav de sju änglarna sju skålar av guld som var fulla av Guds förbittring+ – han som lever i evigheters evighet.+  Och helgedomen blev uppfylld av rök på grund av Guds härlighet+ och på grund av hans kraft, och ingen kunde gå in i helgedomen förrän de sju änglarnas sju hemsökelser+ var fullbordade.

Fotnoter

El.: ”på”.
Se Tillägg 1D.
”evighetens”, P47א*CVgSyh; A och uncialhandskrift 046: ”nationernas”.
Se Tillägg 1D.
El.: ”vittnesbördets tältbonings”.
”linne”, P47אVgcSyh; AC: ”[ren, glänsande] sten”.