Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Välj språk Svenska

Uppenbarelseboken 11:1–19

11  Och en måttstock*+ som var som en stav gavs åt mig, och han sade: ”Res dig upp och mät Guds* tempelhelgedom*+ och altaret och dem som tillber i den.  Men vad beträffar förgården som är utanför+ tempelhelgedomen, så sätt den helt åt sidan* och mät den inte, ty den har getts åt nationerna,+ och de skall trampa den heliga staden+ under sina fötter i 42 månader.+  Och jag skall låta mina två+ vittnen profetera+ i 1 260 dagar, klädda i säckväv.”+  Dessa är symboliskt framställda genom de två olivträden+ och de två lampställen+ och står inför jordens Herre.*+  Och om någon vill skada dem, går eld ut ur deras mun och förtär deras fiender;+ och om någon skulle vilja skada dem, måste han bli dödad på det sättet.  Dessa har myndighet att stänga till himlen,+ så att inget regn faller+ under de dagar de profeterar, och de har myndighet över* vattnen att förvandla dem till blod+ och att slå jorden med alla slags hemsökelser så ofta de vill.  Och när de har fullbordat sitt vittnande, skall vilddjuret som stiger upp ur avgrunden+ föra krig mot dem och besegra dem och döda dem.+  Och deras döda kroppar skall ligga på den breda gatan i den stora stad som i andlig bemärkelse kallas Sodom+ och Egypten, där deras Herre också blev hängd på pålen.*+  Och människor från folken och stammarna och språken och nationerna+ skall se på deras döda kroppar i tre och en halv dag,+ och de låter inte deras döda kroppar läggas i en minnesgrav. 10  Och de som bor på jorden gläder sig+ över dem och roar sig,* och de sänder varandra gåvor,+ eftersom dessa två profeter hade plågat dem som bor på jorden. 11  Och efter de tre och en halv dagarna+ kom livsande från Gud in i dem,+ och de reste sig och stod på sina fötter, och stor fruktan föll över dem som såg dem. 12  Och de hörde en hög röst+ från himlen säga till dem: ”Stig hit upp.”+ Och de steg upp till himlen i molnet, och deras fiender såg dem. 13  Och i den stunden inträffade en stor jordbävning, och en tiondel+ av staden föll; och sju tusen personer* dödades av* jordbävningen, och de övriga blev förskräckta och gav ära åt himlens Gud.+ 14  Det andra ve+ är förbi. Se! Det tredje ve kommer snabbt. 15  Och den sjunde ängeln blåste i sin trumpet.+ Och höga röster ljöd i himlen, och de sade: ”Kungaväldet* över världen* har nu kommit att tillhöra vår Herre+ och hans Smorde,*+ och han skall härska som kung* i evigheters evighet.”+ 16  Och de tjugofyra äldste*+ som satt inför Gud på sina troner föll ner på sina ansikten+ och tillbad Gud+ 17  och sade: ”Vi tackar dig,+ Jehova* Gud, den Allsmäktige,+ den som är+ och som var, därför att du har tagit din stora makt+ och börjat härska som kung.+ 18  Men nationerna blev vreda, och din egen vrede kom, och den fastställda tiden då de döda skall bli dömda och då du skall ge lönen+ åt dina slavar profeterna+ och åt de heliga och åt dem som fruktar ditt namn, de små och de stora,+ och störta dem i fördärvet+ som fördärvar* jorden.”+ 19  Och Guds* tempelhelgedom* som är i himlen+ öppnades, och hans förbunds ark+ syntes i hans tempelhelgedom.+ Och det kom blixtar och röster och åskdunder och en jordbävning och stort hagel.

Fotnoter

”måttstock”. Grek.: kạlamos; lat.: cạlamus; J17,18,22(hebr.): qanẹh. Jfr not till Hes 40:5, ”en mätstav”.
”Guds”, אAVgSyh; J17: ”Jehovas”.
El.: ”gudomliga boning”. Grek.: ton naọn; J17,18,22(hebr.): hēkhạl, ”palats (tempel)”.
El.: ”så lämna den därhän”. Ordagr.: ”kasta ut [den] utanför”.
”Herre”, אAVgSyh; Vghs och minuskelhandskrifterna 1854, 2053: ”Gud”.
Grek.: epị, med genitiv.
Se Tillägg 5C.
Ordagr.: ”gör sig ständigt väl till sinnes (till mods)”.
Ordagr.: ”sju tusen människors namn”.
El.: ”i”.
El.: ”Herraväldet”. Grek.: hē Basileia.
”över världen”. Grek.: tou kọsmou; lat.: mụndi; J17(hebr.): ha‛ōlạm.
El.: ”Kristus”.
”härska som kung”. Ordagr.: ”vara kung (regera)”.
”äldste”. Grek.: presbỵteroi.
Se Tillägg 1D.
Ordagr.: ”ständigt genomfördärvar”.
”Guds”, אAVgSyh; J17: ”Jehovas”.
El.: ”gudomliga boning”. Grek.: ho naọs; J17,18,22(hebr.): hēkhạl, ”palats (tempel)”.