Titus 3:1–15

 Fortsätt att påminna dem om att underordna+ sig och att lyda regeringar och myndigheter som härskare,+ att vara redo till allt gott verk,+  att inte smäda någon, att inte vara stridslystna,*+ att vara resonliga*+ och visa all mildhet mot alla människor.+  Vi var ju också själva en gång oförståndiga, olydiga, vilseledda; vi var slavar under olika begär och njutningar och levde i ondska och avund, vi var avskyvärda och hatade varandra.+  Men när vår Räddares,+ Guds, omtanke+ och kärlek till människorna*+ blev uppenbarade,+  räddade han oss, inte till följd av gärningar+ i rättfärdighet som vi hade utfört,+ utan efter sin barmhärtighet,+ genom det bad+ som förde oss till liv*+ och genom förnyelsen av oss genom helig ande.+  Denna utgöt han rikligt över oss genom Jesus Kristus, vår Räddare,+  för att vi, sedan vi förklarats rättfärdiga+ i kraft av hans oförtjänta omtanke,+ skulle bli arvingar+ enligt ett hopp om evigt liv.+  Det uttalandet är trovärdigt,+ och jag önskar att du ständigt inskärper detta, för att de som har kommit till tro på Gud skall fortsätta att tänka på att vara sysselsatta med förträffliga gärningar.+ Dessa föreskrifter är bra och nyttiga för människorna.  Men sky dåraktiga diskussioner+ och släktregister+ och osämja+ och stridigheter om lagen,+ för de är onyttiga och meningslösa. 10  En människa som främjar en sekt*+ skall du avvisa+ efter en första och en andra förmaning,*+ 11  eftersom du vet att en sådan har vänts bort från vägen* och syndar och har dömt sig själv.+ 12  När jag sänder Ạrtemas eller Tykikos+ till dig, gör då ditt yttersta för att komma till mig i Nikọpolis; där har jag nämligen beslutat att stanna över vintern.+ 13  Utrusta omsorgsfullt Zenas, den lagkunnige,* och Apollos för deras resa, så att de inte saknar något.+ 14  Men se till att de våra också lär sig att vara sysselsatta med förträffliga gärningar för att fylla sina nödvändiga behov,+ för att de inte skall vara utan frukt.+ 15  Alla som är hos mig sänder dig sina hälsningar.+ Framför mina hälsningar till dem som är oss tillgivna i tron. Må den oförtjänta omtanken vara med er alla.+

Fotnoter

Ordagr.: ”att vara utan strid (kamp)”.
El.: ”eftergivande”, ”fogliga”, ”medgörliga”.
”kärlek till människorna”. Ordagr.: ”filantropi”, ”människovänlighet”. Grek.: hē filanthrōpịa. Jfr not till Apg 28:2, ”människokärlek”.
”det bad som förde oss till liv”. Ordagr.: ”en återfödelses (nyfödelses) bad”. Grek.: loutrou palingenesịas; lat.: lavạcrum regeneratiọnis. Jfr not till Mt 19:28.
El.: ”En sekterisk (kättersk, heretisk) människa”. Grek.: hairetikọn ạnthrōpon; lat.: herẹticum họminem.
”förmaning”. Grek.: nouthesịan, ”ingivande i sinnet”.
Ordagr.: ”har blivit vänd ut och in (förvänd)”.
”den lagkunnige”. Ordagr.: ”juristen”. Grek.: ton nomikọn.