Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Välj språk Svenska

Titus 1:1–16

 Paulus, en Guds slav+ och en Jesu Kristi apostel+ i överensstämmelse med Guds utvaldas+ tro och den exakta kunskapen+ om den sanning+ som stämmer överens med gudhängivenhet+  på grundval av ett hopp om evigt liv+ som Gud, som inte kan ljuga,+ för länge sedan* har utlovat,+  då han däremot vid sina egna bestämda tider har gjort sitt ord känt genom den förkunnelse* som har anförtrotts+ mig på vår Räddares, Guds,* befallning;+  till Titus, ett äkta barn+ enligt en gemensam tro: Oförtjänt omtanke och frid från Gud, Fadern,+ och Kristus Jesus, vår Räddare.+  Av detta skäl lämnade jag dig kvar på Kreta:+ att du skulle rätta till det som var bristfälligt ordnat och tillsätta+ äldste* i stad efter stad, så som jag gav dig anvisning om;+  om det finns någon som är fri från anklagelse,+ en enda hustrus man,+ som har troende barn, vilka inte är beskyllda för utsvävningar eller är oregerliga.+  En tillsyningsman* måste nämligen som Guds förvaltare*+ vara fri från anklagelse,+ inte egensinnig,+ inte benägen till vrede,+ inte en drucken grälmakare,+ inte en våldsman,+ inte lysten efter ohederlig vinning,+  utan gästfri,*+ en som älskar det goda, sund i sinnet,+ rättfärdig, lojal,+ en som kan behärska sig,+  som stadigt håller sig till det trovärdiga ordet vad hans undervisning* beträffar,+ så att han kan vara i stånd både att förmana genom den lära som är sund+ och att tillrättavisa+ dem som säger emot. 10  Det finns ju många oregerliga människor,* som pratar nonsens+ och bedrar sinnet, särskilt de som håller sig till omskärelsen.+ 11  Dem måste man stoppa till munnen på, eftersom de fortsätter att undergräva hela hushåll+ genom att för ohederlig vinnings skull lära ut sådant som de inte borde lära ut.+ 12  En av dem, deras egen profet,* har sagt: ”Kreter är alltid lögnare, farliga+ vilddjur, sysslolösa matvrak.”* 13  Detta vittnesbörd är sant. Fortsätt därför att tillrättavisa dem med stränghet,+ så att de kan vara sunda+ i tron 14  och inte ägnar uppmärksamhet åt judiska fabler+ och bud givna av människor+ som vänder sig bort från sanningen.+ 15  Allting är rent för de rena.+ Men för de besudlade+ och trolösa+ är ingenting rent, utan både deras sinne och deras samvete+ är besudlade. 16  Offentligt bekänner de att de känner Gud,+ men med sina gärningar förnekar de honom,+ eftersom de är avskyvärda och olydiga och inte godkända+ för någon som helst god gärning.

Fotnoter

El.: ”för långliga (eviga) tider sedan”.
El.: ”genom den offentliga förkunnelse”.
”vår Räddares (Frälsares), Guds”. Grek.: tou sōtẹ̄ros hēmọ̄n theou; lat.: salvatọris nọstri Dẹi; J17,22(hebr.): ha’Elohịm Mōshi‛ẹnu.
Grek.: presbytẹrous.
”tillsyningsman”. Grek.: epịskopon; J17(hebr.): feqịdh.
El.: ”husföreståndare (hushållare)”, dvs. den som sköter om el. förvaltar ett hus el. hushåll. Grek.: oikonọmon; lat.: dispensatọrem; J17(hebr.): kesokhẹn, ”som ... förvaltare”.
El.: ”vänlig (kärleksfull) mot främlingar”. Ordagr.: ”tillgiven (fäst vid) främlingar”. Grek.: filọxenon.
El.: ”undervisningskonst”.
”många oregerliga människor”. Ordagr.: ”många som inte vill underordna sig”.
Epimenides, en kretensisk diktare från 500-talet f.v.t.
”sysslolösa matvrak”. Ordagr.: ”overksamma bukar”.