Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Svenska

Onlinebibel | NYA VÄRLDENS ÖVERSÄTTNING AV DEN HELIGA SKRIFT

Sefanja 2:1–15

 Samlas, ja, kom samman,+ du nation som inte bleknar av skam.*+  Innan beslutet genomförs,*+ innan dagen har farit förbi som agnar, innan Jehovas brinnande vrede kommer över er,+ innan Jehovas vredes dag kommer över er,+  sök Jehova,+ alla ni ödmjuka* på jorden,+ som har handlat efter hans rättsliga beslut.* Sök rättfärdighet,+ sök ödmjukhet.*+ Sannolikt*+ kan ni bli dolda* på Jehovas vredes dag.+  Ty Gaza skall bli en övergiven stad+ och Ạshkelon en ödslig ödemark.+ Ashdod+ skall drivas ut mitt på dagen+ och Ekron ryckas upp med roten.+  ”Ve dem som bor i området vid havet, keretéernas* nation!+ Jehovas ord är emot er. Kạnaan, du filistéernas land, jag skall också tillintetgöra dig, så att det inte kommer att vara någon invånare där.+  Och området vid havet skall bli betesmarker,+ med brunnar för herdar och stenfållor för får.  Och det skall bli ett område för de kvarvarande av Judas hus.+ Där skall de beta. I husen i Ạshkelon skall de lägga sig om kvällen. Ty Jehova, deras Gud,* skall vända sin uppmärksamhet till dem+ och låta deras fångna vända tillbaka.”+  ”Jag har hört Moabs smädelse+ och Ammons söners skymford,+ med vilka de har smädat mitt folk och uppträtt stormodigt mot deras landområde.  Därför, så sant jag lever”,+ lyder härarnas Jehovas, Israels Guds, uttalande, ”skall Moab bli som Sodom+ och Ammons söner+ som Gomorra, en plats som nässlor tagit i besittning och en saltgrop och en ödslig ödemark, ja till oöverskådlig tid.+ De kvarvarande av mitt folk skall plundra dem, och kvarlevan av min nation skall ta dem i besittning.+ 10  Detta skall de få i stället för sin stolthet,+ därför att de smädade och uppträdde stormodigt mot härarnas Jehovas* folk.+ 11  Jehova skall handla mot dem på ett sätt som inger fruktan;*+ ty han skall utmärgla alla jordens gudar,*+ och människor skall böja sig ner för honom,+ var och en på sin ort, nationernas alla öar.*+ 12  Också ni etiopier,*+ ni skall bli slagna med mitt svärd.*+ 13  Och han skall räcka ut sin hand mot norr, och han skall tillintetgöra Assyrien.+ Och han skall göra Nịneve till en ödslig ödemark,+ en vattenlös trakt lik vildmarken. 14  Och i hennes mitt skall hjordar lägga sig, nationens* alla vilda djur.+ Både pelikan och piggsvin+ skall tillbringa natten mitt ibland hennes pelarhuvuden.+ En röst skall sjunga i fönstret. Förhärjning skall vara på tröskeln; ty han skall blotta brädfodringen.+ 15  Detta är den jublande staden som satt så trygg,+ som sade i sitt hjärta: ’Jag och ingen annan.’+ Ack, hon har blivit något man häpnar över, en plats där de vilda djuren kan lägga sig! Var och en som drar fram vid henne skall vissla; han skall vifta med handen.”+

Fotnoter

El.: ”som inte längtar intensivt”.
Ordagr.: ”stadgan föder något”.
El.: ”saktmodiga”.
El.: ”som handlar efter hans domar (lagbud)”.
El.: ”saktmodighet”.
El.: ”Kanske”. Hebr.: ’ulạj.
”kan ni bli dolda (beskyddade)”. Hebr.: tissatherụ; inte verbet tsafạn, som namnet Sefanja kommer av. Jfr not till titeln.
”kreternas”, LXX.
”deras Gud”. Hebr.: ’Elohēhẹm.
Se Tillägg 1C, § 2.
Enl. MVg; LXXSy: ”Jehova skall visa sig (framträda) över dem”.
jordens gudar”, M(hebr.: ’elohẹ̄ ha’ạrets)Vg; LXX: ”jordens nationers gudar”.
El.: ”kustländer”.
”etiopier”, LXXVg; hebr.: kushịm; TSy: ”kushiter”.
”mitt svärd”, MTLXXVg.
”nationens”. Hebr.: ghōj; LXX: ”jordens”; SyVg: ”nationernas (folkens)”.