Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Svenska

Onlinebibel | NYA VÄRLDENS ÖVERSÄTTNING AV DEN HELIGA SKRIFT

Sakarja 9:1–17

 En proklamation:+ ”Jehovas* ord är emot Hadraks land, och Damaskus+ är dess viloplats; ty Jehova* håller ett öga på jordemänniskan+ och på alla Israels stammar.  Också Hamat+ gränsar till henne; Tyros+ och Sidon,+ ty hon är mycket vis.+  Och Tyros byggde sig en skyddsvall och hopade silver som stoft och guld* som smuts på gatan.+  Se! Jehova* skall ta ifrån henne hennes egendom och störta hennes militärstyrka i havet;+ och hon skall förtäras av eld.+  Ạshkelon skall se det och frukta; och Gaza, också hon skall känna mycket svåra smärtor; likaså Ekron,+ eftersom det hopp hon har blickat upp till+ skall komma på skam. Och en kung skall försvinna från Gaza, och Ạshkelon, hon skall inte vara bebodd.+  Och en oäkta+ son skall slå sig ner i Ashdod,+ och jag skall utrota filistéernas stolthet.+  Och jag skall avlägsna det blodfläckade ur hans mun och hans vämjeligheter ifrån hans tänder,+ och även han skall lämnas kvar åt vår Gud;* och han skall bli som en schejk*+ i Juda+ och Ekron som en jebusé.+  Och jag skall slå läger som en utpost för mitt hus,+ så att ingen drar igenom och ingen återvänder; och ingen arbetspådrivare skall mer dra igenom dem,+ för nu har jag sett det med mina egna ögon.+  Fröjda dig mycket, dotter Sion.+ Jubla i triumf,+ dotter Jerusalem. Se! Din kung+ kommer till dig.+ Han är rättfärdig, ja räddad*+ – ödmjuk*+ och ridande på en åsna, ja på ett fullvuxet djur, en åsninnas* föl.+ 10  Och jag skall utrota* stridsvagnen från Efraim och hästen från Jerusalem.+ Och stridsbågen+ skall utrotas. Och han skall tala fred till nationerna;+ och hans herravälde skall nå från hav till hav och från Floden* till jordens ändar.*+ 11  Och du, kvinna,* genom ditt* förbunds blod+ skall jag sända dina fångar+ ut ur gropen där det inte finns något vatten. 12  Vänd tillbaka till fästet,*+ ni fångar som har ett hopp.+ Jag förkunnar också i dag: ’Jag skall ge dig, kvinna,* en dubbel del* i gengäld.+ 13  Ty jag skall spänna* Juda som min båge.* På bågen skall jag lägga Efraim, och jag skall väcka upp* dina söner,+ Sion, mot dina söner, Grekland,*+ och jag skall göra dig* till en väldig mans* svärd.’+ 14  Och Jehova skall visa sig över dem,+ och hans pil skall fara ut som blixten.+ Och den suveräne Herren Jehova skall blåsa i hornet,*+ och han skall dra fram med söderns* stormvindar.+ 15  Härarnas Jehova skall försvara dem, och slungstenarna skall de förtära+ och trampa under fötterna. Och de skall dricka+ – larma vilt – som om det var vin; och de skall fyllas som skålen, som altarets hörn.+ 16  Och Jehova, deras Gud,* skall rädda dem+ på den dagen som sitt folks småboskapshjord;+ ty som stenarna i ett diadem gnistrar de över hans* mark.+ 17  Ty stor är hans godhet,+ och stor är hans skönhet!+ De unga männen skall blomstra av brödsäd och jungfrurna av nytt vin.”+

Fotnoter

Se Tillägg 1C, § 4.
Se Tillägg 1C, § 4.
”och guld”. Hebr.: wecharụts.
Ett av de 134 ställen där soferim (judiska skrivare el. skriftlärda) ändrade JHWH till ’Adhonạj. Se Tillägg 1B och 1C, § 4.
”åt vår Gud”. Hebr.: lE’lohẹ̄nu; grek.: tōi theōi hēmọ̄n; lat.: Dẹo nọstro.
Se not till 1Mo 36:15.
”ja räddad”. El.: ”och räddas”; el.: ”och har blivit räddad”; el.: ”och är segerrik”. Hebr.: wenōshạ‛, passiv form, som i 5Mo 33:29 och Ps 33:16; LXX: ”och räddar (ger räddning)”; lat.: et salvạtor, ”och en räddare”.
El.: ”betryckt”, ”plågad”. Hebr.: ‛anị; lat.: pauper.
Ordagr.: ”åsninnors”.
Enl. MTVg; LXXSy: ”han skall utrota”.
Dvs. Eufrat.
Se not till Jer 16:19.
”du, kvinna”. Ordagr.: ”du”. Hebr.: ’at, fem. sing. i hebr.; dvs. Sion el. Jerusalem.
”ditt”, fem. sing. i hebr., syftar på Sion el. Jerusalem.
El.: ”till borgen”; el.: ”till den otillgängliga platsen”. Hebr.: levitstsarọ̄n; enda stället där ordet förekommer i M.
”dig, kvinna”. Ordagr.: ”dig”. Hebr.: lakh, fem. sing. Jfr not till v. 11, ”du, kvinna”.
”en dubbel del”. Hebr.: mishnẹh. Jfr Jes 61:7.
Ordagr.: ”trampa”. Jfr not till 1Kr 5:18.
”som min båge”. Ordagr.: ”åt mig”. Hebr.: li; men det är bågen som spänns.
El.: ”båda upp”.
”Grekland”, Vg; LXX: ”grekernas (barn)”; MSy: ”Javan”. Se 1Mo 10:2 samt not till Dan 8:21.
”dig”, fem. sing. i hebr., syftar på ”Sion”.
El.: ”en hjältes”. Hebr.: gibbọ̄r.
”i hornet”. El.: ”i shofar”. Hebr.: bashshōfạr.
”söderns”. Hebr.: tēmạn.
”deras Gud”. Hebr.: ’Elohēhẹm.
El.: ”dess (deras)”, om det syftar på ”folket”.