Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Välj språk Svenska

Sakarja 8:1–23

 Och härarnas Jehovas ord fortsatte att komma, och det löd:  ”Detta är vad härarnas+ Jehova har sagt: ’Jag skall svartsjukt nitälska för Sion med stor svartsjuka,+ och med stort raseri+ skall jag svartsjukt nitälska för henne.’”  ”Detta är vad Jehova har sagt: ’Jag skall vända tillbaka till Sion+ och ta min boning mitt i Jerusalem;+ och Jerusalem skall kallas ”sannfärdighetens stad”*+ och härarnas Jehovas berg+ ”det heliga berget”.’”+  ”Detta är vad härarnas Jehova har sagt: ’Det skall åter sitta gamla män och gamla kvinnor på torgen i Jerusalem,+ var och en med sin stav+ i handen på grund av sina många levnadsdagar.  Och stadens torg skall vara fulla av pojkar och flickor som leker på hennes torg.’”+  ”Detta är vad härarnas Jehova har sagt: ’Även om det i de dagarna skulle te sig alltför svårt* för dem som är kvar av detta folk, skulle det då te sig alltför svårt också för mig?’*+ lyder härarnas Jehovas uttalande.”  ”Detta är vad härarnas Jehova har sagt: ’Se, jag räddar mitt folk från soluppgångens land och från solnedgångens land.+  Och jag skall föra dem hit, och de skall ha sin boning mitt i Jerusalem;+ och de skall vara mitt folk,+ och jag skall vara* deras Gud i sannfärdighet och i rättfärdighet.’”+  ”Detta är vad härarnas Jehova har sagt: ’Må era händer vara starka,+ ni som i dessa dagar hör dessa ord av profeternas mun,+ de som talade på den dag då grunden till härarnas Jehovas hus blev lagd, för att templet skulle byggas.+ 10  Ty före de dagarna var det ingen lön åt människorna*+ och inte heller någon lön åt husdjuren;* och för den som gick ut och för den som gick in var det ingen frid på grund av motståndaren,*+ eftersom jag släppte alla människor lösa mot varandra.’+ 11  ’Och nu skall jag inte vara som i forna dagar mot de kvarvarande av detta folk’,+ lyder härarnas Jehovas uttalande. 12  ’Ty där skall fridens säd vara;+ vinstocken skall ge sin frukt,+ och jorden skall ge sin avkastning,+ och himlen skall ge sin dagg;+ och jag skall låta de kvarvarande+ av detta folk ta allt detta i arv.+ 13  Och det skall ske att liksom ni, Judas hus och Israels hus, blev en förbannelse bland nationerna,+ så skall jag rädda er, och ni skall bli en välsignelse.+ Var inte rädda.+ Må era händer vara starka.’+ 14  Ty detta är vad härarnas Jehova har sagt: ’”Liksom jag hade i sinnet att låta olycka komma över er, eftersom era förfäder gjorde mig harmsen”,+ har härarnas Jehova sagt, ”och jag inte kände någon ånger,+ 15  så skall jag i dessa dagar åter ha i sinnet att göra gott mot Jerusalem och mot Judas hus.+ Var inte rädda.”’+ 16  ’Detta är vad ni skall göra:+ Tala sanning med varandra.*+ Döm med sanning och med fridens dom i era portar.+ 17  Och tänk inte ut olycka mot varandra i era hjärtan,+ och älska inte falsk ed;+ ty allt sådant hatar jag’,+ lyder Jehovas uttalande.” 18  Och härarnas Jehovas ord fortsatte att komma till mig, och det löd: 19  ”Detta är vad härarnas Jehova har sagt: ’Fastan i fjärde+ månaden och fastan i femte+ månaden och fastan i sjunde+ månaden och fastan i tionde+ månaden skall för Judas hus bli till jubel och till glädje och till goda högtider.+ Så älska sanning och frid.’+ 20  Detta är vad härarnas Jehova* har sagt: ’Åter skall det ske att folk och många städers invånare skall komma;+ 21  och invånarna i den ena staden skall gå till dem i den andra och säga: ”Låt oss beslutsamt gå+ för att blidka Jehovas ansikte+ och för att söka härarnas Jehova. Jag själv skall också gå med.”+ 22  Och många folk och mäktiga nationer skall komma och söka härarnas Jehova i Jerusalem+ för att blidka Jehovas ansikte.’ 23  Detta är vad härarnas Jehova har sagt: ’Det skall ske i de dagarna att tio män* av alla språk*+ bland nationerna skall gripa tag,+ ja, de skall gripa tag i mantelfliken på en judisk man*+ och säga: ”Vi vill gå med er,+ för vi har hört att Gud* är med er.”’”+

Fotnoter

El.: ”sanningens stad”. Hebr.: ‛ir-ha’emẹth.
El.: ”alltför underbart”. LXX: ”omöjligt”.
”Även om det i de dagarna skall vara omöjligt för dem som är kvar av detta folk, skall det då också vara omöjligt för mig?” LXX. Jfr Mt 19:26.
El.: ”jag skall bli (visa mig vara)”. Hebr.: ’ehjẹh. Jfr not till 2Mo 3:14.
Ordagr.: ”jordemänniskans lön”. Hebr.: sekhạr ha’adhạm.
Ordagr.: ”och husdjurets lön ingen”; ”ingen”, som är fem. i hebr., är egentligen inte knutet till ”lön”, som är mask. i hebr., utan syftar på utbetalningen av lönen.
El.: ”nöden”, ”trångmålet”.
El.: ”Tala sanningsenligt var och en med sin nästa.”
Se Tillägg 1C, § 4.
”män”. Hebr.: ’anashịm, plur. av ’ish.
Ordagr.: ”tungor”. Jfr 1Mo 11:1.
”en judisk man”. Ordagr.: ”en man, en jude”. Hebr.: ’ish jehudhị.
”Gud”. Hebr.: ’Elohịm.