Sakarja 5:1–11

 Sedan lyfte jag åter upp mina ögon och såg; och se, en flygande skriftrulle.+  Då sade han till mig: ”Vad ser du?”+ Och jag sade: ”Jag ser en flygande skriftrulle, som är tjugo alnar lång och tio alnar bred.”  Sedan sade han till mig: ”Detta är förbannelsen som går ut över hela jordens yta,+ eftersom var och en som stjäl,+ enligt det som står på den ena sidan, har gått fri från straff, och var och en som svär en ed,+ enligt det som står på den andra sidan,+ har gått fri från straff.  ’Jag har låtit den gå ut’, lyder härarnas Jehovas uttalande, ’och den skall komma in i tjuvens hus och in i huset hos den som svär falskt vid mitt namn;+ och den skall övernatta mitt i hans hus och utplåna det, både dess trävirke och dess stenar.’”+  Ängeln som talade med mig gick sedan fram och sade till mig: ”Jag ber dig, lyft upp dina ögon och se vad det är som kommer fram.”  Då sade jag: ”Vad är det?” Och han sade: ”Det är efamåttet* som kommer fram.” Och han sade vidare: ”Så ser de ut* på hela jorden.”*  Och se, det runda blylocket lyftes, och det var en kvinna som satt mitt i efan.  Då sade han: ”Detta är Ondskan.” Och han kastade tillbaka henne mitt i efan,+ varefter han kastade blytyngden över dess öppning.  Sedan lyfte jag upp mina ögon och såg, och se, två kvinnor kom fram, och vinden* var i deras vingar. Och de hade vingar lika storkens vingar. Och de lyfte upp efan mellan jorden och himlen. 10  Då sade jag till ängeln som talade med mig: ”Vart för de efan?” 11  Han sade då till mig: ”För att bygga+ ett hus åt henne i Shinars* land;+ och det skall bli fast grundat, och hon skall sättas ner där på sin rätta plats.”

Fotnoter

En efa motsvarar omkr. 22 l.
Ordagr.: ”Detta är deras öga”, MVg; LXX: ”... deras orättfärdighet”; Sy: ”... deras skulder”.
El.: ”i hela landet”. Hebr.: bekhol-ha’ạrets.
”och vinden”. Hebr.: werụach; grek.: kai pneuma; lat.: et spịritus. Se not till 1Mo 1:2, ”verksamma kraft”.
”Shinars (Sinears)”, M; lat.: Sẹnnaar; LXX: ”Babylons”; TSy: ”Babels”.