Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Välj språk Svenska

Sakarja 14:1–21

14  ”Se! Det kommer en dag som tillhör Jehova,+ och bytet från dig* skall fördelas i din mitt.  Och jag skall samla alla nationerna till krig+ mot Jerusalem; och staden skall bli intagen+ och husen plundrade och kvinnorna våldtagna.+ Och hälften av staden skall dra bort i landsflykt;+ men de kvarvarande* av folket+ skall inte utrotas ur staden.+  Och Jehova skall dra ut och föra krig mot dessa nationer,+ som på den dag då han förde krig, på kampens dag.+  Och hans fötter skall på den dagen stå på Olivberget,* som ligger framför Jerusalem, i öster;+ och Olivberget+ skall klyvas på mitten,+ från soluppgången och mot väster.* Där skall det vara en mycket stor dal; och hälften av berget skall flyttas mot norr och hälften av det mot söder.*  Och ni skall fly till dalen mellan mina berg;+ ty dalen mellan bergen skall nå ända till Asel.* Och ni skall bli tvungna att fly, alldeles som ni flydde för jordbävningen i Ussịas, Judas kungs, dagar.+ Och Jehova, min Gud, skall komma,+ och alla de heliga med honom.*+  Och på den dagen skall det inte finnas något dyrbart ljus+ – allt skall stelna.+  Och det skall bli en dag om vilken det är känt att den tillhör Jehova.+ Det skall inte vara dag och inte heller natt;+ och vid kvällstiden skall det vara ljust.+  Och på den dagen skall levande vatten+ utgå från Jerusalem,+ hälften därav till havet i öster+ och hälften därav till havet i väster.*+ Sommar och vinter* skall det ske.+  Och Jehova skall vara kung över hela jorden.*+ På den dagen skall Jehova visa sig vara en+ och hans namn ett enda.+ 10  Hela landet skall förvandlas och bli som Ạraba,*+ från Geba+ till Rimmon,+ söder om* Jerusalem; och hon skall höja sig och bli bebodd på sin plats,+ från Benjaminsporten+ ända till den plats där Första porten stod, ända till Hörnporten, och från Hạnaneltornet+ ända till kungens vinpressar. 11  Och man skall bo där; och ingenting skall mer vigas åt tillintetgörelse,+ och Jerusalem skall bo i trygghet.+ 12  Och detta skall vara den hemsökelse som Jehova skall låta drabba alla de folk som drar ut i krig mot Jerusalem:+ deras kött skall ruttna medan de står på sina fötter,+ och deras ögon skall ruttna i sina hålor, och deras tunga skall ruttna i deras mun. 13  Och på den dagen skall det från Jehova komma en stor förvirring bland dem;+ och de skall gripa tag i handen på varandra, och den enes hand skall lyftas mot den andres. 14  Också Juda skall föra krig i Jerusalem; och rikedomar hos alla nationerna runt omkring skall samlas ihop, guld och silver och kläder i stor mängd.+ 15  Och hemsökelsen som drabbar hästar, mulor, kameler och åsnehingstar, ja alla husdjur som är i dessa läger, skall vara lik denna hemsökelse. 16  Och var och en som blir kvar ur alla de nationer som kommer mot Jerusalem+ skall år efter år dra upp+ för att böja sig ner för Kungen,+ härarnas Jehova,+ och för att fira lövhyddohögtiden.+ 17  Och om det är någon av jordens släkter+ som inte drar upp till Jerusalem för att böja sig ner för Kungen,+ härarnas Jehova, så skall inget hällregn komma över dem.+ 18  Och om Egyptens släkt inte drar upp och inte infinner sig, skall det inte heller över dem komma något hällregn. Den hemsökelse skall komma* som Jehova låter drabba de nationer som inte drar upp för att fira lövhyddohögtiden. 19  Ja, detta blir straffet för Egyptens synd och alla de nationers synd som inte drar upp för att fira lövhyddohögtiden.+ 20  På den dagen skall det stå+ på hästens bjällror: ’Helighet tillhör Jehova!’+ Och grytorna+ med vid öppning i Jehovas hus skall bli som skålarna+ framför altaret.+ 21  Och varje gryta med vid öppning i Jerusalem och i Juda skall bli något heligt som tillhör härarnas Jehova, och alla som offrar skall komma in och ta en sådan och koka i den.+ Och på den dagen skall det inte mer vara någon kanaané*+ i härarnas Jehovas hus.”+

Fotnoter

”dig”, fem. sing. i hebr., syftar på ”staden” i v. 2.
El.: ”kvarlevan”, ”resten”.
Ordagr.: ”olivträdens berg”.
Ordagr.: ”havet”, dvs. Medelhavet i väster.
El.: ”Negev”.
En plats i närheten av Jerusalem. Namnet Asel finns kanske kvar i namnet Wadi Jasul, en av de regnflodsdalar som går ner från Olivberget till Kidrondalen.
”honom”, TLXXSyVg och många hebr. hss; M: ”dig”.
”i öster ... i väster”. El.: ”framför ... bakom”, dvs. när man står vänd mot öster.
El.: ”höst”, dvs. början av vintern.
El.: ”landet”. Hebr.: ha’ạrets.
El.: ”ökenslätten”. Se not till 5Mo 1:1, ”ökenslätterna”.
”söder om”. Hebr.: nẹghev.
”sig, skall det också över den (dem) komma den olycka (hemsökelse)”, LXXSy.
El.: ”handelsman”, ”köpman”, ”krämare”, som i TVg; hebr.: khena‛anị.