Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Svenska

Onlinebibel | NYA VÄRLDENS ÖVERSÄTTNING AV DEN HELIGA SKRIFT

Rut 4:1–22

 Men Boas gick upp till porten+ och satte sig där. Och se, den återköpare som Boas hade nämnt kom förbi.+ Han sade då: ”Kom hit och sätt dig här, min vän.”* Då kom han och satte sig.  Därefter tog han tio män av stadens äldste*+ och sade: ”Sätt er här.” Då satte de sig.  Han sade nu till återköparen:+ ”Den åkermark som tillhörde vår broder Elimẹlek+ måste Noomi, som har återvänt från Moabs område,+ sälja.  Jag tänkte nu* meddela dig detta* och säga: ’Köp den+ i närvaro av invånarna och i närvaro av mitt folks äldste.+ Om du vill återköpa den, så återköp den; men om du inte vill återköpa den, så berätta det då för mig, så att jag får veta det, för det finns ingen annan än du till att göra återköpet,+ och jag är näst efter dig.’” Då sade han: ”Jag återköper den.”+  Då sade Boas: ”Den dag du köper marken av Noomis hand måste du också köpa den av moabitiskan Rut, den dödes hustru, för att uppväcka den dödes namn över hans arvedel.”+  Då sade återköparen: ”I så fall är det inte möjligt för mig att återköpa den åt mig, för då skulle jag skada min egen arvedel. Återköp du den åt dig med min återköpsrätt, för jag kan inte göra återköpet.”  Detta var nu seden* i forna tider i Israel beträffande återköpsrätt och beträffande ägobyte, för att fastställa en vilken som helst sak: En man måste dra av sig sin sandal+ och ge den åt sin motpart, och detta var bekräftelsen i Israel.  Så när återköparen* sade till Boas: ”Köp den åt dig”, då drog han av sig sin sandal.*+  Sedan sade Boas till de äldste och allt folket: ”Ni är i dag vittnen+ till att jag av Noomis hand köper allt som tillhörde Elimẹlek och allt som tillhörde Kiljon och Mahlon. 10  Och härmed köper jag också moabitiskan Rut, Mahlons hustru, till hustru åt mig för att uppväcka den dödes namn+ över hans arvedel och för att den dödes namn inte skall utplånas bland hans bröder och ur porten på hans hemort. Ni är i dag vittnen.”+ 11  Då sade allt folket som var i porten och de äldste: ”Vi är vittnen! Må Jehova göra den hustru* som kommer in i ditt hus lik Rakel+ och Lea,+ dessa båda som byggde Israels hus;+ och visa ditt värde i Efrạta,+ och gör ditt namn känt* i Betlehem.+ 12  Och må ditt hus bli likt Peres hus – den Peres som Tamar födde åt Juda+ – genom den avkomma som Jehova skall ge dig med denna unga kvinna.”+ 13  Så tog Boas Rut till sig, och hon blev hans hustru, och han hade umgänge med henne. Då lät Jehova henne bli havande,+ och hon födde en son. 14  Då sade kvinnorna+ till Noomi: ”Välsignad vare Jehova,+ som inte har låtit dig sakna en återköpare i dag; och må hans* namn göras känt* i Israel. 15  Och han har blivit en som ger din själ ny styrka* och en som kan försörja dig på din ålderdom;+ det är ju din svärdotter som har fött honom, hon som älskar dig+ och som är mer för dig än sju söner.”+ 16  Och Noomi tog pojken och lade honom i sin famn, och hon blev hans sköterska. 17  Sedan gav grannkvinnorna+ honom ett namn och sade: ”En son har fötts åt Noomi.” Och de gav honom nu namnet Obed.*+ Han är far till Ịsai,+ Davids far. 18  Och detta är Peres+ släktregister: Peres blev far till Hesron;+ 19  och Hesron blev far till Ram; och Ram+ blev far till Amminạdab; 20  och Amminạdab+ blev far till Nahson;+ och Nahson blev far till Salmon;* 21  och Salmon*+ blev far till Boas; och Boas+ blev far till Obed; 22  och Obed blev far till Ịsai;+ och Ịsai blev far till David.+

Fotnoter

”min vän”. Hebr.: Pelonị ’Almonị.
Ordagr.: ”gamla (äldre) män”.
Ordagr.: ”Och jag, jag sade [till mig själv]”.
Ordagr.: ”blotta (avtäcka, öppna) ditt öra”.
”seden”, LXXSyVg; saknas i M.
återköparen (goel)”. Hebr.: haggo’ẹl. Se 4Mo 5:8; 35:12.
LXX tillägger: ”och gav den åt honom”.
El.: ”kvinna”. TSy: ”denna hustru”; LXX: ”din hustru”.
Ordagr.: ”och kungör (ropa ut) ett namn”. Se not till v. 14, ”göras känt”.
”hans”, MSyVg; LXXIt: ”ditt”.
Ordagr.: ”kungöras (ropas ut)”.
Ordagr.: ”en som för [din] själ ([ditt] liv) [hebr.: nẹfesh; grek.: psykhẹ̄n; lat.: ạnimam] tillbaka”.
Betyder ”tjänare”, ”en som tjänar”.
”Salmon”, LXXAVgc, flera hebr. hss och armeniska, etiopiska och sahidiska översättningar; M: ”Salma”; LXXB: ”Salman”.
”Salmon”, MLXXAVgc; LXXB: ”Salman”. Se Mt 1:4, 5; Lu 3:31–33.