Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Svenska

Onlinebibel | NYA VÄRLDENS ÖVERSÄTTNING AV DEN HELIGA SKRIFT

Romarna 6:1–23

 Vad skall vi då säga? Skall vi förbli i synden, för att den oförtjänta omtanken skall bli större?+  Aldrig må det hända! När vi nu har dött med avseende på synden,+ hur skulle vi då kunna leva vidare i den?+  Eller vet ni inte att alla vi som blev döpta till* Kristus Jesus*+ blev döpta till* hans död?+  Därför blev vi begravda+ med honom genom vårt dop till hans död, för att, alldeles som Kristus uppväcktes från de döda genom Faderns härlighet,+ också vi på samma sätt skulle vandra i ett nytt liv.+  Ty om vi har blivit förenade med honom* i en död som liknar hans,+ skall vi sannerligen också bli förenade med honom i en uppståndelse som liknar hans;+  vi vet ju att vår gamla personlighet* hängdes på pålen tillsammans med honom,+ för att vår syndiga kropp* skulle göras overksam,+ så att vi inte längre skulle fortsätta att vara slavar åt synden.+  Den som har dött har nämligen blivit frikänd* från sin synd.+  Om vi, för övrigt, har dött med Kristus, tror vi att vi också skall leva tillsammans med honom.+  Vi vet ju att Kristus, nu då han har uppväckts från de döda,+ inte mer dör;+ döden är inte längre herre över honom. 10  Ty den död han dog, dog han med avseende på synden en gång för alla;+ men det liv han lever, lever han med avseende på Gud.+ 11  På samma sätt också med er: räkna er själva för att vara döda+ med avseende på synden men levande+ med avseende på Gud genom Kristus Jesus. 12  Låt därför inte synden fortsätta att härska som kung+ i er dödliga kropp, så att ni lyder dess begär.+ 13  Fortsätt inte heller med att ställa era lemmar till syndens+ förfogande som orättfärdighetens+ vapen, utan ställ er själva till förfogande för Gud såsom nu levande+ från att ha varit bland de döda, och ställ era lemmar till Guds förfogande som rättfärdighetens vapen.+ 14  Synden skall nämligen inte vara herre över er, eftersom ni inte är under lag+ utan under oförtjänt omtanke.+ 15  Vad följer av detta? Skall vi begå en synd därför att vi inte är under lag+ utan under oförtjänt omtanke?+ Aldrig må det hända! 16  Vet ni inte att om ni fortsätter med att ställa er till förfogande som slavar åt någon för att lyda honom, då är ni hans slavar därför att ni lyder honom,+ antingen syndens+ med död till följd+ eller lydnadens+ med rättfärdighet+ till följd? 17  Men Gud vare tack: ni har varit syndens slavar men har av hjärtat blivit lydiga den läroform som ni överlämnades åt.+ 18  Ja, då ni nu har gjorts fria+ från synden, har ni blivit slavar+ åt rättfärdigheten.+ 19  Nu talar jag i mänskliga ordalag på grund av ert kötts svaghet:+ ty precis som ni har ställt era lemmar+ till förfogande som slavar åt orenheten+ och laglösheten med laglöshet till följd,* så ställ nu era lemmar till förfogande som slavar åt rättfärdigheten med helighet till följd.+ 20  Ty när ni var syndens slavar,+ var ni fria med hänsyn till rättfärdigheten. 21  Vad var det då för frukt+ som ni brukade ha på den tiden? Ting*+ som ni nu skäms för. Slutet* på dessa är nämligen döden.+ 22  Nu däremot, när ni har gjorts fria från synden men blivit slavar åt Gud,+ har ni er frukt+ i form av helighet och som slutresultat evigt liv.+ 23  Ty den lön* synden betalar ut är död,+ men den gåva*+ Gud ger är evigt liv+ genom Kristus Jesus, vår Herre.+

Fotnoter

El.: ”in i”.
”Jesus”. Saknas i B.
El.: ”in i”.
El.: ”har blivit sammanvuxna med honom”.
Ordagr.: ”vår gamla människa”.
El.: ”vår kropp som hör synden till”.
El.: ”har ... blivit rättfärdigad (förklarad rättfärdig)”. Grek.: dedikaiōtai.
”med laglöshet till följd”. Saknas i B.
El.: ”brukade ha på den tiden av de ting [...?]”.
El.: ”Slutresultatet [av]”. Grek.: to ... tẹlos.
”lön”. Lat.: stipẹndia.
Ordagr.: ”nådegåva”, ”oförtjänta gåva”. Grek.: khạrisma; lat.: grạtia.