Romarna 3:1–31

 Vilket företräde har då juden,+ eller vilket värde har omskärelsen?+  Det är stort i varje avseende. Först och främst att Guds heliga uttalanden* anförtroddes åt dem.+  Hur förhåller det sig då? Om några inte gav uttryck åt tro,+ skall väl då deras brist på tro upphäva Guds trofasthet?+  Aldrig må det hända! Nej, låt Gud befinnas sannfärdig,+ även om varje människa befinns vara en lögnare,+ alldeles som det står skrivet: ”För att du skall bevisas rättfärdig i dina ord och vinna, när du håller på att dömas.”+  Men om vår orättfärdighet får Guds rättfärdighet+ att framträda, vad skall vi då säga? Inte är väl Gud orättvis,+ när han ger utlopp åt sin vrede? (Nu talar jag på människors+ sätt.)  Aldrig må det hända! Hur skall Gud annars döma världen?+  Men om Guds sanning på grund av min lögn+ har gjorts mera framträdande till hans ära, varför döms jag då likväl som syndare?+  Och varför inte säga, alldeles som vi falskeligen blir beskyllda för+ och alldeles som några påstår att vi säger: ”Låt oss göra det onda, för att det goda skall komma”?+ Domen+ över dessa människor är i överensstämmelse med rättvisan.+  Hur förhåller det sig då? Är vi i en bättre ställning?+ Inte alls! Vi har ju här ovan framfört den anklagelsen att såväl judar som greker alla är under synd;*+ 10  alldeles som det står skrivet: ”Det finns ingen rättfärdig, inte en enda;+ 11  det finns ingen som har någon insikt, det finns ingen som söker Gud.+ 12  Alla människor har vikit av, allesammans har de blivit odugliga; det finns ingen som visar omtanke, det finns inte så mycket som en enda.”+ 13  ”Deras strupe är en öppnad grav, med sina tungor har de övat svek.”+ ”Huggormars gift är bakom deras läppar.”+ 14  ”Och deras mun är full av förbannelse och bittert tal.”+ 15  ”Deras fötter är snabba att utgjuta blod.”+ 16  ”Förödelse och elände är på deras vägar,+ 17  och fridens väg känner de inte.”+ 18  ”Det finns ingen fruktan för Gud inför deras ögon.”*+ 19  Nu vet vi att allt vad lagen*+ säger, det talar den till dem som är under lagen, för att varje mun skall täppas till+ och hela världen bli straffskyldig+ inför Gud. 20  Därför skall inget kött genom laggärningar förklaras rättfärdigt+ inför honom; genom lag+ kommer nämligen den exakta kunskapen om synd.+ 21  Men utan lag har nu Guds rättfärdighet+ gjorts uppenbar, såsom den är omvittnad+ av lagen+ och profeterna;+ 22  ja, Guds rättfärdighet genom tron på Jesus* Kristus,+ för alla som har tro.+ Det är nämligen ingen åtskillnad.+ 23  Alla har ju syndat+ och saknar* Guds härlighet,+ 24  och som en fri gåva+ blir de nu förklarade rättfärdiga genom hans oförtjänta omtanke,+ med hjälp av frigörelsen genom lösen+ som betalats i Kristus* Jesus. 25  Gud ställde fram honom som ett offer till försoning*+ genom tro på hans blod.+ Detta gjorde Gud för att visa sin egen rättfärdighet, eftersom han förlät de synder+ som förekommit i det förgångna, medan han utövade fördragsamhet;+ 26  i syfte att visa sin egen rättfärdighet+ i den nuvarande tidsperioden, för att han skulle vara rättfärdig också när han förklarar den människa rättfärdig+ som har tro på Jesus. 27  Vad kan vi då berömma oss av?+ Allt beröm är uteslutet. Genom vilken lag?+ Gärningarnas?+ Nej, utan genom trons lag.+ 28  Ty vi räknar med att en människa förklaras rättfärdig* genom tro utan laggärningar.+ 29  Eller är han Gud bara för judarna?+ Är han det inte också för folk av nationerna?+ Jo, också för folk av nationerna,+ 30  så sant som Gud är en,+ han som skall förklara omskurna+ människor rättfärdiga till följd av tro och oomskurna+ människor rättfärdiga genom deras tro. 31  Upphäver vi då lagen genom vår tro?+ Aldrig må det hända! Tvärtom, vi befäster lagen.+

Fotnoter

”heliga uttalanden”. Ordagr.: ”korta (små) ord”. Grek.: lọgia; lat.: elọquia; J17,18,22(hebr.): divrẹ̄.
”synd”. Grek.: hamartịan; lat.: peccạto; J17(hebr.): hachẹt’, synden”; från en rot som betyder ”träffa vid sidan av”, ”missa (förfela) målet” (som t.ex. vid spjutkastning). Se v. 23.
Citaten i v. 13–18 är hämtade från Ps 13:3 enl. LXX. Se not till Ps 14:3.
”lagen”. Grek.: ho nọmos, med den bestämda artikeln ho för att markera något särskilt. Här anger sammanhanget att det gäller den lag som gavs genom Mose. I The Bible Translator, årg. 1, januari 1950, utgiven av United Bible Societies, London, skriver J. Harold Greenlee på sid. 165: ”Ordet ’lag’ kräver särskilt beaktande. Den bestämda artikeln anger en särskild lag, dvs. den mosaiska lagen; utan artikeln kan ordet ha avseende på ’lag’ som princip.”
”Jesus”. Saknas i B.
El.: ”når inte upp till”.
El.: ”med hjälp av friköpandet (återlösningen) som är i (genom) Kristus”.
”som ett offer till försoning”. Ordagr.: ”[som] ett försoningsmedel”. Grek.: hilastẹ̄rion; lat.: propitiatiọnem; J17(hebr.): lekhappọreth, ”som ett försoningslock”. Se Heb 9:5.
”förklaras rättfärdig”. El.: ”blir rättfärdig(ad)”, ”blir rättfärdiggjord”. Grek.: dikaiousthai; lat.: iustificạri.