Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Svenska

Onlinebibel | NYA VÄRLDENS ÖVERSÄTTNING AV DEN HELIGA SKRIFT

Romarna 14:1–23

14  Välkomna* den som är svag+ i tron, men inte för att träffa avgöranden om hans betänkligheter.+  Den ene har tro till att äta allt,+ men den svage äter grönsaker.  Den som äter skall inte se ner på den som inte äter,+ och den som inte äter skall inte döma den som äter; Gud har ju välkomnat honom.  Vem är du som dömer en annans hustjänare?+ För sin egen herre står eller faller han.+ Helt visst skall han hållas stående, ty Jehova* kan hålla honom stående.+  Den ene anser att en dag är förmer än en annan;+ den andre anser att alla dagar är lika;+ var och en bör vara fullt övertygad i sitt eget sinne.  Den som ger akt på dagen, han ger akt på den för Jehova.* Och den som äter, han äter för Jehova,*+ då han ju tackar Gud;+ och den som låter bli att äta, han låter bli att äta för Jehova,*+ och ändå tackar han Gud.+  Ingen av oss lever ju bara för sig själv,+ och ingen dör bara för sig själv;  ty om vi lever, lever vi för Jehova,*+ och om vi dör, dör vi för Jehova.*+ Därför, både om vi lever och om vi dör, tillhör vi Jehova.*+  Ty i detta syfte dog Kristus och fick liv igen,+ att han skulle vara Herre över både döda+ och levande.+ 10  Men varför dömer du din broder?+ Eller varför ser du också ner på din broder? Vi skall ju alla stå inför Guds domarsäte;+ 11  det står nämligen skrivet: ”’Så sant jag lever’, säger Jehova,*+ ’för mig skall varje knä böja sig, och varje tunga skall öppet erkänna Gud.’”+ 12  Så skall då var och en av oss avlägga räkenskap för sig själv inför Gud.*+ 13  Låt oss därför inte längre döma+ varandra, utan gör hellre detta till ert beslut:+ att inte för en broder+ lägga en sten att snava på+ eller bli en orsak till fall. 14  Jag vet och är i Herren Jesus övertygad om att ingenting är befläckat i sig självt;+ bara om någon anser något vara befläckat, då är det befläckat för honom.+ 15  Ty om din broder blir bedrövad på grund av din mat, vandrar du inte längre i överensstämmelse med kärleken.+ Du får inte genom din mat dra den i fördärvet som Kristus dog för.+ 16  Låt därför inte det goda ni gör bli bespottat. 17  Ty Guds kungarike+ betyder* inte ätande och drickande,+ utan rättfärdighet+ och frid+ och glädje+ genom helig ande. 18  Ty den som i detta hänseende är slav åt Kristus är välbehaglig för Gud och får bifall av människor.+ 19  Så låt oss då jaga efter det som leder till frid+ och det som är till ömsesidig uppbyggelse.+ 20  Sluta upp med att riva ner Guds verk bara för matens skull.+ Allt är visserligen rent, men det är skadligt för den människa som äter och genom det ger orsak att snava.+ 21  Det är bra att inte äta kött eller dricka vin eller göra någonting som får din broder att snava.+ 22  Den tro som du har, ha den för dig själv inför Gud.+ Lycklig är den som inte dömer sig själv för det som han godkänner. 23  Men den som är tveksam, han är redan domfälld om han äter,+ eftersom han inte äter av tro. Ja, allt som inte är av tro, det är synd.+

Fotnoter

El.: ”Godta”, ”Ta emot”.
”Jehova”, J18,23; P46אABC(grek.): ho kỵrios; DVgSyh: ”Gud”. Se Tillägg 1D.
Se Tillägg 1D.
Se Tillägg 1D.
Se Tillägg 1D.
Se Tillägg 1D.
Se Tillägg 1D.
Se Tillägg 1D.
Se Tillägg 1D.
”inför Gud”, אADVgSyh,p; saknas i B.
El.: ”är”.