Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Välj språk Svenska

Romarna 12:1–21

12  Följaktligen bönfaller jag er, bröder, vid Guds medömkan, att frambära era kroppar+ till ett levande+ och heligt+ slaktoffer+ som är välbehagligt för Gud+ – er förnuftsmässiga+ heliga tjänst.*+  Och låt er inte längre formas+ efter denna tingens ordning,* utan låt er förvandlas genom förnyelsen av ert sinne,+ så att ni kan förvissa er om+ vad som är Guds goda och välbehagliga och fullkomliga vilja.+  Genom den oförtjänta omtanke som är mig given säger jag nämligen till var och en där bland er att inte tänka högre om sig själv än man bör tänka,+ utan att tänka med sunt förstånd,+ var och en såsom Gud har tilldelat honom ett mått+ av tro.+  För alldeles som vi i en enda kropp har många lemmar,+ men alla lemmarna inte har samma funktion,  så är vi, fastän många, en enda kropp+ i gemenskap med Kristus, men lemmar som var för sig tillhör varandra.+  Då vi nu har gåvor av olika slag+ alltefter den oförtjänta omtanke+ som har getts oss: vare sig det är profetia, så låt oss profetera enligt den tro som har tillmätts åt oss;  eller det är en tjänst, så låt oss ge akt på denna tjänst;+ eller den som undervisar,+ han bör ge akt på sin undervisning;+  eller den som förmanar, han bör ge akt på sitt förmanande;+ den som delar ut, han bör göra det med frikostighet;+ den som presiderar,*+ han bör göra det på fullt allvar; den som visar barmhärtighet,+ han bör göra det med glädje.  Låt er kärlek+ vara fri från hyckleri.+ Avsky det onda,+ håll fast vid det goda.+ 10  Ha i broderlig kärlek+ öm tillgivenhet för varandra. Ta ledningen i att bevisa varandra ära.+ 11  Var inte lata i era göromål.+ Var brinnande i* anden.+ Gör slavtjänst åt Jehova.*+ 12  Gläd er i hoppet.+ Håll ut under vedermöda.+ Var ihärdiga i bönen.+ 13  Dela med er av det ni har till de heliga, alltefter deras behov.+ Följ gästfrihetens väg.+ 14  Fortsätt att välsigna dem som förföljer;+ välsigna+ och förbanna inte.+ 15  Gläd er med dem som gläder sig;+ gråt med dem som gråter. 16  Var sinnade på samma sätt mot andra som mot er själva;+ fäst inte sinnet vid det som är högt,+ utan håll er till det som är ringa.+ Bli inte sådana som håller sig själva för kloka.+ 17  Återgälda ingen med ont för ont.+ Sträva efter det som är gott och riktigt i alla människors ögon. 18  Håll fred+ med alla människor så långt det är möjligt och beror på er. 19  Hämnas inte er själva,+ ni älskade, utan lämna rum för vreden;+ det står ju skrivet: ”Min är hämnden; jag skall vedergälla, säger Jehova.”*+ 20  Men ”om din fiende är hungrig, ge honom att äta; om han är törstig, ge honom att dricka;+ ty genom att göra detta hopar du glödande kol på hans huvud”.+ 21  Låt dig inte övervinnas av det onda, utan övervinn ständigt det onda med det goda.+

Fotnoter

”heliga tjänst”. Grek.: latreian; J17(hebr.): ‛avōdhathkhẹm, ”er tjänst (tillbedjan)”. Se not till 2Mo 12:25.
”tingens ordning”. El.: ”tidsålder”. Grek.: aiọ̄ni; lat.: saeculo.
El.: ”fungerar som ledare (föreståndare)”.
El.: ”av”.
Se Tillägg 1D.
Se Tillägg 1D.