Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Svenska

Onlinebibel | NYA VÄRLDENS ÖVERSÄTTNING AV DEN HELIGA SKRIFT

Psalmerna 91:1–16

91  Den som bor på den Högstes+ hemliga plats+ får vila* i den Allsmäktiges skugga.+   Jag säger till Jehova:* ”Du är min tillflykt och mitt fäste,+ min Gud, som jag förtröstar på.”+   Ty han befriar dig från fågelfångarens fälla,+ från pesten som vållar olycka.+   Med sina vingpennor spärrar han tillträdet till dig,+ och under hans vingar finner du tillflykt.+ Hans sannfärdighet*+ är en stor sköld+ och ett bålverk.*   Du fruktar inte nattens fasor,+ inte pilen+ som flyger om dagen,   inte pesten som vandrar i dunklet+ eller tillintetgörelsen som härjar vid middagstiden.+   Tusen skall falla vid din sida ja, tio tusen vid din högra sida, men dig skall det inte komma nära.+   Du skall betrakta det med dina ögon,+ ja, den vedergällning som drabbar de ondskefulla skall du se.+   Eftersom du sade: ”Jehova* är min tillflykt”,+ har du gjort den Högste till din boning.+ 10  Ingen olycka skall drabba dig,+ ingen plåga skall närma sig ditt tält.+ 11  Ty han skall ge sina änglar befallning om dig,+ att de skall bevara dig på alla dina vägar.+ 12  De skall bära dig på händerna,+ för att du inte skall stöta din fot mot någon sten.+ 13  På det unga lejonet och kobran skall du trampa,+ du skall trampa ner det manprydda unga lejonet och den stora ormen.+ 14  Eftersom han har fäst sig vid mig,+ för jag honom i säkerhet.+ Jag beskyddar honom,* ty han känner mitt namn.+ 15  Han ropar till mig, och jag svarar honom.+ Jag är med honom i nöden.+ Jag undsätter honom och ger honom ära.+ 16  Jag mättar honom med en lång följd av dagar+ och låter honom se den räddning jag ger.+

Fotnoter

”får vila”. Ordagr.: ”finner husrum”.
”Jehova”, M(hebr.: יהוה)TSyVg; AqTaylor, tetragrammet skrivet med gammalhebreiska bokstäver i den grek. texten. Se Tillägg 1C, § 8.
El.: ”trofasthet”.
El.: ”en pansarskjorta”.
Se Tillägg 1C, § 8.
Ordagr.: ”sätter honom högt”, dvs. utom räckhåll.