Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Välj språk Svenska

Psalmerna 68:1–35

Till ledaren. Av David. En sång med musikackompanjemang. En sång. 68  Må Gud träda fram,+ må hans fiender skingras,+ och må de som hatar honom fly för honom.+   Må du blåsa bort dem, som rök blåses bort,+ må de ondskefulla förgås inför Gud,+ som vax smälter för elden.+   Men de rättfärdiga, låt dem glädja sig,+ låt dem vara upprymda inför Gud,+ och låt dem jubla med glädje.+   Sjung till Guds ära, spela och sjung till hans namns ära,+ stäm upp en sång till Honom som färdas fram över ökenslätterna+ som den vars namn+ är Jah;* och jubla inför honom;   en far för faderlösa och en domare för änkor+ är Gud i sin heliga boning.+   Gud ger de ensamma ett hem,*+ han för ut fångarna till lycka och välstånd.+ Men de motspänstiga får bo i ett svett land.+   Gud, när du drog ut framför ditt folk,+ när du skred fram genom öknen+Sẹlah   då gungade jorden,+ ja, himlen dröp på grund av Gud;+ detta Sinai gungade på grund av Gud,+ Israels Gud.+   Ett ymnigt hällregn lät du falla, o Gud;+ när din arvedel var utmattad gav du den ny styrka.+ 10  De bodde+ i ditt tältsamhälle,+ du beredde det för den nödställde i din godhet, Gud.+ 11  Jehova* låter ordet ljuda,+ kvinnorna som kungör de goda nyheterna är en stor här.+ 12  Härarnas kungar flyr, ja, de flyr.+ Och hon som är kvar där hemma får del av bytet.+ 13  Fastän ni blev liggande mellan lägrets askhögar,* skall duvans vingar vara täckta med silver, ja, dess vingpennor med gulgrönt guld.*+ 14  När den Allsmäktige* skingrade* kungarna i landet,*+ snöade det på Zalmon.+ 15  Ett Guds berg*+ är Basans+ bergstrakt, ett berg med höga toppar är Basans bergstrakt.+ 16  Ni berg med höga toppar, varför ser ni med avund på det berg som Gud önskar bo på?+ Ja, Jehova skall bo där för alltid.+ 17  Guds stridsvagnar finns i tiotusenden, tusenden och åter tusenden.+ Jehova har kommit från Sinai* till den heliga platsen.+ 18  Du har stigit upp i höjden,+ du har fört bort fångar,+ du har tagit gåvor i form av människor,*+ ja, till och med de motspänstiga,+ för att ha din boning bland dem,+ Jah* Gud.* 19  Välsignad vare Jehova,* som dag efter dag bär bördan åt oss,+ den sanne Guden, vår räddnings Gud.+ Sẹlah. 20  Den sanne Guden är för oss en Gud* som utför räddningsgärningar,+ och Jehova, den suveräne+ Herren, är den som har utvägarna* från döden.+ 21  Ja, Gud skall sönderkrossa sina fienders huvud,+ den håriga hjässan på den som går omkring i sin skuld.+ 22  Jehova* har sagt: ”Från Basan hämtar jag dem tillbaka,+ jag hämtar dem tillbaka från* havets djup,+ 23  så att du kan tvätta* din fot i blod+ och dina hundars tunga kan få sin del av fienderna.”+ 24  De har sett dina processioner, Gud,+ min Guds,* min Kungs, processioner till den heliga platsen.+ 25  Sångarna gick främst, de som spelade på stränginstrument efter dem;+ däremellan var de unga flickorna som slog på tamburiner.+ 26  Välsigna Gud i församlade skaror,*+ välsigna Jehova,* ni som är av Israels Källa.+ 27  Där är lille Benjamin som kuvar dem,+ Judas furstar med sin larmande skara, Sẹbulons furstar, Nạftalis furstar.+ 28  Din Gud har gett din styrka befallning.+ Visa styrka, Gud, du som har handlat till nytta för oss.+ 29  På grund av ditt tempel i Jerusalem+ skall kungar bära fram gåvor till dig.+ 30  Tala strängt till det vilda djuret i vassen,+ menigheten av tjurar,*+ med folkens kalvar, som var och en stampar på silverstycken.+ Han skingrar* de folk som finner behag i strider.+ 31  Bronssaker* skall komma från Egypten,+ Kush* skall med hast räcka ut sina händer med gåvor till Gud.+ 32  Ni jordens kungariken, sjung till Guds ära,+ spela och sjung till Jehovas* ära – Sẹlah 33  han är den som färdas fram på himlen, urtidens himmel.*+ Hör! Han låter sin röst ljuda, en stark röst.+ 34  Tillskriv Gud styrka.+ Över Israel är hans höghet, och hans styrka är i skyarna.+ 35  Gud inger fruktan från sin storslagna helgedom.*+ Israels Gud* är han, den som ger styrka, ja makt, åt folket.+ Välsignad vare Gud.+

Fotnoter

”som ... Jah”. BHSnot(hebr.): ki Jah; M(hebr.): beJạh, ”genom Jah”. Jah utgör första hälften av tetragrammet, JHWH. Det förekommer 49 gånger i M markerat med en punkt (mappịq) i den andra bokstaven och en gång, i HV 8:6, utan mappịq. TLXXSyVg: ”Jehova”. Se not till 2Mo 15:2, ”Jah”; Tillägg 1A.
Ordagr. enl. M: ”låter de ensamma bo i ett hus”; genom en rättelse av det hebr. verbet: ”låter de ensamma vända tillbaka till ett hus”.
Ett av de 134 ställen där soferim (judiska skrivare el. skriftlärda) ändrade JHWH till ’Adhonạj. Se Tillägg 1B.
El.: ”mellan sadelpåsarna”; el.: ”mellan fårfållorna”. Innebörden i det hebr. ordet är osäker.
”guld”. Hebr.: charụts.
”den Allsmäktige”. Hebr.: Shaddạj.
El.: ”spred ut”.
Ordagr.: ”i det”, fem. i hebr.; syftar på landet.
El.: ”En Guds bergstrakt”. Hebr.: har-’Elohịm. Ordet har, ”berg(strakt)”, förekommer 4 gånger i denna vers.
”Jehova har kommit från Sinai”, enl. en föreslagen läsning av den hebr. texten och i överensstämmelse med 5Mo 33:2; M: ”Den suveräne Herren [hebr.: ’Adhonạj] är bland dem, [vid] Sinai”. Se not till v. 11.
Ordagr.: ”i (bland) människorna”. Hebr.: ba’adhạm.
Se not till v. 4.
”Gud”. Hebr.: ’Elohịm.
”Välsignad vare Jehova”. Hebr.: barụkh ’Adhonạj; LXXBagster(grek.): Kỵrios ho Theọs eulogētọs, eulogētọs Kỵrios, ”Jehova Gud [vare] välsignad, välsignad [vare] Jehova”. Se Tillägg 1B, 6D.
”en Gud”. Hebr.: ’El.
El.: ”flyktvägarna”; el.: ”utgångarna”.
Se not till v. 11.
”från”, MSy; TLXXVg(iuxta LXX): ”genom”.
”tvätta (bada)”, genom en rättelse av M i överensstämmelse med LXXSyVg(iuxta LXX).
”min Guds”. Hebr.: ’Elị.
”i församlade skaror”. Grek.: en ekklēsịais; lat.: in ecclẹsiis.
”Jehova”. Hebr.: Jehwạh; många hebr. hss och textutgåvor: ’Adhonạj. Se Tillägg 1B.
Ordagr.: ”mäktiga”.
”Han skingrar”, MT; LXXSyVg: ”Skingra”.
”Bronssaker”. Hebr.: chashmannịm, ett ord med osäker innebörd; LXXSyVg(iuxta LXX): ”Sändebud”.
”Kush”, MSy; LXXVg: ”Etiopien”.
Se not till v. 11.
Ordagr.: ”på urtidens himlars himlar”.
Ordagr.: ”dina helgedomar”.
”Israels Gud”. Genom en ändring av vokalisationen: ”Till Israel”. Hebr.: ’El Jisra’ẹl; LXXSyVg: ”Israels Gud”.