Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Svenska

Onlinebibel | NYA VÄRLDENS ÖVERSÄTTNING AV DEN HELIGA SKRIFT

Psalmerna 62:1–12

Till ledaren, för Jẹdutun.* En sång med musikackompanjemang; av David. 62  Ja, på Gud väntar min själ i tysthet.*+ Från honom kommer min räddning.+   Ja, han är min klippa och min räddning, min säkra höjd;+ jag skall inte bringas att vackla och falla.+   Hur länge skall ni rasa mot den man som ni vill mörda?+ Ni är alla som en lutande vägg, en fallfärdig stenmur.+   Ja, de har lagt råd om att med list driva bort honom från hans höga ställning;+ de finner välbehag i lögn.+ Med munnen välsignar de, men i sitt inre nedkallar de ont.+ Sẹlah.   Ja, vänta tyst på Gud, min själ,+ ty från honom kommer mitt hopp.+   Ja, han är min klippa och min räddning, min säkra höjd;+ jag skall inte bringas att vackla.+   Hos Gud är min räddning och min härlighet.+ Min starka klippa, min tillflykt är i Gud.+   Förtrösta på honom vid alla tider, du folk.+ Utgjut ert hjärta inför honom.+ Gud är en tillflykt för oss.+ Sẹlah.   Bara en vindfläkt är jordemänniskans* söner,+ människosönerna* är en lögn.+ När de läggs i vågskålen är de tillsammans lättare än en vindfläkt.+ 10  Sätt inte er förtröstan till bedrägeri,+ bli inte genom rov förledda till tomhet.+ Om förrådet växer, så fäst inte ert hjärta vid det.+ 11  En gång har Gud talat, två gånger har jag hört detta:+ att styrka tillhör Gud.+ 12  Även kärleksfull omtanke hör dig till, Jehova,*+ ty du lönar var och en* efter hans gärning.+

Fotnoter

Se not till 39:0.
Ordagr.: ”till (inför) Gud [i] tysthet [är] min själ”, M; genom en ändring i vokalisationen: ”inför Gud är min själ tyst”.
”jordemänniskans”. Hebr.: ’adhạm.
El.: ”mannens [hebr.: ’ish] söner”.
Ett av de 134 ställen där soferim (judiska skrivare el. skriftlärda) ändrade JHWH till ’Adhonạj. Se Tillägg 1B.
”var och en”. El.: ”en man”. Hebr.: le’ịsh.