Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Svenska

Onlinebibel | NYA VÄRLDENS ÖVERSÄTTNING AV DEN HELIGA SKRIFT

Psalmerna 53:1–6

Till ledaren, över Mahalạt.*+ Maskịl.* Av David. 53  Den oförståndige säger i sitt hjärta: ”Det finns ingen Jehova.”*+ De handlar fördärvligt, ja avskyvärt, i sin orättfärdighet;+ det finns ingen som gör det goda.+   Gud* blickar från himlen ner på människosönerna,+ för att se om det finns någon som har insikt,* någon som söker Jehova.*+   De har alla vikit tillbaka, de är alla lika fördärvade;+ det finns ingen som gör det goda,+ inte en enda.   Har ingen av dem som gör det som är ont fått kunskap,+ dessa som äter mitt folk som om de åt bröd?+ Jehova* har de inte anropat.+   Där greps de av stor skräck,*+ fast det inte fanns något att frukta,+ ty Gud* skall sprida ut benen av dem som lägrar sig mot dig.+ Du skall låta dem stå med skam, ty Jehova* har förkastat dem.+   O att det från Sion kom storslagen räddning för Israel!+ När Jehova* låter de fångna av sitt folk vända tillbaka,*+ då skall Jakob fröjda sig, Israel glädja sig.+

Fotnoter

”Mahalat”. Hebr.: machalạth; förmodligen en musikterm, kanske av teknisk karaktär.
”Maskil”. Se not till 32:0.
Ett av de 8 ställen där soferim (judiska skrivare el. skriftlärda) ändrade JHWH till ’Elohịm. Se Tillägg 1B.
”Gud”, MTVg; i parallelltexten i 14:2: ”Jehova”.
El.: ”som handlar insiktsfullt (omdömesgillt)”. Hebr.: maskịl. Jfr not till 32:0.
Ett av de 8 ställen där soferim ändrade JHWH till ’Elohịm; T och 14:2: ”Jehova”; MLXXVg: ”Gud”. Se Tillägg 1B.
Ett av de 8 ställen där soferim ändrade JHWH till ’Elohịm; T, några hebr. hss och 14:4: ”Jehova”; MLXXSyVg: ”Gud”. Se Tillägg 1B.
Ordagr.: ”blev de skräckslagna [med] skräck”.
”Gud”, MLXXVg; 2 hebr. hss: ”Jehova”.
Ett av de 8 ställen där soferim ändrade JHWH till ’Elohịm; T: ”Jehova”. Se Tillägg 1B.
Ett av de 8 ställen där soferim ändrade JHWH till ’Elohịm; TLXXSy, många hebr. hss och 14:7: ”Jehova”. Se Tillägg 1B.
”låter ... vända tillbaka”. El.: ”vänder tillbaka med ...”.