Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Svenska

Onlinebibel | NYA VÄRLDENS ÖVERSÄTTNING AV DEN HELIGA SKRIFT

Psalmerna 47:1–9

Till ledaren. Av Koras söner. En sång med musikackompanjemang. 47  Klappa i händerna,* alla folk.+ Jubla i triumf* till Gud med högt fröjderop.+   Ty Jehova, den Högste, inger fruktan,+ en stor Kung över hela jorden.+   Han lägger folken under oss+ och folkgrupperna under våra fötter.+   Han utväljer åt oss vår arvedel,+ hans älskade Jakobs stolthet.+ Sẹlah.   Gud har dragit upp under jubelrop,+ Jehova under hornets ljud.*+   Spela och sjung till Guds ära, spela och sjung!+ Spela och sjung till vår Kungs ära, spela och sjung!   Ty Gud är hela jordens Kung,+ spela och sjung och handla med insikt.*+   Gud har blivit kung över nationerna.+ Gud har satt sig på sin heliga tron.+   Folkens ädla män har samlat sig+ med Abrahams Guds folk.*+ Ty jordens sköldar* tillhör Gud.+ Han är högt upphöjd.+

Fotnoter

Ordagr.: ”[i] handflata”.
El.: ”Höj hyllningsrop”.
El.: ”under ljudet av shofar”, dvs. ett bagghorn som användes som trumpet.
”handla med insikt”, återgivning av hebr. maskịl, particip i sing. Se not till 53:2, ”som har insikt”.
Ordagr.: ”[med] ... Guds folk”, M; LXXSyVg(iuxta LXX): ”med ... Gud”.
”sköldar”, MT; LXXVg(iuxta LXX): ”mäktiga (starka)”; Sy: ”riken (välden)”.