Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Svenska

Onlinebibel | NYA VÄRLDENS ÖVERSÄTTNING AV DEN HELIGA SKRIFT

Psalmerna 37:1–40

Av David. א [’Ạlef]* 37  Bli inte upptänd av vrede över de onda.+ Avundas inte dem som handlar orätt.+   Ty likt gräs skall de snabbt vissna,+ ja, likt grönt nytt gräs skall de tyna bort.+ ב [Bēth]   Förtrösta på Jehova och gör det goda,+ bo på jorden och visa trofasthet.+   Låt Jehova vara din största glädje,*+ och han skall ge dig vad ditt hjärta begär.+ ג [Gịmel]   Vältra över din väg på Jehova,+ ja, förlita dig på honom,+ och han skall handla.+   Och han skall låta din rättfärdighet bryta fram som ljuset+ och din rättvisa som middagsljuset.+ ד [Dạleth]   Var stilla inför Jehova+ och vänta längtansfullt på honom.+ Bli inte upptänd av vrede över den som gör sin väg framgångsrik,+ över den man som genomför sina ränker.+ ה [He’]   Avstå från vrede och överge raseri,+ bli inte upptänd av vrede, det leder bara till ont.+   Ty de som gör det onda skall utrotas,+ men de som hoppas på Jehova skall ta jorden i besittning.+ ו [Waw] 10  Bara en liten tid till, och den ondskefulle är inte mer;+ du skall se dig om efter hans plats, och han är inte där.+ 11  Men de ödmjuka skall ta jorden i besittning+ och få njuta av stor frid.+ ז [Zạjin] 12  Den ondskefulle smider planer mot den rättfärdige,+ och han skär tänder mot honom.+ 13  Jehova* ler* åt honom,+ ty han ser att hans dag kommer.+ ח [Chēth] 14  De ondskefulla drar sitt svärd och spänner sin båge+ för att få den betryckte och fattige att falla,+ för att slakta dem som är rättrådiga på sin väg.+ 15  Deras svärd skall tränga in i deras eget hjärta,+ och deras bågar skall brytas sönder.+ ט [Tēth] 16  Bättre det lilla den rättfärdige har+ än de många ondskefullas överflöd.+ 17  Ty de ondskefullas armar skall brytas,+ men Jehova stöder de rättfärdiga.+ י [Jōdh] 18  Jehova känner de oklanderligas dagar,+ och deras arvedel består till oöverskådlig tid.+ 19  De skall inte få skämmas i olyckans tid,+ och i hungersnödens dagar skall de mättas.+ כ [Kaf] 20  Ty de ondskefulla förgås,+ och Jehovas fiender blir som betesmarkernas dyrbara skatter; de försvinner.+ I rök försvinner de.+ ל [Lạmedh] 21  Den ondskefulle lånar och betalar inte tillbaka,+ men den rättfärdige visar ynnest och ger gåvor.+ 22  Ty de som han välsignar skall ta jorden i besittning,+ men de som han nedkallar ont över skall utrotas.+ מ [Mem] 23  Jehova gör en kraftfull mans steg fasta,+ och i hans väg finner Han behag.+ 24  Även om han faller, kastas han inte omkull,+ ty Jehova stöder hans hand.+ נ [Nun] 25  En ung man har jag varit, och nu har jag blivit gammal,+ men jag har aldrig sett den rättfärdige övergiven+ eller hans avkomma* söka efter bröd.+ 26  Hela dagen visar han ynnest och lånar ut,+ och så blir hans avkomma välsignad.+ ס [Sạmekh] 27  Vänd dig bort från det onda och gör det goda,+ så får du bo kvar till oöverskådlig tid.+ 28  Ty Jehova älskar rättvisa,+ han överger inte sina lojala.+ע [‛Ạjin]Till* oöverskådlig tid skall de bevaras,+ men de ondskefullas avkomma skall utrotas.+ 29  De rättfärdiga skall ta jorden i besittning,+ de skall bo för evigt på den.+ פ [Pe’] 30  Den rättfärdiges mun talar vishet med låg röst,+ och hans tunga talar det rätta.+ 31  Hans Guds lag är i hans hjärta,+ hans steg vacklar inte.+ צ [Tsadhẹ̄] 32  Den ondskefulle spanar efter den rättfärdige+ och söker tillfälle att döda honom.+ 33  Jehova överlämnar honom inte i hans hand,+ och han förklarar honom inte skyldig när han döms.+ ק [Qōf] 34  Hoppas på Jehova och håll dig till hans väg,+ så upphöjer han dig till att ta jorden i besittning.+ När de ondskefulla utrotas ser du det.+ ר [Rēsh] 35  Jag har sett den ondskefulle vara en tyrann+ och breda ut sig* som ett frodigt träd i den jord där det hör hemma.+ 36  Och ändå försvann han,* och se, han fanns inte mer;+ då sökte jag efter honom, men han stod inte att finna.+ ש [Shin] 37  Ge akt på den klanderfrie och se på den rättrådige,+ ty den mannens framtid skall vara fridfull.+ 38  Men överträdarna förintas allesammans,+ de ondskefullas framtid blir avskuren.+ ת [Taw] 39  Och* de rättfärdigas räddning är från Jehova,+ han är deras fästning i nödens tid.+ 40  Och Jehova skall hjälpa dem och föra dem i säkerhet.+ Han skall föra dem i säkerhet undan de ondskefulla och rädda dem,+ ty de tar sin tillflykt till honom.+

Fotnoter

I M (hebr.) har denna psalm akrostisk uppbyggnad enl. det hebr. alfabetet.
El.: ”Ha din rika förnöjelse i Jehova”.
Ett av de 134 ställen där soferim (judiska skrivare el. skriftlärda) ändrade JHWH till ’Adhonạj. Se Tillägg 1B.
El.: ”skrattar”.
Ordagr.: ”säd”.
Om man bortser från prepositionen ”till” (ל), börjar den här versraden med den hebr. bokstaven ‛ạjin, som passar in i den akrostiska uppbyggnaden.
Ordagr.: ”uttömma (utgjuta) sig”.
Enl. M; LXXSyVg: ”Och jag gick förbi”.
Om man bortser från konjunktionen ”och” (ו), börjar den här versraden med den hebr. bokstaven taw, den sista bokstaven i det hebr. alfabetet.