Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Svenska

Onlinebibel | NYA VÄRLDENS ÖVERSÄTTNING AV DEN HELIGA SKRIFT

Psalmerna 33:1–22

33  Ropa högt av fröjd, ni rättfärdiga, över Jehova.+ För de rättrådiga är lovprisning passande.+   Tacka Jehova till lyrans klang,+ spela till hans ära på tiosträngad harpa.+   Sjung till hans ära en ny sång,+ spela vackert på strängarna under jubelrop.+   Ty Jehovas ord är rättrådigt,+ och alla hans gärningar sker i trofasthet.+   Han älskar rättfärdighet och rättvisa.+ Jorden är full av Jehovas kärleksfulla omtanke.+   Genom Jehovas ord gjordes himlen+ och genom hans muns ande* hela dess här.+   Han samlar havets vattenmassor som med en fördämning,*+ lägger de svallande vattnen* i förrådshus.   Må hela jorden* frukta Jehova.+ Må det fruktbara landets* alla invånare vara förskräckta för honom.+   Ty han talade, och det blev till;+ han befallde, och det stod där.+ 10  Jehova gör nationernas planer om intet,+ han gäckar folkens tankar.+ 11  Jehovas beslut står fast till oöverskådlig tid,+ hans hjärtas tankar från generation till generation.+ 12  Lycklig är den nation vars Gud* är Jehova,+ det folk som han har utvalt till sin arvedel.+ 13  Från himlen blickar Jehova ner,+ han ser alla människosönerna.*+ 14  Från den fast grundade platsen där han bor*+ betraktar han noga alla som bor på jorden. 15  Han formar deras hjärtan, allesammans;*+ han ger akt på alla deras verk.+ 16  Ingen kung räddas genom stora militärstyrkor,+ en väldig man befrias inte genom stor kraft.+ 17  Ett bedrägeri är hästen när det gäller räddning,+ den för ingen i säkerhet genom sin stora kraft.+ 18  Se! Jehovas öga är vänt till dem som fruktar honom,+ till dem som väntar på hans kärleksfulla omtanke,+ 19  för att befria deras själ från döden+ och för att bevara dem vid liv under hungersnöd.+ 20  Vår själ väntar tåligt på Jehova.+ Han är vår hjälpare och vår sköld.+ 21  Ty i honom gläder sig vårt hjärta;+ ty till hans heliga namn sätter vi vår förtröstan.+ 22  Låt din kärleksfulla omtanke vara över oss, Jehova,+ ty vi väntar på dig.+

Fotnoter

”och genom ... ande”. El.: ”och genom ... andedräkt”. Hebr.: uverụach; grek.: kai tōi pneumati; lat.: et spịritu. Se not till 1Mo 6:17, ”som livskraften är verksam i”.
”som i en skinnlägel”, i överensstämmelse med LXXSyVg.
”de svallande (brusande) vattnen”. Hebr.: tehōmọ̄th, plur. av tehọ̄m; LXXVg: ”avgrunderna”. Se 1Mo 1:2 med not till ”djupets”.
El.: ”alla på jorden”. Det efterföljande verbet anger mask. plur. Jfr not till 1Mo 10:25, ”jorden”.
”det fruktbara landets”. Hebr.: thevẹl; LXX: ”den bebodda jordens”; Vg(iuxta LXX; lat.): ọrbem, ”rundens (kretsens, cirkelns)”, dvs. jordens runds (jordkretsens).
”vars Gud”. Hebr.: ’Elohạw.
El.: ”jordemänniskans [hebr.: ha’adhạm] söner”.
Ordagr.: ”sitt boendes fast grundade plats”.
El.: ”samtidigt (på en gång)”.