Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Svenska

Onlinebibel | NYA VÄRLDENS ÖVERSÄTTNING AV DEN HELIGA SKRIFT

Psalmerna 123:1–4

En vallfartssång.* 123  Till dig lyfter jag upp mina ögon,+ du som bor i himlen.+   Se! Som tjänares ögon är vända mot deras herres* hand,+ som en tjänarinnas ögon är vända mot hennes matmors hand,+ så är våra ögon vända mot Jehova, vår Gud,+ till dess han visar oss ynnest.+   Visa oss ynnest, Jehova, visa oss ynnest,+ ty till överflöd har vi mättats med förakt.+   Vår själ har till överflöd mättats med de sorglösas hån,+ med de högmodigas förakt.+

Fotnoter

Se not till 120:0.
”deras herres”. Hebr.: ’adhōnēhẹm, plur. av ’adhọ̄n, majestätsplural. Se not till 1Mo 39:2.