Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Välj språk Svenska

Predikaren 7:1–29

 Ett gott namn* är bättre än god olja+ och dödsdagen bättre än den dag man föddes.+  Bättre gå till sorgehus än till gästabudshus,+ ty det är slutet för alla människor; och den som lever bör lägga det på hjärtat.  Grämelse* är bättre än skratt,+ ty när ansiktet är dystert far hjärtat väl.+  De visas hjärta är i sorgens hus,+ men de enfaldigas hjärta är i glädjens hus.+  Bättre höra den vises förebråelse+ än höra* de enfaldigas sång.+  Ty som ljudet av törnen under grytan, så är den enfaldiges skratt.+ Också detta är tomhet.  Förtryck kan få den vise att handla som en galning,+ och en gåva+ kan fördärva hjärtat.+  Slutet* på en sak är bättre än dess början.+ Den som har en tålmodig ande* är bättre än den som har en högmodig ande.+  Var inte hastig i din ande till att känna vrede,*+ ty vrede* vilar i de enfaldigas famn.+ 10  Säg inte: ”Hur kommer det sig att de gångna dagarna var bättre än dessa?”+ Ty det är inte av vishet+ du frågar så. 11  Vishet tillsammans med ett arv är något gott, ja, en fördel* för dem som ser solen.+ 12  Ty vishet är till skydd,*+ liksom pengar är till skydd,+ men fördelen med kunskap är att visheten bevarar sina ägare vid liv.+ 13  Se den sanne Gudens verk,+ ty vem kan göra rakt vad han har gjort krokigt?+ 14  Visa att du är vid gott mod på en god dag,+ och inse på en ond dag att den sanne Guden har gjort såväl den ena som den andra,+ för att människorna* inte skall kunna utforska det som kommer efter dem.+ 15  Allt detta har jag sett under mina tomma dagar:+ Det finns rättfärdiga som förgås i sin rättfärdighet,+ och det finns ondskefulla som lever länge i sin ondska.+ 16  Var inte alltför rättfärdig,+ och visa dig inte alltför vis.+ Varför skulle du vålla dig själv ödeläggelse?+ 17  Var inte alltför ond,+ och var inte dåraktig.+ Varför skulle du dö i förtid?+ 18  Det är bäst att du griper tag i det ena utan att dra tillbaka din hand från det andra;+ ty den som fruktar Gud går fri från allt detta.+ 19  Visheten är för den vise en större styrka än tio mäktiga män i en stad.+ 20  Ty det finns ingen rättfärdig människa på jorden som alltid gör det som är gott och aldrig syndar.+ 21  Fäst inte heller ditt hjärta vid alla de ord som folk kan tala,+ så slipper du höra din tjänare nedkalla ont över dig.+ 22  Ty ditt hjärta vet mycket väl att du själv också många gånger har nedkallat ont över andra.+ 23  Allt detta har jag prövat med vishet. Jag sade: ”Jag vill vinna vishet.” Men den var långt borta från mig.+ 24  Det som har blivit till är långt borta och djupt, djupt nere. Vem kan finna det?+ 25  Jag vände mig om – och mitt hjärta+ likaså – till att lära känna och utforska och söka visheten+ och orsaken till tingen+ och till att få kännedom om enfaldens ondska och vanvettets dårskap;+ 26  och detta fann jag: Bittrare än döden+ är den kvinna som själv är jaktnät och vars hjärta är dragnät och vars händer är bojor.+ Den som undkommer henne är god i den sanne Gudens ögon, men den som fångas av henne är en syndare.+ 27  ”Se! Detta fann jag”, sade församlaren,*+ ”genom att lägga det ena till det andra för att finna slutsumman,+ 28  som min själ ständigt sökte men inte fann. En enda man bland tusen fann jag,+ men en kvinna bland alla dessa fann jag inte.+ 29  Se! Endast detta fann jag, att den sanne Guden har gjort människorna* rättrådiga,+ men själva har de funderat ut många planer.”+

Fotnoter

”Ett gott namn”, LXXVg; M(hebr.: shem): ”Ett namn”. Se not till Ord 22:1.
El.: ”Sorg”, ”Bekymmer”.
El.: ”än att vara en man [hebr.: me’ịsh] som hör”.
El.: ”Avslutningen”.
Ordagr.: ”Den som är lång med avseende på ande”.
El.: ”känna dig kränkt”.
”vrede”. El.: ”detta att känna sig kränkt”.
El.: ”Vishet [jämförd] med ett arv är bättre och mera fördelaktig”.
Ordagr.: ”till (med) skugga”. Hebr.: betsẹl.
”människorna”. Hebr.: ha’adhạm. Se not till 6:7.
”sade församlaren”. Både predikatet och subjektet är fem. i hebr. Se noter till titeln och 1:1.
”människorna”. Hebr.: ha’adhạm.