Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Svenska

Onlinebibel | NYA VÄRLDENS ÖVERSÄTTNING AV DEN HELIGA SKRIFT

Predikaren 5:1–20

 Vakta dina fötter+ när du går till den sanne Gudens hus, och träd hellre fram* för att lyssna+ än för att ge ett slaktoffer som de enfaldiga gör,+ ty de är inte medvetna om att de gör det som är ont.*+  Var inte för snar att tala,* och låt inte ditt hjärta+ förhasta sig med att framföra ett ord inför den sanne Guden.+ Ty den sanne Guden är i himlen,+ men du är på jorden. Låt därför dina ord vara få.+  Ty en dröm kommer till följd av mycket arbete+ och en enfaldigs röst till följd av många ord.+  När du avlägger ett löfte åt Gud, så tveka inte att infria det,+ ty han finner inte behag i de enfaldiga.+ Det du lovar skall du hålla.+  Det är bättre att du inte lovar något+ än att du lovar och inte håller det.+  Tillåt inte din mun att få ditt kött att synda,*+ och säg inte inför ängeln*+ att det var ett misstag.+ Varför skulle den sanne Guden harmas över din röst och förstöra dina händers verk?+  Ty till följd av mycket arbete är det drömmar,+ och det är mycket tomhet och många ord. Men frukta den sanne Guden.+  Om du ser att den fattige blir förtryckt och att rätt och rättfärdighet med våld tas bort+ i en provins, skall du inte vara förundrad över detta,+ ty en som är högre än den höge+ vaktar på honom,+ och det finns de som står över dem.*  Och jordens avkastning är för dem alla;+ till och med kungen tjänas genom att man brukar marken.+ 10  Den som älskar silver blir inte mätt på silver, och den som älskar rikedom blir inte mätt på inkomster.*+ Också detta är tomhet.+ 11  När goda ting blir många, blir också de som äter av dem många.+ Och vilken nytta har ägaren* av dem utom att han får se på dem med sina ögon?+ 12  Ljuvlig* är sömnen+ för den som tjänar, oavsett om han har litet eller mycket att äta, men den rikes överflöd tillåter honom inte att sova. 13  Det finns ett svårt elände som jag har sett under solen: rikedom som läggs undan åt ägaren,* till skada för honom själv.+ 14  Och denna rikedom går förlorad+ genom en olycksbringande sysselsättning, och han blir far till en son när det inte finns något alls i hans hand.+ 15  Så som man kom fram ur sin mors liv, så skall man gå bort igen,+ lika naken som man kom; och ingenting alls kan man bära med sig+ för sin möda, ingenting som man kan ta med i sin hand. 16  Och även detta är ett svårt elände: precis som man kom, så skall man gå bort; och vilken vinning har den som med möda jagar efter vind?+ 17  Alla sina dagar äter han dessutom i mörker, med mycken oro,+ med sjukdom och harm. 18  Se! Det som jag har sett vara det bästa, det som är skönt, det är att man äter och dricker och njuter av det som är gott för all den möda+ som man har under solen under det antal livsdagar som den sanne Guden har gett en, ty det är ens beskärda del. 19  Ja, varje människa som den sanne Guden ger rikedom och materiella ägodelar,+ henne ger han även förmåga att äta därav+ och ta ut sin del och glädja sig under sin möda.+ Detta är Guds gåva.+ 20  Ty då tänker hon inte så mycket på sina livsdagar, eftersom den sanne Guden låter henne vara upptagen* med hennes hjärtas glädje.+

Fotnoter

”och träd ... fram”. Motsvaras i hebr. av en infinitivus absolutus, en verbform som inte anger vare sig tid el. person, men som här används som imperativ.
I MTLXXSyVg slutar kap. 4 här med denna vers som v. 17.
”snar att tala”. El.: ”hastig med din mun”.
”Tillåt inte din muns ord att bestämma Gehennas dom över ditt kött”, T.
”ängeln”, MTVg; LXXSy: ”Gud”.
El.: ”och den Högste står över dem”.
Ordagr.: ”och vem älskar rikedom utan någon inkomst?”
”ägaren”. El.: ”deras store ägare”. Ordagr.: ”deras ägare [plur.]”.
Ordagr.: ”Söt”.
Ordagr.: ”åt sina ägare”. Hebr.: liv‛alạw, majestätsplural.
”låter henne vara upptagen (sysselsatt)”. Möjligen: ”svarar henne [med hennes hjärtas glädje]”, genom en annan härledning av det hebr. verbet.