Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Välj språk Svenska

Predikaren 3:1–22

 För allt finns det en bestämd tid,+ ja, det finns en tid* för varje angelägenhet under himlen:  en tid att födas+ och en tid att dö;+ en tid att plantera och en tid att rycka upp det planterade;+  en tid att dräpa+ och en tid att läka;+ en tid att bryta ner och en tid att bygga upp;+  en tid att gråta+ och en tid att skratta;+ en tid att hålla klagan+ och en tid att dansa omkring;+  en tid att kasta bort stenar+ och en tid att samla ihop stenar;+ en tid att ta i famn+ och en tid att avstå från famntag;+  en tid att söka+ och en tid att låta gå förlorat; en tid att bevara och en tid att kasta bort;+  en tid att riva sönder+ och en tid att sy ihop;+ en tid att tiga+ och en tid att tala;+  en tid att älska och en tid att hata;+ en tid för krig+ och en tid för fred.+  Vilken fördel har den som uträttar något av det som han mödar sig med?+ 10  Jag har sett den sysselsättning som Gud har gett åt människosönerna att sysselsätta sig med.+ 11  Allt har han gjort skönt i dess rätta tid.+ Också oöverskådlig tid* har han lagt i deras hjärta,+ så att människan* aldrig till fullo* kan komma underfund med det verk som den sanne Guden har gjort.+ 12  Jag har kommit till den insikten att det inte finns något bättre för dem än att glädja sig och göra det som är gott under sitt liv,+ 13  och likaså att varje människa* bör äta och dricka och njuta av det som är gott för all sin möda.+ Det är Guds gåva.+ 14  Jag har kommit till den insikten att allt som den sanne Guden gör, det består för evigt.*+ Till det finns inget att foga, och från det finns inget att ta bort,+ men den sanne Guden har gjort det+ för att man skall hysa fruktan för honom.+ 15  Det som sker, det har redan skett, och det som skall ske, det sker redan;+ och den sanne Guden+ söker det som jagas.+ 16  Och vidare såg jag detta under solen: på rättens plats, där var ondska, och på rättfärdighetens plats, där var ondska.+ 17  Jag sade i mitt hjärta:+ ”Den sanne Guden skall döma både den rättfärdige och den ondskefulle,+ ty för honom finns det en tid för varje angelägenhet och för varje verk.”+ 18  Jag sade i mitt hjärta med avseende på människosönerna att den sanne Guden skall pröva dem, för att de skall inse att de i sig själva är som djuren.+ 19  Ty det finns ett slut* för människosönerna och ett slut för djuren, och det är samma slut för dem.+ Som den ene dör,* så dör den andre;+ och alla har de samma ande,*+ så att människan inte har någon fördel framför djuren, ty allt är tomhet. 20  Alla går till en och samma plats.+ Alla har blivit till av stoft,*+ och alla återvänder till stoft.+ 21  Vem känner människosönernas ande, om den far uppåt, eller djurens ande, om den far neråt, mot jorden?+ 22  Och jag har sett att det inte finns något bättre än att människan gläder sig över det hon uträttar,+ ty det är hennes beskärda del; ty vem för fram en människa så att hon kan betrakta det som sker efter henne?+

Fotnoter

El.: ”en tidpunkt”, ”en rätt (lämplig) tid”.
”oöverskådlig tid”. El.: ”evigheten”. Hebr.: ha‛olạm.
Ordagr.: ”jordemänniskan”. Hebr.: ha’adhạm.
”till fullo”. Ordagr.: ”från början (huvudet) och ända till slutet”.
El.: ”varje jordemänniska”. Hebr.: kol-ha’adhạm.
”för evigt”. Ordagr.: ”till oöverskådlig (dold) tid”.
El.: ”en (slutlig) händelse”; el.: ”en tillfällighet”. Hebr.: miqrẹh.
Ordagr.: ”Som dennes död”. Hebr.: kemọ̄th zeh.
El.: ”och ... andedräkt”. Hebr.: werụach; grek.: kai pneuma.
Ordagr.: ”av stoftet”. Hebr.: min-he‛afạr. Se not till 1Mo 2:7, ”stoft”.