Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Välj språk Svenska

Predikaren 1:1–18

 Ord av församlaren,*+ Davids son, kung i Jerusalem.+  ”Fullständig tomhet!”*+ säger församlaren, ”fullständig tomhet! Allt är tomhet!”+  Vilken vinning har en människa* av all sin möda*+ under solen?*+  En generation går,+ och en generation kommer,+ men jorden består till oöverskådlig tid.*+  Och solen går upp, och solen går ner,+ och den kommer flämtande till sin plats, där den åter går upp.+  Vinden* far mot söder, och den vänder sig mot norr.+ Runt, runt kretsar den* ständigt,+ ja, vinden* börjar sitt kretslopp+ på nytt.  Alla floder*+ rinner ut i havet,+ men havet blir aldrig fullt.+ Till den plats där floderna rinner fram, dit vänder de tillbaka för att åter rinna fram.+  Allting tröttar;+ ingen kan beskriva det.* Ögat blir inte mätt av att se,+ och örat blir inte fullt av att höra.+  Det som har skett är vad som kommer att ske,+ och det som har gjorts är vad som kommer att göras; ja, det finns ingenting nytt under solen.*+ 10  Finns det något om vilket man kan säga: ”Se detta – det är nytt”? Det har redan funnits till under oöverskådlig tid;+ det som är till är från en tid före oss.+ 11  Det finns inget minne av dem som fanns till förr, och det kommer det inte heller att finnas av dem som blir till senare.+ Det kommer inte att finnas något minne av dem bland dem som blir till ännu senare.+ 12  Jag, församlaren,* blev kung över Israel i Jerusalem.+ 13  Och jag inriktade mitt hjärta på att söka och utforska visheten+ i förbindelse med allt som har gjorts under himlen – den olycksbringande sysselsättning som Gud har gett människosönerna* att sysselsätta sig med.+ 14  Jag såg alla de gärningar som gjordes under solen,+ och se, allt var tomhet och ett jagande efter vind.*+ 15  Det som har gjorts krokigt kan inte bli rakt,+ och det som saknas kan inte räknas. 16  Jag talade i mitt hjärta+ och sade: ”Se! Jag har växt till i vishet långt mer än någon som var före mig i Jerusalem,+ och mitt hjärta har sett mycken vishet och kunskap.”+ 17  Och jag inriktade mitt hjärta på att lära känna vishet och att lära känna vanvett,+ och jag har lärt känna dårskap+ – också detta är ett jagande efter vind.*+ 18  Ty med stor vishet följer stor grämelse,*+ så att den som ökar sin kunskap ökar sin smärta.+

Fotnoter

El.: ”den som samlar (sammankallar) församlingen”, M(hebr.: Qohẹleth); LXXVg: ”den som är medlem av (deltar i) ekklesian (församlingen)”.
”Fullständig tomhet (meningslöshet)!” Ordagr.: ”Tomheters tomhet”, M(hebr.: havẹl havalịm)LXXSyVg. Det hebr. ordet hẹvel, ”tomhet”, kan också återges med ”vindfläkt”, ”utandning”.
Ordagr.: ”[är det] för jordemänniskan”. Hebr.: la’adhạm.
El.: ”allt sitt hårda arbete”.
under solen”. Hebr.: tachạth hashshạmesh. Uttrycket förekommer 29 gånger i Predikarboken.
”till oöverskådlig tid”. El.: ”för evigt”. Hebr.: le‛ōlạm, som betecknar en lång, inte närmare definierad tidsperiod.
”Vinden”. Ordagr.: ”Den”. Skulle också kunna syfta på solen som rör sig mot söder och mot norr mellan sommar- och vintersolstånden.
”den”. Ordagr.: ”vinden”, men i översättningen har ordet flyttats till versens början.
vinden”. Hebr.: harụach; grek.: to pneuma. Jfr not till 1Mo 1:2, ”verksamma kraft”.
Ordagr.: ”regnfloder”, ”vinterfloder”.
El.: ”allt”.
Se not till v. 3, ”under solen”.
Se not till v. 1.
El.: ”åt jordemänniskans söner”. Hebr.: livnẹ̄ ha’adhạm.
Se 3:e noten till v. 6, ”vinden”.
Se 3:e noten till v. 6, ”vinden”.
El.: ”oro”, ”sorg”.