Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Välj språk Svenska

Nehemja 8:1–18

 Allt folket samlades nu som en man+ på torget+ framför Vattenporten.+ Så bad de Esra,+ avskrivaren,* att hämta fram boken+ med Moses lag+ som Jehova hade påbjudit för Israel.+  Då bar prästen+ Esra fram lagen inför församlingen*+ bestående av både män och kvinnor och av alla som hade förstånd nog att lyssna,+ på första dagen i sjunde månaden.+  Och han läste+ högt ur den framför torget som är framför Vattenporten, från dagbräckningen+ till middagstiden, i närvaro av männen och kvinnorna och de andra som hade förstånd nog; och allt folket lyssnade uppmärksamt+ till lagboken.  Och Esra, avskrivaren, stod på ett podium+ av trä,* som man hade gjort för detta tillfälle;* och bredvid honom stod Mattịtja och Sema och Anạja och Urịa och Hilkịa och Maasẹja på hans högra sida, och till vänster om honom Pedạja och Mịsael och Malkịa+ och Hasum+ och Hasbaddạna, Sakarja och Mesụllam.  Och Esra öppnade+ boken inför ögonen på allt folket, ty han stod högre än allt folket; och när han öppnade den reste sig allt folket upp.+  Sedan välsignade Esra Jehova,+ den sanne Guden, den store, och allt folket lyfte upp sina händer+ och svarade: ”Amen! Amen!”+ De bugade sig sedan djupt+ och kastade sig ner inför Jehova med ansiktet mot jorden.+  Och Jesụa och Bani och Serẹbja,+ Jamin, Akkub, Sạbbetaj, Hodịa, Maasẹja, Kelịta, Asạrja, Jọsabad,+ Hanan, Pelạja,+ ja leviterna, förklarade lagen för folket,*+ medan folket stod kvar på sina platser.+  Och de läste+ högt ur boken, ur den sanne Gudens lag, samtidigt som den noggrant förklarades* och man angav* dess innebörd; och de fortsatte att göra det upplästa förståeligt.+  Nehẹmja,+ det är tirshạtan,+ och prästen Esra,+ avskrivaren, och leviterna, som undervisade folket, sade nu till allt folket: ”Denna dag är helig för Jehova, er Gud.+ Sörj inte och gråt inte.”+ Ty allt folket grät när de hörde lagens ord.+ 10  Och han sade vidare till dem: ”Gå och ät feta rätter och drick söta drycker, och sänd något av maten+ till dem som det inte har tillretts något åt; ty denna dag är helig för vår Herre,* och var inte bedrövade, ty Jehovas glädje* är ert fäste.” 11  Och leviterna uppmanade allt folket att tystna och sade: ”Var stilla, ty denna dag är helig; och var inte bedrövade.” 12  Så gick allt folket bort för att äta och dricka och sända ut något av maten+ och hålla fest med stor glädje,+ ty de hade förstått de ord som hade förkunnats för dem.+ 13  Och på andra dagen samlades överhuvudena för alla folkets fädernehus, prästerna och leviterna hos Esra, avskrivaren, för att få insikt i lagens ord.+ 14  Då fann de att det var skrivet i lagen att Jehova genom Mose hade befallt+ att Israels söner skulle bo i lövhyddor+ under högtiden i sjunde månaden+ 15  och att de skulle utfärda en kungörelse+ och låta ett upprop gå ut genom alla sina städer och genom Jerusalem+ och säga: ”Gå ut i bergstrakten+ och hämta olivlöv+ och löv av oljeträd och myrtenblad och palmblad och löv av träd med täta grenar till att göra lövhyddor av, så som det står skrivet.” 16  Och folket gick ut och hämtade detta och gjorde sig lövhyddor, var och en på sitt eget tak+ och på sina gårdar och på förgårdarna+ till den sanne Gudens hus och på torget+ vid Vattenporten+ och på torget vid Efraimsporten.+ 17  Och hela församlingen av dem som hade kommit tillbaka från fångenskapen gjorde lövhyddor och bodde i lövhyddorna; Israels söner hade nämligen inte gjort så från Josuas,* Nuns sons,+ dagar ända till den dagen, så glädjen var mycket stor.+ 18  Och man läste högt ur boken med den sanne Gudens lag dag efter dag,+ från den första dagen till den sista dagen; och de firade högtiden i sju dagar, och på åttonde dagen var det högtidssammankomst, enligt föreskriften.+

Fotnoter

El.: ”den skriftlärde”. Hebr.: hassofẹr.
församlingen”. Hebr.: haqqahạl; grek.: tēs ekklēsịas.
”på ett podium (en tribun) av trä”. Hebr.: ‛al-mighdal-‛ẹts; grek.: epị bẹ̄matos xylịnou.
Ordagr.: ”för ordet (uttalandet, saken)”.
El.: ”undervisade folket i lagen”.
El.: ”samtidigt som den uttolkades”. Hebr.: meforạsh; Vg: ”[och de föreläste] tydligt [ur boken ...]”.
”man angav”. Motsvaras i hebr. av en infinitivus absolutus, en verbform som inte anger vare sig tid el. person.
”för vår Herre”. Hebr.: la’Adhonẹ̄nu.
”Jehovas glädje”. El.: ”glädje i Jehova”, ”den glädje Jehova ger”.
”Josuas”. Hebr.: Jeshụa‛; LXX: ”Jesu”. Jfr not till Jos 1:1, ”Josua”.