Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Svenska

Onlinebibel | NYA VÄRLDENS ÖVERSÄTTNING AV DEN HELIGA SKRIFT

Nehemja 7:1–73

 Och så snart muren hade blivit återuppbyggd+ satte jag in dörrarna.+ Sedan förordnades portvaktare+ och sångare+ och leviter.+  Och befälet över Jerusalem gav jag åt min bror Hạnani+ och åt Hanạnja, Borgens+ furste, för han var en pålitlig+ man* och fruktade+ den sanne Guden mer än de flesta.  Så sade jag* till dem: ”Jerusalems portar+ får inte öppnas förrän solen blir het; och medan de ännu står vakt skall man stänga dörrarna och regla dem.+ Och ställ ut* vakter av Jerusalems invånare, var och en på sitt vaktställe och var och en framför sitt eget hus.”+  Nu var staden vidsträckt* och stor, men det var inte mycket folk i den,+ och inga hus hade byggts.  Men min Gud ingav mig i hjärtat+ att samla de förnämsta och de befullmäktigade styresmännen och folket för att de skulle låta införa sig i släktregistret.+ Så fann jag boken med släktregistret+ över dem som drog upp först, och i den fann jag skrivet:  Detta är provinsens*+ söner som drog upp från de landsflyktigas fångenskap,+ de som Nebukadnẹssar,+ Babylons* kung, hade fört i landsflykt+ och som senare återvände till Jerusalem och till Juda, var och en till sin egen stad;+  de som kom tillsammans med Serubbạbel,+ Jesụa,*+ Nehẹmja, Asạrja,* Raạmja,* Nahamạni, Mọrdokaj,+ Bilsan, Mịsperet,* Bigvaj, Nehum,* Baạnah. Antalet män av Israels folk:  Paros+ söner: 2 172;  Sefạtjas+ söner: 372; 10  Arahs+ söner: 652; 11  Pahat-Moabs+ söner, av Jesụas och Joabs+ söner: 2 818; 12  Elams+ söner: 1 254; 13  Sattus+ söner: 845; 14  Sakkajs+ söner: 760; 15  Binnujs+ söner: 648; 16  Bẹbais+ söner: 628; 17  Asgads+ söner: 2 322; 18  Adonịkams+ söner: 667; 19  Bigvajs+ söner: 2 067; 20  Adins+ söner: 655; 21  Aters+ söner, av Hiskia: 98; 22  Hasums+ söner: 328; 23  Besajs+ söner: 324; 24  Harifs+ söner: 112; 25  Gịbeons+ söner: 95; 26  männen från Betlehem+ och Netọfa:+ 188; 27  männen från Ạnatot:+ 128; 28  männen från Bet-Ạsmavet:+ 42; 29  männen från Kịrjat-Jẹarim,+ Kefịra+ och Bẹerot:+ 743; 30  männen från Rama+ och Geba:+ 621; 31  männen från Mikmas:+ 122; 32  männen från Betel+ och Aj:+ 123; 33  männen från det andra Nebo:+ 52; 34  den andre Elams+ söner: 1 254; 35  Harims+ söner: 320; 36  Jerikos+ söner: 345; 37  Lods,+ Hadids+ och Onos+ söner: 721; 38  Senạas+ söner: 3 930. 39  Prästerna: Jedạjas+ söner av Jesụas hus: 973; 40  Immers+ söner: 1 052; 41  Pashurs+ söner: 1 247; 42  Harims+ söner: 1 017. 43  Leviterna: Jesụas söner, av Kạdmiel,+ av Hodẹvas+ söner: 74. 44  Sångarna,+ Asafs+ söner: 148. 45  Portvaktarna,+ Sallums+ söner, Aters söner, Talmons+ söner, Akkubs+ söner, Hatịtas söner, Sọbais+ söner: 138. 46  Netinịmtjänarna:*+ Sihas söner, Hasụfas söner, Tạbbaots+ söner, 47  Keros söner, Sias* söner, Padons+ söner, 48  Lebạnas söner, Hagạbas+ söner, Salmajs söner, 49  Hanans+ söner, Giddels söner, Gahars söner, 50  Reạjas+ söner, Resins+ söner, Nekọdas söner, 51  Gassams söner, Ussas söner, Pasẹas söner, 52  Besajs+ söner, meuniternas söner, Nefusẹsims*+ söner, 53  Bakbuks söner, Hakụfas söner, Harhurs+ söner, 54  Baslits* söner, Mehịdas söner, Harsas+ söner, 55  Barkos söner, Sisẹras söner, Temahs+ söner, 56  Nesịas söner, Hatịfas+ söner. 57  Salomos tjänares+ söner: Sotajs söner, Sọferets söner, Perịdas*+ söner, 58  Jaạlas söner, Darkons söner, Giddels+ söner, 59  Sefạtjas söner, Hattils söner, Pọkeret-Hassebạjims söner, Amons*+ söner. 60  Netinịmtjänarna+ och Salomos tjänares söner var sammanlagt 392. 61  Och detta var de som drog upp från Tel-Mela, Tel-Harsa, Kẹrub, Addon och Immer+ men som inte kunde uppge sitt fädernehus och sin härkomst,* huruvida de härstammade från Israel: 62  Delạjas söner, Tobịas söner, Nekọdas+ söner: 642. 63  Och av prästerna:+ Habạjas söner, Hakkos+ söner, Barsịllajs+ söner, han som tog en av gileaditen Barsịllajs+ döttrar till hustru och blev uppkallad efter deras namn. 64  Dessa sökte efter sitt släktregister för att offentligt fastställa sin härstamning, men det blev inte funnet,+ så de blev utestängda från prästadömet som orena.+ 65  Därför sade tirshạtan*+ till dem att de inte fick äta+ av det högheliga, förrän prästen trädde fram med urịm+ och tummịm.+ 66  Hela församlingen sammanräknad utgjorde 42 360,+ 67  förutom deras slavar+ och slavinnor som var 7 337;+ och de hade 245* sångare+ och sångerskor.+ 68  Deras hästar utgjorde 736, deras mulor 245.*+ 69  Kamelerna utgjorde 435 och åsnorna+ 6 720.+ 70  Och några av överhuvudena+ för fädernehusen+ gav gåvor till arbetet.+ Tirshạtan+ själv gav 1 000 gulddrakmer,* 50 skålar och 530 prästklädnader+ till skattkammaren. 71  Och några av överhuvudena för fädernehusen gav 20 000 gulddrakmer och 2 200 silverminor*+ till skattkammaren med det som skulle användas till arbetet. 72  Och resten av folket gav 20 000 gulddrakmer och 2 000 silverminor och 67 prästklädnader. 73  Och prästerna+ och leviterna och portvaktarna och sångarna+ och några av folket och netinịmtjänarna+ och alla övriga i Israel bosatte sig i sina städer.+ När den sjunde månaden kom+ var Israels söner i sina städer.+

Fotnoter

El.: ”en sanningens man”.
”jag”, MmarginalLXXSyVg; M: ”han”. Jfr not till Neh 5:9.
”ställ ut”, MLXX; Vg och en hebr. hs: ”jag ställde ut”.
Ordagr.: ”vid (bred) åt båda sidor (på båda händer)”, dvs. rymlig.
El.: ”domsrättsområdets”, ”rättskipningsområdets”. Hebr.: hammedhinạh; lat.: provịnciae. Se not till Esr 2:1.
”Babylons”, LXXVg; MSy: ”Babels”.
”Jesus”, LXX.
”Seraja” i Esr 2:2.
”Reelaja” i Esr 2:2.
”Mispar” i Esr 2:2.
”Rehum” i Esr 2:2.
El.: ”Tempelslavarna”. Ordagr.: ”De som har blivit givna”. Jfr not till 4Mo 3:9.
”Siahas” i Esr 2:44.
”Nefusims” i Esr 2:50.
”Basluts” i Esr 2:52.
”Perudas” i Esr 2:55.
”Amis” i Esr 2:57.
El.: ”släkt”. Ordagr.: ”säd”, ”avkomma”.
”tirshatan”. Hebr.: hatTirshạtha’, med bestämd artikel. Persisk titel för ståthållaren i en provins.
”200” i Esr 2:65.
I överensstämmelse med Esr 2:66 tillägger LXXVgc och några hebr. hss de ord som här utgör v. 68.
En drakma beräknas i allmänhet vara av samma värde som den persiska gulddariken, som vägde omkr. 8,4 g. Inte att förväxla med den drakma som nämns i de grekiska skrifterna. Se Tillägg 8A.
En mina vägde omkr. 570 g. Inte att förväxla med den mina som nämns i de grekiska skrifterna.