Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Välj språk Svenska

Nehemja 4:1–23

 * Så snart Sanbạllat+ nu hörde att vi höll på att återuppbygga muren blev han vred+ och mycket förtörnad, och han hånade+ judarna.  Och han sade inför sina bröder+ och Samarias militärstyrka, ja, han sade: ”Vad är det de kraftlösa judarna håller på med? Förlitar de sig på sig själva? Skall de få frambära slaktoffer?+ Skall de bli färdiga på en enda dag? Skall de få liv i stenarna ur de dammiga grushögarna,+ när de är förbrända?”  Nu stod ammoniten+ Tobịa+ bredvid honom, och han sade: ”Vad de än bygger skulle en räv+ riva ner deras stenmur om den klättrade upp på den.”  Hör,+ vår Gud, ty vi har blivit föremål för förakt;+ och låt deras smädeord+ komma tillbaka över deras eget huvud, och ge dem till plundring i fångenskapens land.  Och täck inte över deras missgärning+ och deras synd inför dig. Låt den inte bli utplånad, för de har uppträtt kränkande mot dem som bygger.  Så byggde vi vidare på muren, och hela muren fogades samman till sin halva höjd, och folket var i sitt hjärta inriktat på att arbeta.+ 7 * Så snart Sanbạllat+ och Tobịa+ och araberna+ och ammoniterna+ och ashdoditerna+ hörde att repareringen av Jerusalems murar gick framåt, för bräscherna hade börjat täppas till, blev de mycket vreda.  Och de sammansvor sig+ om att komma och strida mot Jerusalem och vålla förvirring bland oss.*  Men vi bad+ till vår Gud och hade på grund av dem en vakt uppställd mot dem dag och natt. 10  Och Juda sade: ”Bärarnas+ kraft sviktar, och det finns mycket grus kvar;+ och vi orkar inte bygga på muren.” 11  Dessutom sade våra motståndare: ”De kommer inte att veta+ något och de kommer inte att se något, förrän vi kommer in mitt ibland dem och dräper dem och sätter stopp för arbetet.” 12  När nu de judar som bodde i närheten av dem kom in, sade de till oss tio gånger: ”De kommer att dra upp* från alla de platser dit ni återvänder till oss.” 13  Därför hade jag män uppställda på de lägsta ställena av platsen bakom muren, på de öppna platserna, och jag hade folket uppställt familjevis, med sina svärd,+ lansar+ och bågar. 14  När jag såg deras fruktan, trädde jag fram och sade till de förnämsta+ och de befullmäktigade styresmännen+ och resten av folket: ”Var inte rädda+ för dem. Kom ihåg Jehova,* den store+ och den som inger fruktan,+ och strid för era bröder,+ era söner och era döttrar, era hustrur och era hem.” 15  Så snart våra fiender hörde att det hade blivit känt för oss och att den sanne Guden* hade omintetgjort deras planer+ och vi allesammans hade vänt tillbaka till muren, var och en till sitt arbete, 16  ja, alltifrån den dagen var hälften av mina unga män+ sysselsatta med arbetet, medan den andra hälften höll lansarna, sköldarna och bågarna och pansarskjortorna;+ och furstarna+ stod bakom hela Judas hus. 17  De som byggde på muren och de som bar bördor som bärare var sysselsatta med arbetet med den ena handen, medan den andra handen+ höll kastvapnet.+ 18  Och de som byggde hade var och en sitt svärd fastspänt vid höften+ medan de byggde;+ och den som skulle blåsa i hornet+ stod bredvid mig. 19  Och jag sade till de förnämsta och de befullmäktigade styresmännen+ och resten av folket: ”Arbetet är stort och vidsträckt, och vi är utspridda på muren, långt ifrån varandra. 20  Till den plats varifrån ni hör hornet* ljuda, dit skall ni samlas till oss. Vår Gud skall strida för oss.”+ 21  Medan vi var sysselsatta med arbetet höll hälften av dem lansarna, från det att morgonrodnaden bröt fram till dess att stjärnorna visade sig. 22  Dessutom sade jag vid den tidpunkten till folket: ”Låt männen, var och en med sin medhjälpare, tillbringa natten inne i Jerusalem,+ och de skall vara vakt för oss om natten och arbetare* om dagen.” 23  Och varken jag+ själv eller mina bröder+ eller mina medhjälpare+ eller vaktmanskapet+ som stod bakom mig tog av kläderna, och var och en hade sitt kastvapen+ i höger hand.*

Fotnoter

I M 3:33.
I M börjar kap. 4 här.
”bland oss”, genom en texträttelse; M: ”hos honom”.
”De drar upp”, LXX; saknas i M.
Ett av de 134 ställen där soferim (judiska skrivare el. skriftlärda) ändrade JHWH till ’Adhonạj. Se Tillägg 1B.
”den sanne Guden”. Den bestämda artikeln, ha, föregår titeln ’Elohịm och anger eftertryck. Se Tillägg 1F.
hornet”. Hebr.: hashshōfạr.
Ordagr.: ”arbete”.
”i höger hand”, genom en texträttelse; innebörden i M osäker. Ordagr.: ”vattnen”.