Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Svenska

Onlinebibel | NYA VÄRLDENS ÖVERSÄTTNING AV DEN HELIGA SKRIFT

Nehemja 3:1–32

 Översteprästen Ẹljasib+ och hans bröder, prästerna, satte nu i gång och byggde Fårporten.+ De helgade den+ och satte in dess dörrar; och ända fram till Meatornet*+ helgade de den, ända till Hạnaneltornet.+  Och bredvid dem byggde männen från Jeriko.+ Och bredvid dem byggde Sakkur, Imris son.  Och Fiskporten+ byggde Hassenạas söner; de timrade upp den+ och satte in dess dörrar,+ dess reglar och bommar.+  Och bredvid dem utförde Mẹremot,+ son till Urịja,+ son till Hakkos, reparationsarbete, och bredvid dem utförde Mesụllam,+ son till Berẹkja, son till Mesesạbel, reparationsarbete; och bredvid dem utförde Sadok, Baạnas son, reparationsarbete.  Och bredvid dem utförde männen från Tekọa+ reparationsarbete; men de förnämsta+ av dem böjde inte sin nacke i sina herrars* tjänst.  Och Gamla stadens port+ reparerade Jojạda, Pasẹas son, och Mesụllam, Besodẹjas son; de timrade upp den och satte in dess dörrar och dess reglar och bommar.+  Och bredvid dem utförde gibeoniten+ Melạtja och meronotiten+ Jadon reparationsarbete, män från Gịbeon+ och Mispa,+ som lydde under ståthållarens+ tron på andra sidan Floden.+  Bredvid honom utförde Ụssiel, Harhạjas son, en av guldsmederna,+ reparationsarbete; och bredvid honom utförde Hanạnja, en av salvoblandarna,+ reparationsarbete; och de lade stenplattor i Jerusalem ända till Breda muren.+  Och bredvid dem utförde Refạja, Hurs son, furste över ena hälften av Jerusalems distrikt, reparationsarbete. 10  Och bredvid dem utförde Jedạja, Hạrumafs son, reparationsarbete utanför sitt eget hus;+ och bredvid honom utförde Hattus, Hasabnẹjas son, reparationsarbete. 11  En annan uppmätt sträcka, samt Bakugnstornet,+ reparerade Malkịa, Harims+ son, och Hassub, Pahat-Moabs*+ son. 12  Och bredvid honom utförde Sallum, Hạllohes son, furste+ över andra hälften av Jerusalems distrikt, reparationsarbete, han och hans döttrar. 13  Dalporten+ reparerade Hanun och invånarna i Sanọa;+ de byggde den och satte in dess dörrar,+ dess reglar+ och bommar;+ dessutom reparerade de 1 000 alnar* av muren ända till Askhögsporten.*+ 14  Och Askhögsporten reparerade Malkịa, Rekabs son, furste över Bet-Hạkkerems+ distrikt; han byggde den och satte in dess dörrar, dess reglar och bommar. 15  Och Källporten+ reparerade Sallun,* Kol-Hoses son, furste över Mispas+ distrikt; han byggde den och lade tak på den och satte in dess dörrar,+ dess reglar och bommar; han byggde också muren vid Kanaldammen*+ nära Kungliga trädgården+ och ända till Trappan+ som leder ner från Davidsstaden.+ 16  Efter honom utförde Nehẹmja, Asbuks son, furste över ena hälften av Bet-Surs+ distrikt, reparationsarbete ända till platsen framför Davidsgravarna+ och till den damm+ som hade anlagts och till De väldigas*+ hus. 17  Efter honom utförde leviterna+ reparationsarbete: Rehum, Banis+ son; bredvid honom utförde Hasạbja, furste över ena hälften av Kegịlas+ distrikt, reparationsarbete för sitt distrikt. 18  Efter honom utförde deras bröder reparationsarbete: Bavaj, Hẹnadads son, furste över andra hälften av Kegịlas distrikt. 19  Och bredvid honom reparerade Eser, Jesụas*+ son, furste över Mispa,+ en annan uppmätt sträcka framför uppgången till Vapenförrådet vid Strävpelaren.*+ 20  Efter honom arbetade Baruk, Sạbbais+ son, med iver+ och reparerade en annan uppmätt sträcka, från Strävpelaren ända till ingången till översteprästen Ẹljasibs+ hus. 21  Efter honom reparerade Mẹremot, son till Urịja,+ son till Hakkos, en annan uppmätt sträcka, från ingången till Ẹljasibs hus ända till slutet av Ẹljasibs hus. 22  Och efter honom utförde prästerna, män från Jordandistriktet,+ reparationsarbete. 23  Efter dem* utförde Benjamin och Hassub reparationsarbete utanför sitt eget hus. Efter dem utförde Asạrja, son till Maasẹja, son till Anạnja, reparationsarbete strax intill sitt eget hus. 24  Efter honom reparerade Binnuj, Hẹnadads son, en annan uppmätt sträcka, från Asạrjas hus ända till Strävpelaren+ och fram till hörnet. 25  Efter honom utförde Palal, Usajs son, reparationsarbete framför Strävpelaren och det torn som skjuter ut från Kungshuset,+ det övre som hör till Vaktgården.+ Efter honom var det Pedạja, Paros+ son. 26  Och netinịmtjänarna*+ var bosatta på Ofel;+ de utförde reparationsarbete ända till platsen framför Vattenporten+ i öster och det utskjutande tornet. 27  Efter dem reparerade männen från Tekọa+ en annan uppmätt sträcka, från platsen framför det stora utskjutande tornet fram till Ofelmuren. 28  Ovanför Hästporten+ utförde prästerna reparationsarbete, var och en utanför sitt eget hus. 29  Efter dem utförde Sadok,+ Immers son, reparationsarbete utanför sitt eget hus. Och efter honom utförde Semạja, Sekạnjas son, vakten vid Östra porten,*+ reparationsarbete. 30  Efter honom reparerade Hanạnja, Selẹmjas son, och Hanun, Salafs sjätte son, en annan uppmätt sträcka. Efter honom utförde Mesụllam,+ Berẹkjas son, reparationsarbete utanför sin egen sal.+ 31  Efter honom utförde Malkịa, medlem* av guldsmedsskrået,+ reparationsarbete ända till netinịmtjänarnas+ och handelsmännens+ hus, framför Inspektionsporten* och ända till hörnets takkammare. 32*  Och mellan hörnets takkammare och Fårporten+ utförde guldsmederna och handelsmännen reparationsarbete.

Fotnoter

Ordagr.: ”De hundras torn”.
”sina herrars”. El.: ”sin herres”. Hebr.: ’adhonēhẹm, plur. av ’adhọ̄n, möjligen majestätsplural.
Pahat-Moab betyder ”Moabs ståthållare”.
Omkr. 445 m.
”Dyngporten”, LXXVg.
”Sallum”, Sy och några hebr. hss.
El.: ”Shelas damm”.
”De väldigas (Kämparnas)”. El.: ”Gibborims”. Hebr.: hagGibborịm.
”Jesu”, LXX.
El.: ”murvinkeln”.
”honom”, M.
”Och netinimtjänarna (tempelslavarna)”. Ordagr.: ”Och de som har blivit givna”. Hebr.: wehanNethinịm; grek.: kai hoi nathinịm; Vgc(lat.): Nathinaei autem. Jfr not till 4Mo 3:9.
”Östra porten”. Ordagr.: ”[Sol]uppgångens port”.
Ordagr.: ”son”.
El.: ”Hammifkadporten”.
I marginalen i M finns det mitt för den här versen ett hebr. uttryck som betyder ”hälften av boken enligt verser”. Det visar att i M utgjorde Esras och Nehemjas böcker en enda bok och att detta är den mittersta versen av de 685 hebr. verser som dessa båda böcker tillsammans består av.