Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Svenska

Onlinebibel | NYA VÄRLDENS ÖVERSÄTTNING AV DEN HELIGA SKRIFT

Nehemja 12:1–47

12  Och detta var de präster och de leviter som drog upp med Serubbạbel,+ Seạltiels+ son, och Jesụa:+ Serạja, Jeremia, Esra,  Amạrja,+ Malluk, Hattus,  Sekạnja, Rehum, Mẹremot,  Iddo, Gịnnetoj, Abịa,  Mịjamin, Maạdja, Bilga,  Semạja,+ och Jọjarib, Jedạja,+  Sallu,* Amok,+ Hilkịa, Jedạja.+ Dessa var överhuvudena för prästerna och för sina bröder i Jesụas+ dagar.  Och leviterna var: Jesụa,+ Binnuj,+ Kạdmiel,+ Serẹbja, Juda, Mattạnja,+ som ansvarade för tacksägelsen, han och hans bröder.  Och Bakbụkja och Unni, deras bröder, hade vakttjänst mitt emot dem. 10  Jesụa blev far till Jọjakim,+ och Jọjakim blev far till Ẹljasib,+ och Ẹljasib till Jojạda.+ 11  Och Jojạda blev far till Jonatan, och Jonatan blev far till Jaddụa.+ 12  Och i Jọjakims dagar var prästerna, överhuvudena för fädernehusen, följande:+ för Serạja:+ Merạja; för Jeremia: Hanạnja; 13  för Esra:+ Mesụllam; för Amạrja: Jehohạnan; 14  för Mạlluki:* Jonatan; för Sebạnja:+ Josef; 15  för Harim:+ Adna; för Mẹrajot: Helkaj; 16  för Iddo: Sakarja; för Gịnneton: Mesụllam; 17  för Abịa:+ Sikri; för Mịnjamin:* ––––;* för Moạdja: Piltaj; 18  för Bilga:+ Sammụa; för Semạja: Jehonạtan; 19  och för Jọjarib: Mạttenaj; för Jedạja:+ Ussi; 20  för Sallaj: Kallaj; för Amok: Eber; 21  för Hilkịa: Hasạbja; för Jedạja:+ Nẹtanel. 22  Leviterna i Ẹljasibs,+ Jojạdas+ och Jọhanans och Jaddụas+ dagar upptecknades som överhuvuden för fädernehus, också prästerna, ända till persern Darịus regeringstid. 23  Levis söner som överhuvuden för fädernehus+ upptecknades i boken om tidens händelser, ända till Jọhanans, Ẹljasibs sons, dagar. 24  Och leviternas överhuvuden var Hasạbja, Serẹbja+ och Jesụa,* Kạdmiels+ son, och deras bröder som stod mitt emot dem för att lovprisa och tacka enligt gudsmannen* Davids bud,+ vaktgrupp svarande mot vaktgrupp. 25  Mattạnja+ och Bakbụkja, Obạdja, Mesụllam, Talmon, Akkub+ höll vakt som portvaktare,+ en vaktgrupp vid förråden vid portarna. 26  Dessa verkade i Jọjakims,+ Jesụas+ sons, Jọsadaks+ sons, dagar och i ståthållaren Nehẹmjas+ och prästen Esras,+ avskrivarens,*+ dagar. 27  Och i förbindelse med invigningen+ av Jerusalems mur sökte man upp leviterna för att hämta dem från alla deras orter till Jerusalem, för att de skulle hålla en invigningsfest och en glädjefest, ja med tacksägelser+ och sång,+ med cymbaler och harpor+ och lyror.+ 28  Då samlades sångarnas söner från Distriktet,+ från Jerusalems omgivningar och från netofatiternas+ bosättningar 29  och från Bet-Gilgal+ och från Gebas+ och Ạsmavets+ marker, ty sångarna hade byggt sig bosättningar+ runt omkring Jerusalem. 30  Och prästerna och leviterna renade+ sig själva och renade folket+ och portarna+ och muren.+ 31  Sedan lät jag Judas furstar+ stiga upp på muren. Vidare ställde jag upp två stora tacksägelsekörer+ och processionståg, och den ena kören gick* till höger på muren mot Askhögsporten.*+ 32  Och Hosạja och hälften av Judas furstar gick bakom dem, 33  samt Asạrja, Esra och Mesụllam, 34  Juda och Benjamin och Semạja och Jeremia; 35  likaså några av prästernas söner med trumpeterna:+ Sakarja, son till Jonatan, son till Semạja, son till Mattạnja, son till Mikạja, son till Sakkur,+ son till Asaf,+ 36  och hans bröder Semạja och Ạzarel, Mịlalaj, Gịlalaj, Maaj, Nẹtanel och Juda, Hạnani, med Davids, den sanne Gudens mans, instrument+ till att ackompanjera sången; och Esra,+ avskrivaren, framför dem. 37  Och de gick förbi Källporten+ och rakt fram ovanför Trappan+ till Davidsstaden,+ längs murens stigning, ovanför Davidshuset och ända till Vattenporten+ mot öster. 38  Och den andra tacksägelsekören,+ som gick framför medan jag kom efter med hälften av folket, gick till vänster* ovanpå muren över Bakugnstornet+ och vidare till Breda muren+ 39  och över Efraimsporten+ och vidare till Gamla stadens port+ och ända till Fiskporten+ och Hạnaneltornet+ och Meatornet+ och vidare till Fårporten;+ och de stannade vid Vaktporten. 40  Till slut stannade de två tacksägelsekörerna+ vid den sanne Gudens hus,+ också jag och hälften av de befullmäktigade styresmännen tillsammans med mig,+ 41  och prästerna Ẹljakim, Maasẹja, Mịnjamin,* Mikạja, Eljoẹnaj, Sakarja, Hanạnja med trumpeterna,+ 42  och Maasẹja och Semạja, och Eleạsar och Ussi och Jehohạnan och Malkịa och Elam och Eser. Och sångarna med tillsyningsmannen Jisrạhja lät hela tiden sången ljuda.+ 43  Och på den dagen offrade de stora slaktoffer+ och gladde sig,+ för den sanne Guden gav dem orsak att fröjda sig med stor glädje.+ Och även kvinnorna+ och barnen+ gladde sig, så att Jerusalems glädje kunde höras långt bort.+ 44  Vidare förordnades på den dagen män att ha uppsikt över de salar+ som användes till förråden,+ till bidragen,+ till förstlingen+ och till tiondet,*+ för att där samla det som enligt lagen var prästernas och leviternas+ andelar från* städernas åkrar;+ ty det var glädje i Juda över att prästerna och leviterna+ var i tjänst. 45  Och de tog sig an förpliktelserna+ mot sin Gud och förpliktelserna i förbindelse med reningen,+ också sångarna+ och portvaktarna,+ i enlighet med Davids och hans son Salomos bud. 46  Ty redan i gången tid, i Davids och Asafs dagar, fanns ledare för sångarna+ och lovsången och tacksägelserna till Gud.+ 47  Och under Serubbạbels+ dagar och under Nehẹmjas+ dagar gav hela Israel sångarna+ och portvaktarna+ deras andelar efter vad som behövdes dag för dag* och helgade dem åt leviterna;+ och leviterna helgade dem åt Arons söner.

Fotnoter

Troligen identisk med ”Sallaj” i v. 20.
”Malluk”, LXX.
”Mijamin” i v. 5.
Uppenbarligen saknas det ett namn här i M.
”Jesus”, LXX.
El.: ”den sanne Gudens man”. Hebr.: ’ish-ha’Elohịm. Se Tillägg 1F.
”den skriftlärdes”. Hebr.: hassōfẹr.
”och den ena kören gick”, tillagt i överensstämmelse med v. 38.
”Askhögsporten”. Vanligen kallad ”Dyngporten”, som i LXXVg.
”gick till vänster”, tillagt i överensstämmelse med v. 31.
”Mijamin” i 10:7.
El.: ”tiondelarna”.
El.: ”efter”, ”enligt”.
”efter vad som behövdes dag för dag”. Ordagr.: ”en dags ord (sak, behov) på dess dag”.