Nehemja 11:1–36

11  Nu bodde folkets furstar+ i Jerusalem;+ men resten av folket kastade lott+ för att låta en av tio komma in för att bo i Jerusalem, den heliga staden,+ medan de nio andra tiondelarna skulle bo i de andra städerna.  Vidare välsignade+ folket alla de män som frivilligt erbjöd sig+ att bo i Jerusalem.  Och detta är de överhuvuden i provinsen+ som bodde i Jerusalem;+ men i Judas städer bodde Israel,+ prästerna+ och leviterna+ och netinịmtjänarna*+ och Salomos tjänares+ söner, var och en i sin besittning, i sina städer.+  Likaså bodde i Jerusalem några av Judas söner och några av Benjamins söner.+ Av Judas söner var det Atạja, son till Ussịa, son till Sakarja, son till Amạrja, son till Sefạtja, son till Mahalạlel, en av Peres+ söner;  och Maasẹja, son till Baruk, son till Kol-Hose, son till Hasạja, son till Adạja, son till Jọjarib, son till Sakarja av Shelas släkt.*  Peres söner som bodde i Jerusalem var sammanlagt 468 dugliga män.  Och detta var Benjamins+ söner: Sallu, son till Mesụllam,+ son till Joed, son till Pedạja, son till Kolạja, son till Maasẹja, son till Ịtiel, son till Jeshạja;  och efter honom* Gạbbai och Sallaj,* sammanlagt 928;  och Joel, Sikris son, var tillsyningsman* över dem, och Juda, Hassenụas son, var satt över staden som den andre i rang. 10  Av prästerna: Jedạja, Jọjaribs+ son, Jakin,+ 11  Serạja, son till Hilkịa, son till Mesụllam,+ son till Sadok,+ son till Mẹrajot, son till Ạhitub,+ den främste i den sanne Gudens hus; 12  och deras bröder, som utförde arbetet vid huset,+ sammanlagt 822; och Adạja, son till Jẹroham,+ son till Pelạlja, son till Amsi, son till Sakarja, son till Pashur,+ son till Malkịa,+ 13  och hans bröder, överhuvuden för fädernehus,+ sammanlagt 242, och Amạssaj, son till Ạzarel, son till Asaj, son till Mesillẹmot, son till Immer, 14  och deras bröder, tappra, väldiga män,*+ sammanlagt 128, och det var en tillsyningsman+ över dem, Sạbdiel, son till de stora. 15  Och av leviterna:+ Semạja, son till Hassub, son till Ạsrikam, son till Hasạbja,+ son till Bunni, 16  och Sạbbetaj+ och Jọsabad,+ några av leviternas överhuvuden, som var satta över det yttre arbetet vid den sanne Gudens hus; 17  och Mattạnja,+ son till Mika, son till Sabdi, son till Asaf,+ ledare* för lovsången,+ som framförde lovprisningen vid bönen,+ och Bakbụkja, som var den andre bland sina bröder, och Abda, son till Sammụa, son till Galal,+ son till Jẹdutun.+ 18  Leviterna i den heliga staden+ var sammanlagt 284. 19  Och portvaktarna+ var Akkub, Talmon+ och deras bröder som höll vakt i portarna,+ sammanlagt 172. 20  Och resten av Israel, av prästerna och av leviterna, var i alla de andra städerna i Juda, var och en i sin arvsbesittning.+ 21  Och netinịmtjänarna+ bodde på Ofel;+ och Siha och Gispa var satta över netinịmtjänarna. 22  Och leviternas tillsyningsman+ i Jerusalem med avseende på arbetet vid den sanne Gudens hus var Ussi, son till Bani, son till Hasạbja, son till Mattạnja,+ son till Mika,+ en av Asafs+ söner, sångarna.+ 23  Ty det fanns ett bud från kungen om dem,+ och det fanns en bestämd anordning för sångarna, efter vad som behövdes dag för dag.+ 24  Och Petạhja, son till Mesesạbel, en av Judas son Seras söner, gick kungen till handa i varje sak som rörde folket. 25  Och vad bosättningarna+ på deras åkerjord angår, var det några av Judas söner som bodde i Kirjat-Arba+ med underlydande städer* och i Dibon* med underlydande städer och i Jekạbseel+ med kringliggande bosättningar 26  och i Jesụa* och i Molạda+ och i Bet-Pelet+ 27  och i Hasar-Sual+ och i Beershẹba+ med underlydande städer 28  och i Siklag+ och i Mekọna med underlydande städer 29  och i En-Rimmon+ och i Sora+ och i Jarmut,+ 30  Sanọa+ och Adụllam+ med kringliggande bosättningar, Lakis+ med dess åkrar, Asẹka+ med underlydande städer. Och de slog läger från Beershẹba ända till Hinnoms dal.*+ 31  Och Benjamins söner var från Geba,+ Mikmas+ och Ajah+ och Betel+ med underlydande städer, 32  Ạnatot,+ Nob,+ Anạnja, 33  Hasor, Rama,+ Gịttajim,+ 34  Hadid, Sẹboim, Nebạllat, 35  Lod+ och Ono,+ hantverkarnas dal. 36  Och av leviterna var det avdelningar från Juda som kom till Benjamin.*

Fotnoter

Se not till 10:28.
”av Shelas släkt [el.: son till shela(n)iten]”, genom en rättelse av vokaltecknen; M: ”son till shiloniten”. Jfr 4Mo 26:20.
”och hans bröder”, LXXLagarde.
Möjligen: ”och hans bröder, tappra, väldiga män”, genom en rättelse av M. Jfr v. 14a.
”tillsyningsman”. Hebr.: paqịdh; grek.: epịskopos. Se noter till 2Ku 11:18 och Apg 20:28, ”tillsyningsmän”.
El.: ”tappra kämpar (krigare)”.
Ordagr.: ”huvud”. Hebr.: ro’sh.
Ordagr.: ”och dess (hennes) döttrar”.
Troligen identiskt med ”Dimona” i Jos 15:22.
”Jesus”, LXX.
”Hinnoms dal”. Hebr.: gē’-Hinnọm; lat.: vạllem Ẹnnom. Se Tillägg 4C.
”för (till) Juda och för (till) Benjamin”, LXXLagarde.